لحظه  بروز رسانی 
omid
آروم و عادیآروم و عادی
omid

dsasavdt3u5eqqpcg0jd.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
رفت
شیطونشیطون
رفت

تو نگاه شتر يه حسرتي هست .

تو نگاه شتر يه حسرتي هست


.


..


.
انگار ١ تست بيشتر ميزد صنعتي شريف قبول ميشد!

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 2 نظر
♥♥♥ آزیــــــــتـــــا ♥♥♥
آروم و عادیآروم و عادی
♥♥♥ آزیــــــــتـــــا ♥♥♥
مشاهده همه ی 8 نظر
♥♥♥ آزیــــــــتـــــا ♥♥♥
آروم و عادیآروم و عادی
♥♥♥ آزیــــــــتـــــا ♥♥♥

ﺯﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﮕﻪ : "ﺍﮔﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ" ﻭﻟﯽ ﻣﺮﺩ

ﺯﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﮕﻪ :
"ﺍﮔﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ"
ﻭﻟﯽ ﻣﺮﺩ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﮕﻪ :
"ﺑﻤﯿﺮﻣﻢ ﻧﻤﯿذﺍﺭﻡ ﺑﺮﺍﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﻪ"
.
.
.
.
.
.
.
به ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﺍ ﻭ ﺯﻧﺎﯼ ﻋﺎﺷﻖ که ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻥ ﺯﺭ ﻣﻔﺖ ﻣﯿﺰﻧﻦ! 
عشق واقعی موقع تقسیم ته دیگ سیب زمینی مشخص میشه (!)

مشاهده همه ی 8 نظر
♥♥♥ آزیــــــــتـــــا ♥♥♥
آروم و عادیآروم و عادی
♥♥♥ آزیــــــــتـــــا ♥♥♥

دم اون دخـتـر پـسـرای دهه 60 گـرم. کـه نـه مـوبـایـل داشـتـن

دم اون دخـتـر پـسـرای دهه 60 گـرم...

کـه نـه مـوبـایـل داشـتـن نـه ایـنـتـرنـت نـه هـیـچـیـه دیـگـه...!!!

تـنـهـا وسـیـلـه ی ارتـبـاطـشـون یـه تـلـفـن کـارتـی بـود و اعـتـمـاد بـالا کـه بـجـای دادنـه ۱۰۰تـا خـط اعـتـبـاری تـلـفـن خـونـه رو مـی دادن و انـقـد زنـگ مـیـزدن تـا عـشـقـشـون گـوشـیـو جـواب بـده...

دمـشـون گـرم کـه قـراراشـون مـبـدأش دم مـدرسـه بـود و مـقـصـدش دم خـونـه...

دم دخـتراش گـرم کـه بـا یـک مـانـتـو دومـتـری و ابـروهـای مـوکـتـو نـاخـنـای از تـه گـرفـتـه مـیـرفـتـن سـر قـرار..

دم پـسـراش گـرم کـه تـو راه واسـه عشـقـشـون از چـیـپـس و لـواشـک و باقـالـی کـم نـمـیـذاشـتـن...

دمـشـون گـرم کـه تـو اوج دعـوا بـا نوشـتـن یـه نـامـه ی عـاشـقـونـه دوبـاره آشـتـی مـیـکردنـد و آخـر ایـنـکـه دمــشــــــــــــون گـرم کـه خـــیـــانــت نـمـیـکـردن و تـک پــر بــودن!!

دمشون گرم که پای عشقشون میموندن..

دمشون گرم که مردبودن ن نامرد...!!

سلامتی همه ی دهه شصتیاااااااااا

مشاهده همه ی 10 نظر
نریمانی
ولخرجولخرج
نریمانی

شانس به این میگنا

khosh-shans.gif

مشاهده همه ی 7 نظر