لحظه  بروز رسانی 
乂ßαhrαm乂
شیطونشیطون
乂ßαhrαm乂

سال نو، کی میاد اردبیل

سال نو، کی میاد اردبیل

سال نو، کی میاد اردبیل

مشاهده همه ی 210 نظر
乂ßαhrαm乂
شیطونشیطون
乂ßαhrαm乂

نامردیهارو جوری باید جبزان کرد کهطرف تا مدتها نتونه فراموشش کنه

نامردیهارو جوری باید جبزان کرد که
طرف تا مدتها نتونه فراموشش کنه


1iym_500x431_1476720958741170.png

مشاهده همه ی 221 نظر
乂ßαhrαm乂
شیطونشیطون
乂ßαhrαm乂

‏يه جور زندگى كن كه ‏اگر كسى ازت بد گفت ،‏هيچ

tz79_img_20170131_095512.jpg

‏يه جور زندگى كن كه 
‏اگر كسى ازت بد گفت ،
‏هيچ كس باور نكنه..

مل مل
مشاهده همه ی 135 نظر
乂ßαhrαm乂
شیطونشیطون
乂ßαhrαm乂

نیت میکنم نذارم ایرانی جماعت وارد کشور شهقربة الی الله

4o7v_img_20170131_094909.jpg

نیت میکنم نذارم ایرانی جماعت وارد کشور شه
قربة الی الله
{-88-}


مشاهده همه ی 67 نظر
乂ßαhrαm乂
شیطونشیطون
乂ßαhrαm乂

وقتے تصمیم به ترک چیزے گرفتے هرگز به آن بازنگرد.حالا چه

وقتے تصمیم به ترک چیزے گرفتے هرگز به آن بازنگرد..
حالا چه بخواهد
سیگار باشد
یا چاے
یک آهنگ
یک آدم
یک احساس
هر چه !
حتے یک " خودت "
که بوده و نباید باشد...هرگز برنگرد،
تو تنها برنخواهے گشت!
یک ترس مداوم
پا به پاے تو زندگے خواهد کرد..

مشاهده همه ی 656 نظر