لحظه  بروز رسانی 
دلارام
آروم و عادیآروم و عادی
دلارام

آهای،،،،،،به من تسلیت بگویید،،،یکی درمن،،،یکی از من،،،،یکی با من،،،مرده ،،،،،است،،،،

آهای،،،،،،به من تسلیت بگویید،،،یکی درمن،،،یکی از من،،،،یکی با من،،،مرده ،،،،،است،،،،

آهای،،،،،،به من تسلیت بگویید،،،
یکی درمن،،،
یکی از من،،،،
یکی با من،،،مرده ،،،،،است،،،،

مشاهده همه ی 41 نظر
دلارام
آروم و عادیآروم و عادی
دلارام
******

******

مشاهده همه ی 6 نظر
دلارام
آروم و عادیآروم و عادی
دلارام

به همین سادگی.نمی بخشمت. .ولی،،فراموشت میکنم. همیشه.به همین سادگی.از آدما

به همین سادگی.نمی بخشمت. .ولی،،فراموشت میکنم. همیشه.به همین سادگی.از آدما

....به همین سادگی..نمی بخشمت.....
...ولی،،فراموشت میکنم....
همیشه...به همین سادگی..از آدمای بی ارزش ...میگذرم،،
تو اگر موندنی..بودی...برای زن..زندگیت میموندی،،

مشاهده همه ی 5 نظر
دلارام
آروم و عادیآروم و عادی
دلارام

اینقدر.که بعضی ها.برای خر .کردن دیگران سعی وتلاش .میکنندبرای خودشون وقت

اینقدر.که بعضی ها.برای خر .کردن دیگران سعی وتلاش .میکنندبرای خودشون وقت

اینقدر...که بعضی ها..برای خر ..کردن دیگران سعی وتلاش ...میکنند
برای خودشون وقت ...بذارن..حتما ...آدم....میشن.....

مشاهده همه ی 4 نظر
دلارام
آروم و عادیآروم و عادی
دلارام
پست شماره 293446018 از دلارام

مشاهده همه ی 2 نظر
TARANEH
آروم و عادیآروم و عادی
TARANEH

بعضی ها.دستشون.رو. میشه.اما.روشون.کم نمیشه

بعضی ها.دستشون.رو. میشه.اما.روشون.کم نمیشه

بعضی ها...دستشون..رو. میشه..
اما...روشون..کم نمیشه.....

مشاهده همه ی 13 نظر
دلارام
آروم و عادیآروم و عادی
دلارام
منهم.خدایی.دارم

...منهم...خدایی..دارم

مشاهده همه ی 1 نظر
دلارام
آروم و عادیآروم و عادی
دلارام

دردناک.است.دوست بداری.وگمان کنی.که دوستت دارد.درحالیکه.او یگانه هستی.تو با

دردناک.است.دوست بداری.وگمان کنی.که دوستت دارد.درحالیکه.او یگانه هستی.تو با

دردناک...است...دوست بداری..وگمان کنی...که دوستت دارد.....
درحالیکه....او یگانه هستی...تو باشد........وتو....یکی...از هزاران ..لذت ...او...

مشاهده همه ی 7 نظر