سلام 
دوستان عزيز خوش امديد به 
گروه ممنون ميشم اگر در گروه زير هم عضو شويد
690f397bfed902e91.gif
بروز رسانی 
POoYa
ولخرجولخرج
POoYa

vbxcg3bj4voe.jpg

______________________________________________________________________
برای مشاهده هرکدام از موضوعات کافیست روی آن کلیـک کنیـد ...
______________________________________________________________________

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AM!R MO...
آروم و عادیآروم و عادی
AM!R MO...

چــه قانــون ناعــادلانــه ای ! بــرای شــروع یــک رابطــه

3f80258269.jpg


چــه قانــون ناعــادلانــه ای !


بــرای شــروع یــک رابطــه ,


هــر دو طــرف بایــد بخواهنــد …


امــا …


بــرای تمــام شدنــش ,


همیــن کــه یــک نفــر بخواهــد کاف

یســت …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AM!R MO...
آروم و عادیآروم و عادی
AM!R MO...

مــــــــــــــــات  شدم از رفتنت ! هیچ میز ِ

normal_Photo-Skin_ir-Love643.jpg

مــــــــــــــــات  شدم

از رفتنت !

هیچ میز ِ شطرنجی هم درمیان نبود

این وسط فقط یک دل بود

که دیگر نیست!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AM!R MO...
آروم و عادیآروم و عادی
AM!R MO...

تنهایی بهتر است خودتی خودت حداقل روحت آسایش بیشتری داردتنهایی بهتر است

خودتی خودت

حداقل روحت آسایش بیشتری دارد

نگرانی كمتری داری

و میتوانی برای خودت باشی

هیچ كس دیگر به با هم بودن های قدیم اعتقاد ندارد

همه میخواهند تو را از سر خود باز كنند

كاش كمی عوض میشدیم

آنکه اعتماد می‌کند...

 مهم نیست که به چه چیزی اعتماد می‌کند، همین اعتماد حاکی از معصومیت اوست.

 حتی اگر بدلیل اعتماد، فریب بخورد، مهم نیست،

 چون ارزش اعتماد بسیار فراتر از چنین فریبی است.

 می‌توانی همه چیز را از او بگیری، ولی اعتماد را هرگز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AM!R MO...
آروم و عادیآروم و عادی
AM!R MO...

چشمهایت را ببند ، در دلت با خدا سخن بگو


چشمهایت را ببند ،

در دلت با خدا سخن بگو ،

به همان زبان ساده ی خودت سخن بگو ؛

هرچه میخواهی بگو ، او میشنود ...

شاید بخواهی تورا ببخشد ،

یا آرزویی داری ،

شاید دعایی برای یک عزیز و یا شکرش ،

بگو میشنود . . .

این لحظه ی زیبا را برای خودت تکرار کن ؛

پرواز دلت را حس خواهی کرد ...برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


ناشنوا باش وقتی همه

از محال بـودن آرزوهایت سخن می گویند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AM!R MO...
آروم و عادیآروم و عادی
AM!R MO...

روزگاری خواهد رسید. همچنان که در آغوش دیگری خفته ای


روزگاری خواهد رسید...

همچنان که در آغوش دیگری خفته ای...

به یاد من...

ستاره هارا خواهی شمرد تا آرام شوی!

دلت هوایم را خواهد کرد...

به یاد خواهی آورد با هم بودن هایمان را...

به یاد خواهی آورد خنده هایم را...

به یاد خواهی آورد اشک هایم را...

مطمئنم در آن لحظه در دلت میگویی: من تو را میخواهم!14287080799124437264.jpgمی خندم!

دیگر تب هم ندارم

داغ هم نیستم

دیگر به یاد تو هم نیستم

سرد شده ام

سرد سرد

نمی دانم

شاید…

شاید دق کرده ام!

کسی چه می داند…

بی حسم کردی.... نسبت به تمام حس های دنیا...!

53130231913962639845.jpgگاهی سکوت

یعنی اما … یعنی اگر …

یعنی هزار و یک دلیل که “دل” میترسد بلند بگوید …


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AM!R MO...
آروم و عادیآروم و عادی
AM!R MO...

زندگی تعداد نفسها نیست! زندگی تعداد لبخندهای کسانیست که دوستشان


زندگی تعداد نفسها نیست!

زندگی تعداد لبخندهای

کسانیست

که دوستشان داریم
641380_0EW3tBb6.jpgصدای ما رو

از پشت شیشه ی مانیتور می شنوید...

مانیتوری که الان ، خیلیا پشتش بغض دارن

مانیتوری که الان ، خیلیا دستشون

زیر چونشونه

در ضمن ،

پشت همین مانیتور هم خیلیا دلشون گرف
ته.....برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AM!R MO...
آروم و عادیآروم و عادی
AM!R MO...

کثیف ترین چاپلوسی زمانی است که مردی یا زنی به


کثیف ترین چاپلوسی

زمانی است

که مردی یا زنی به خاطر

طبیعی ترین نیازش

به معصومی بگوید

دوستت دارم

fn0hu87hnn3c3o50iyzn.jpg

چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی

یکی که بهش اعتماد داری

بهت اعتماد داره

از دلتنگی هاش برات میگه

از دلتنگی هات براش میگی

آروم میشه

آروم میشی

حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AM!R MO...
آروم و عادیآروم و عادی
AM!R MO...

چند وقتیست هر چه می گردم هیچ حرفی بهتر از


چند وقتیست هر چه می گردم

هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم

نگاهم اما

گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد

و من همیشه به دنبال کسی می گردم

که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید...shamekh73_blogfa_11112_.jpg
اسم های مجازی

تصویر های مجازی

مشخصات مجازی

و در بین این همه چیزهای مجازی

تنها یک چیز حقیقت دارد

تنهایی من
...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AM!R MO...
آروم و عادیآروم و عادی
AM!R MO...

یه وقتا دلت طوری تنگ میشه که مغزت کاملا فلج


یه وقتا دلت طوری تنگ میشه که مغزت کاملا فلج میشه

بدی هاش یادت میره

نامردیش یادت میره

بی محبتی و رفتارسرد و تلخش یادت میره

وقتی با بیرحمی تنهات گذاشت یادت میره

فقط میگی خدایا یه دقیقه ببینمش این دل وامونده آروم شه...!


تورا نه عاشقانه

نه عاقلانه

و نه حتی عاجزانه

که تو را عادلانه در آغوش میکشم

عدل مگر نه آن است که هر چیز سر جای خودش باشد؟؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید