لحظه  بروز رسانی 
خاطره
خاطره

thumb_HamMihan-2015116117145304002114399

ای خدایی که به من نزدیکی:
خبر از دلهره هایم داری ؟
خبر از لرزش آرام صدایم داری ؟
ای خدایی که پر از احساسی؛
چینی روح مرا بند بزن...
تو که در عرش بلند؛
تکیه بر تخت حکومت داری!!!
تو که دنیا همه از پشت نگاهت پیداست؛
تو که ذوق و هنرت را به سرم می باری
و مرا با همه ی رنجش جان می خواهی
چینی روح مرا بند بزن...

مشاهده همه ی 1 نظر
خاطره
خاطره

حـــس زنـــانـــه 9996.gif

انـــدکی پیــچیــده اســـت

دوســـت 9966.gif داشـــتن را

بایــد بشـــنـــود

حـــســـش کنـــنـــد 9962.gif

اما در بیــان احـــســـاس 9963.gif

بنـــگر به ســـیــب ســـرخ گونـــه اش 9964.gif

ضربان قلبشـــ 9941.gif

گزیــدن لبهایــش 9947.gif

چهره ی نـــهان شـــده

زیــرموهای پریــشـــانـــشـــمشاهده همه ی 4 نظر
خاطره
خاطره

kalamat (3)
مشاهده همه ی 2 نظر
خاطره
خاطره

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

قــَشنگ تـَرین و زیبـــاتـَرین ســاعت ِ دُنیا، ساعَتے بــُود کـِـﮧ دیدَمـِـت…. !!

مشاهده همه ی 3 نظر
خاطره
خاطره

normal_Avazak_ir-Beauty11

خداوندا !به تو محتاجم…

هر روز..

هر لحظه..

هر ثانیه که نفس میکشم محتاج تو هستم ..

من بی تو ناتوانم…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خاطره
خاطره

normal_Avazak_ir-Boy50

رویای شما تاریخ انقضا ندارد…

نفس عمیقی بکشید و دوباره تلاش کنید…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خاطره
خاطره

بچه‌ها هرگز مادرشان را زشت نمی‌دانند ...

سگ‌ها اصلا به صاحبان فقیرشان پارس نمی‌کنند ...

اسکیموها هم از سرمای آلاسکا بدشان نمی‌آید ...

اگر کسی یا جایی را دوست داشته باشید ،

آن را زیبا هم خواهید یافت ...

زیرا " حس زیبا دیدن " همان عشق است  ... !

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خاطره
خاطره


هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــی,
یـــک نقطـــــه,
یـــک لبخنـــــد,
یـــک نگــــــــاه,
یـک عطر آشنـا,
یــک صــــــــدا,
یــک یـــــــــــاد
,
از درون داغونـــت می کــــند,
هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــی

 

مشاهده همه ی 3 نظر