لحظه  بروز رسانی 
mehrshad
خوشتیپخوشتیپ
mehrshad

نمیـــــــــــــــــــــدانم,,,,, ﭼﺸﻤــﺎﻧﺖ ﺑﺎ مـــــــــــــــــن چه می‌کند!!! ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﯽ که

zffurrq1v2u2vkabdlvj.png
نمیـــــــــــــــــــــدانم,,,,,
ﭼﺸﻤــﺎﻧﺖ ﺑﺎ مـــــــــــــــــن چه می‌کند!!!
ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﯽ که ﻧﮕﺎﻫﻢ می‌کنی ﭼﻨﺎﻥ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺷﯿﻄﻨﺖ
ﻧﮕﺎﻫﺖ میــــــــــــــــــــــلرزدکه
ﺣﺲ میــــــــــــــــــــــکنم ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖﻓــــــــــﺪﺍا ﺷﺪﻥ …
ﺑﺮﺍﯼ ﭼـــﺸﻤﻬﺎﯾــــــــــــــﻲ که
ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ مـــــــــــــــــن ﺍﺳﺖ …!

مشاهده همه ی 24 نظر
پریا
مو قشنگمو قشنگ
پریا

ﺍﺯ ﭘﯿﮑﺎﻥ 57 ﮐﻪ یه ﭘﺴﺮ 5ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ  ﻭ

ﺍﺯ ﭘﯿﮑﺎﻥ 57 ﮐﻪ یه ﭘﺴﺮ 5ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ

 ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ 

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ چون ﻣﺎشین ﺑﺎﺑﺎﯼ ﺍﻭﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ

 ﻣﺎﺷﯿﻨﺎﯼﺩﻧﯿﺎ 

ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯿﺮﻩ !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...MOJTABA...
بی‌حالبی‌حال
...MOJTABA...

1456142827339079_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...MOJTABA...
بی‌حالبی‌حال
...MOJTABA...

text-graphy-www.nazbahar.com-6.png

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...MOJTABA...
بی‌حالبی‌حال
...MOJTABA...

textgraphy-spand93-8.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عصبانیعصبانی
@RAHAPARSA00

در حسرت آغوش " تـــــــــــــو " هستم بغلم کن

عکس و تصویر در حسرت آغوش

 1. در حسرت آغوش " تـــــــــــــو " هستم بغلم کن ....
  از عطر بر و روی " تـــــــــــو" مستم بغلم کن .....

  گیرم که دلــــــــــــــم لایق این بزم نبوده 
  بیخود که دلم را نشکستم بغلــــــــــــــم کن ...

  کی گفته قراره که دور از " تــــــــــــــــو " بمونم 
  مـــــــــــن با احدی عهد نبستم بغلـــــــــــم کن...

  آرومتر از خواب کنار " تــــــــــــــــــو"نشستم 
  هم سایه و هم سایه پرستم بغلــــــــــــــم کن...
  بغلـــــــــم کن .... بغلــــــــم کن ... بغلـــــــــم کن ....

  با سنگ زدی تــــــــــــــــــا بپرم از سر کویت 
  من بال نداشتم , نپریدم ...بغلـــــــــــــــــــــم کن...

  عمــــــــــری پراز حسرت دیدار " تـــــــــــــــــو "بودم 
  حــــــــالا که سر آغاز "تـــــــو " هستم بغلـــــــــــــــم کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عصبانیعصبانی
@RAHAPARSA00

عکس و تصویر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید