لحظه  بروز رسانی 
babak
خوشتیپخوشتیپ
babak

من در ایام نوروز چشم دیدن یه قشری از جامعه رو

من در ایام نوروز چشم دیدن یه قشری از جامعه رو ندارم و ازشون متنفرم و میخوام سر به تن‌شون نباشه
منظورم اونایین که هر چقدر میخورن چاق نمیشن /:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
babak
خوشتیپخوشتیپ
babak

نگاهی گذرا به برخی از پیامدهای میلاد زرتشت

نگاهی گذرا به برخی از پیامدهای میلاد زرتشت


ششم فروردين (امسال 26 مارس) زادروز زرتشت، تنها پيامبری است که از ميان آرين‌ها برخاست و «کردار نيک، پندار نيک، و گفتار نيک» را ندا داد و ترويج کرد تا پیروان آموزش‌های او بویژه ايرانيان با اين منش پرورش يابند و بار آيند.

زرتشت هيچ‌گاه نگفت كه از جانب خدا (اهورامزدا) مامور هدايت بشر شده است.

زرتشت خود را آموزگار خوبی‌ها و برحذرداشتن بشر از گراييدن به بدی‌ها می‌ناميد و می‌گفت كه گريز از بدی‌ها و پليدی‌هاست كه در بشر ايجاد احساس شادی و نيكبختی می‌كند و اين احساس تا ابديت در او باقی می‌ماند.

تا وفات زرتشت، تقریبا همه‌ی ایرانیان که غالبا میترائیست بودند به مکتب او گرویدند و آيين زرتشت در زمان ساسانيان دين رسمی ايران اعلام شد و روحانيون زرتشتی در دستگاه حکومتی دارای منزلت ویژه شدند.

آرین‌ها و ازجمله ایرانیان تنها مردم جهان باستان بودند که بت‌پرست نبودند.

اوستا - کتاب زرتشت - در عين حال از قديمی‌ترين نوشته‌های جهان و سند تمدن پيشرفته ايرانيان عهد باستان است.

قطعات اوستا که در دوران هخامنشیان در کتابخانه‌های کاخهای سلطنتی نگهداری می‌شد به دست نظامیان اسکندر مقدونی نابود شدند.

از آن پس این مطالب، از شعر و نثر در ذهن موبدان، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شد.

بلاش یکم شاه اشکانی ایران در نوروز 76 میلادی از موبدان که به دیدار او رفته بودند با تاکید خواست که تا سال بعد (سال 77 میلادی)، ششم فروردین ـ زادروز زرتشت ـ اوستا باید جمع‌آوری، تکمیل و به او داده شود زیرا که پیر شده و عمری از او باقی نمانده و می‌خواهد که این کار در دوران او انجام شده باشد.

بلاش یکم از سال 51 تا سال 78 میلادی سلطنت کرد. وی قبلا دستور جمع‌آوری آموزشهای زرتشت را در یک مجموعه داده بود.

موبدان تا ششم فروردین سال 77 میلادی آنچه را که جمع‌آوری کرده بودند به صورت مکتوب به بلاش دادند و گفتند که کار تکمیل مجموعه ادامه خواهد داشت.

اوستا نزدیک به دو قرن بعد در دوران اردشیر پاپکان و به همت «تنسر Tansar -Tonsar» روحانی ارشد وقت (موبد موبدان) تکمیل شد، شامل348 فصل (بیش از میلیون کلمه) در 21 کتاب.

در دوران شاپور دوم (ذولاکتاف) چند قطعه‌ی گم‌شده‌ی قبلی بر آن اضافه شد و چون به پارسی باستان (زبان اوستایی) بود بعدا بر آن تفسیر و راهنمایی نوشته شد که زند (زند اوستا) نامیده می‌شود.

با هدف تسهیل رجوع به مطالب، خلاصه‌ی اوستا تحت عنوان «خرده اوستا» تدوین شده است.

شرح این تحولات (تاریخچه‌ی اوستا) در کتاب «دین کرد» آورده شده است.

زرتشت در عین حال شاعر و فیلسوف بزرگی بود.

زادروز زرتشت از دوران ساسانيان يک روز ملّي اعلام شد و بر ايام رسمی نوروز اضافه گرديد.

9 دهه پیش (سال 1922) شورای عالی معارف (شورای عالی فرهنگ) به رياست دهخدا، زادروز زرتشت را بر تعطيلات مدارس ايران افزود كه بعدا دولت هم تعطيلات نوروزی ادارات را از سه روز به هفت روز افزايش داد زيرا كه روز هفتم فروردين ماه، از عهد باستان روزی خوش‌يمن و ويژه‌ی امضای قراردادها، رسيدن به توافق‌ها و سازش و تحكيم همبستگی‌ها بوده است.

بسیاری از اندیشمندان و شرق‌شناسان معاصر، آموزشهای اخلاقی زرتشت را راه‌حل مسائل بشر امروز به دست داده‌اند زیرا که همه‌ی این مسائل به علت زوال و انحطاط اخلاقیات به وجود آمده است.

آموزش‌های زرتشت از قرن هفدهم میلادی مورد توجه خاص و تفسیر مورخان، فلاسفه و جامعه‌شناسان بویژه اندیشمندان آلمانی بوده است که با افتخار از او یادکرده‌اند.
طبق آمارهای منتشره، توجه به آموزش‌های زرتشت از نیمه‌ی دوم قرن 20 در گوشه و کنار جهان رو به افزایش بوده است.

👤 دکتر نوشیروان کیهانی‌زاده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
babak
خوشتیپخوشتیپ
babak

نگاهی گذرا به برخی از پیامدهای میلاد زرتشت

نگاهی گذرا به برخی از پیامدهای میلاد زرتشت


ششم فروردين (امسال 26 مارس) زادروز زرتشت، تنها پيامبری است که از ميان آرين‌ها برخاست و «کردار نيک، پندار نيک، و گفتار نيک» را ندا داد و ترويج کرد تا پیروان آموزش‌های او بویژه ايرانيان با اين منش پرورش يابند و بار آيند.

زرتشت هيچ‌گاه نگفت كه از جانب خدا (اهورامزدا) مامور هدايت بشر شده است.

زرتشت خود را آموزگار خوبی‌ها و برحذرداشتن بشر از گراييدن به بدی‌ها می‌ناميد و می‌گفت كه گريز از بدی‌ها و پليدی‌هاست كه در بشر ايجاد احساس شادی و نيكبختی می‌كند و اين احساس تا ابديت در او باقی می‌ماند.

تا وفات زرتشت، تقریبا همه‌ی ایرانیان که غالبا میترائیست بودند به مکتب او گرویدند و آيين زرتشت در زمان ساسانيان دين رسمی ايران اعلام شد و روحانيون زرتشتی در دستگاه حکومتی دارای منزلت ویژه شدند.

آرین‌ها و ازجمله ایرانیان تنها مردم جهان باستان بودند که بت‌پرست نبودند.

اوستا - کتاب زرتشت - در عين حال از قديمی‌ترين نوشته‌های جهان و سند تمدن پيشرفته ايرانيان عهد باستان است.

قطعات اوستا که در دوران هخامنشیان در کتابخانه‌های کاخهای سلطنتی نگهداری می‌شد به دست نظامیان اسکندر مقدونی نابود شدند.

از آن پس این مطالب، از شعر و نثر در ذهن موبدان، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شد.

بلاش یکم شاه اشکانی ایران در نوروز 76 میلادی از موبدان که به دیدار او رفته بودند با تاکید خواست که تا سال بعد (سال 77 میلادی)، ششم فروردین ـ زادروز زرتشت ـ اوستا باید جمع‌آوری، تکمیل و به او داده شود زیرا که پیر شده و عمری از او باقی نمانده و می‌خواهد که این کار در دوران او انجام شده باشد.

بلاش یکم از سال 51 تا سال 78 میلادی سلطنت کرد. وی قبلا دستور جمع‌آوری آموزشهای زرتشت را در یک مجموعه داده بود.

موبدان تا ششم فروردین سال 77 میلادی آنچه را که جمع‌آوری کرده بودند به صورت مکتوب به بلاش دادند و گفتند که کار تکمیل مجموعه ادامه خواهد داشت.

اوستا نزدیک به دو قرن بعد در دوران اردشیر پاپکان و به همت «تنسر Tansar -Tonsar» روحانی ارشد وقت (موبد موبدان) تکمیل شد، شامل348 فصل (بیش از میلیون کلمه) در 21 کتاب.

در دوران شاپور دوم (ذولاکتاف) چند قطعه‌ی گم‌شده‌ی قبلی بر آن اضافه شد و چون به پارسی باستان (زبان اوستایی) بود بعدا بر آن تفسیر و راهنمایی نوشته شد که زند (زند اوستا) نامیده می‌شود.

با هدف تسهیل رجوع به مطالب، خلاصه‌ی اوستا تحت عنوان «خرده اوستا» تدوین شده است.

شرح این تحولات (تاریخچه‌ی اوستا) در کتاب «دین کرد» آورده شده است.

زرتشت در عین حال شاعر و فیلسوف بزرگی بود.

زادروز زرتشت از دوران ساسانيان يک روز ملّي اعلام شد و بر ايام رسمی نوروز اضافه گرديد.

9 دهه پیش (سال 1922) شورای عالی معارف (شورای عالی فرهنگ) به رياست دهخدا، زادروز زرتشت را بر تعطيلات مدارس ايران افزود كه بعدا دولت هم تعطيلات نوروزی ادارات را از سه روز به هفت روز افزايش داد زيرا كه روز هفتم فروردين ماه، از عهد باستان روزی خوش‌يمن و ويژه‌ی امضای قراردادها، رسيدن به توافق‌ها و سازش و تحكيم همبستگی‌ها بوده است.

بسیاری از اندیشمندان و شرق‌شناسان معاصر، آموزشهای اخلاقی زرتشت را راه‌حل مسائل بشر امروز به دست داده‌اند زیرا که همه‌ی این مسائل به علت زوال و انحطاط اخلاقیات به وجود آمده است.

آموزش‌های زرتشت از قرن هفدهم میلادی مورد توجه خاص و تفسیر مورخان، فلاسفه و جامعه‌شناسان بویژه اندیشمندان آلمانی بوده است که با افتخار از او یادکرده‌اند.
طبق آمارهای منتشره، توجه به آموزش‌های زرتشت از نیمه‌ی دوم قرن 20 در گوشه و کنار جهان رو به افزایش بوده است.

👤 دکتر نوشیروان کیهانی‌زاده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
babak
خوشتیپخوشتیپ
babak

من در ایام نوروز چشم دیدن یه قشری از جامعه رو

من در ایام نوروز چشم دیدن یه قشری از جامعه رو ندارم و ازشون متنفرم و میخوام سر به تن‌شون نباشه
منظورم اونایین که هر چقدر میخورن چاق نمیشن /:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
babak
خوشتیپخوشتیپ
babak

اسكار بهترين اكی بای جهان هم تعلق ميگيره به عراقی عزيز:

اسكار بهترين اكی بای جهان هم تعلق ميگيره به عراقی عزيز:

كجايي ای زِ جان خوشتر ؟
شبت خوش باد، من رفتم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
babak
خوشتیپخوشتیپ
babak

بیشتر بهت میاد اسمت "دندون بی عقل" باشه تا "دندون عقل"

بیشتر بهت میاد اسمت "دندون بی عقل" باشه تا "دندون عقل"
خو تو اگه نشونه عقل بودی هُل نمیدادی و گند نمیزدی به ترتیب باقی دندونا مشنگ جان!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید