لحظه  بروز رسانی 
babak
babak

لعـــــــــنت به همه ی قـــــــــانون های دنـــــــــیا که در آن شــکـــــــــستنِ

لعـــــــــنت به همه ی قـــــــــانون های دنـــــــــیا که در آن شــکـــــــــستنِ دل پیـــــــــگردِ قـــــــــانونی نــَـــــــدارد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
babak
babak

آهســــتــــه گفت : "خــــــدا نگهــدارت" در را بست و رفــت. آدمهــــا

آهســــتــــه گفت : "خــــــدا نگهــدارت" در را بست و رفــت... آدمهــــا چه راحت ، مسئولیت خودشـان را بــه گـــردن "خــــدا" می انــــدازنـد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
babak
babak

حکايت من، حکايت کسى است که عاشق دريا بود، اما قايق

حکايت من، حکايت کسى است که عاشق دريا بود، اما قايق نداشت، دل باخته سفر بود، اما همسفر نداشت، حکايت کسىاست که زجر کشيد، اماضجه نزد، ، زخم داشت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید