لحظه  بروز رسانی 
را
را

دختري پشت يك 10000 توماني نوشته بود: پدر معتادم براي همين

دختري پشت يك 10000 توماني نوشته بود:
پدر معتادم براي همين پولي كه پيش توست يك شب مرا به دست صاحب خانه مان سپرد!
خداياچقدر مي گيري؟
كه شب اول

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
را
را

دوست خوب داشتن بهتر از تنهايي و تنهايي بهتر از با

دوست خوب داشتن بهتر از تنهايي و تنهايي بهتر از با هر كس بودن است(كوروش كبير تا ابد شاهنشاه ايران زمين)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
را
را

در اين شهر صداي پاي مردمي است كه همچنان كه تو

در اين شهر صداي پاي مردمي است كه همچنان كه تو را مي بوسند تو را مي بافند مردماني كه صادقانه دروغ مي گويند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
را
را

نيوتن اگر جاذبه را مي فهميد معشوقه اش از درخت متنفر

نيوتن اگر جاذبه را مي فهميد معشوقه اش از درخت متنفر نبود و در دفتر خاطراتش نمي نوشت :
اشكهاي من هم به زمين مي افتاد اما تو سيب را ترجيع دادي

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
را
را

كودكي كه مي داند دستان پينه بسته ي پدرش , تن

كودكي كه مي داند دستان پينه بسته ي پدرش , تن فروشي خواهرش و گريه مادرش از بي پولي است در مدرسه چطور بنويسد علم از ثروت بهتر است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید