لحظه  بروز رسانی 
sara
آروم و عادیآروم و عادی
sara

کبریتـهای سـوخته هـمـ ، روزی درختـ های شـادابی

کبریتـهای سـوخته هـمـ ،

روزی درختـ های شـادابی بـوده اند!

مثل مـا ،

که روزگـاری می خنـدیدیـمـ

قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کنـد


2.jpg

مشاهده همه ی 11 نظر
sara
آروم و عادیآروم و عادی
sara

خوب من حوصله كن، داد زدن ممنوع است! كم بكن،

خوب من حوصله كن، داد زدن ممنوع است!

كم بكن، كم گله، فريـاد زدن ممنـوع اسـت!

بيـن اين قــوم كه هـر كــار ثوابي‌ست كباب

دل دلســوخـتـه را بـــــاد زدن ممنـوع است!

تيشـه بر ريشـه فرهــــاد زدن شـيـرين اسـت

حـرفي از پيشــه فرهـــاد زدن ممنـوع است!

بيـن ايـن قـــوم كه از باكــرگي تـرشيــدنـد

حرف از حجــله و دامـاد زدن ممنوع اسـت!

«شادي» از منظــر اين قوم گناهي‌ست بزرگ

بـزن آهنگ، ولي شـــاد زدن ممنوع است

شادی صدوقی

مشاهده همه ی 2 نظر
sara
آروم و عادیآروم و عادی
sara

یــاد گرفتـــم کــه "تـــنــهـایـــی" را بــه بــودن در قــلبـی

یــاد گرفتـــم کــه


"تـــنــهـایـــی"


را بــه بــودن در قــلبـی کــه


بــه مــن تـعـلــق نــدارد


تــرجــیـح دهــم...

مشاهده همه ی 1 نظر
sara
آروم و عادیآروم و عادی
sara

بدن انسان می تونه تا 45 واحد درد رو تحمل کنه

بدن انسان می تونه تا 45 واحد درد رو تحمل کنه.

اما زمان تولد، یک زن تا 57 واحد درد رو احساس می کنه

این معادل شکسته شدن همزمان 20 استخوانه!

مادرتون رو دوست داشته باشید ...

جملات زیبا گیله مرد

مشاهده همه ی 1 نظر
sara
آروم و عادیآروم و عادی
sara

جاگذاشته ام دلی هرکه یافت

uniqelove_ROMANTIC_13_.jpg


جاگذاشته ام دلیهرکه یافتمژدگانی اش تمام “زندگی ام”

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sara
آروم و عادیآروم و عادی
sara

تمام دلخوشی دنیای من به

تمام دلخوشی دنیای من به این است که ندانی و دوستت بدارم

وقتی میفهمی و میرانی ام چیزی درون دلم فرومیریزد
چیزی شبیه غرور!
بابا لنگ دراز عزیزم
لطفا گاهی خودت رابه نفهمیدن بزن وبگذاردوستت بدارم
بعد از تو هیچکس الفبای روح و خطوط قلبم را
نخواهدخواند
نمیگذارم
نمیخواهم
بابا لنگ درازِ من همین که هستی دوستت دارم
حتی سایه ات را که هرگز به آن نمیرسم
بابا لنگ دراز
جین وبستر


n3yszv3ctbf7n6eki6li.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
sara
آروم و عادیآروم و عادی
sara

دَلمــ گِرفتـ ـهـ اَز ایـטּ شَهـ ــر کهـ

http://www.axgig.com/images/82519750449126203805.jpg

دَلمــ گِرفتـ ـهـ اَز ایـטּ شَهـ ــر

کهـ آدَمــ هآیَشــ هَمچـ ــوטּ هَوآیَشــ
نآپآیدآرَنـ ــد ...
گآهـ آنقـَ ــدر پآکـ کهـ باوَرَتــ نِمے شـَ ــوَد
گآهـ آטּ چنـ ــاטּ آلودهـ کهـ نَفَسَــــــــتـ ـ ـ ـ ـ ـ مے گیـ ــرد!!...

مشاهده همه ی 6 نظر
sara
آروم و عادیآروم و عادی
sara

این روزهها شبیه جودی ابوت شده ام.  . 

این روزهها شبیه جودی ابوت شده ام.  .  .

 

برای بابا لنگ درازی مینویسم . . .

 

که این روزها دیگر خودم هم نمیشناسمش!!!

 

 

 

مشاهده همه ی 2 نظر
sara
آروم و عادیآروم و عادی
sara

نه به دیروزهایی که بودی فکر میکنم و نه به فرداهایی

نه به دیروزهایی که بودی فکر میکنم و نه به فرداهایی که شاید بیایی

میخواهم امروز را زندگی کنم


خواستی باش نخواستی نباش

 

http://rozup.ir/up/ahoooo/Pictures/love%2012%20(5).jpg

مشاهده همه ی 6 نظر