لحظه  بروز رسانی 
yegane-92
خوشحالخوشحال
yegane-92

“لحظه ی دیدار نزدیک است باز من دیوانه ام ، مستم

“لحظه ی دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام ، مستم
باز می لرزد ، دلم ، دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
های ! نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ
های ، نپریشی صفای زلفکم را ، دست
...
و آبرویم را نریزی ، دل
ای نخورده مست
لحظه ی دیدار نزدیک است”.
(مهدی اخوان ثالث)

akhavan-sales4.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
yegane-92
خوشحالخوشحال
yegane-92

بوئیدنت که هیچ بوسیدنت که هیچ هر شب هزار بار در

بوئیدنت که هیچ
بوسیدنت که هیچ
هر شب هزار بار در آغوشت
حتی اگر ز شوق بمیرم ؛ باز
...

گویای عاشقانه ی قلبم نیست ...
این عشق چیست بی پدر و مادر ... ؟
دیوانه کرده هم تو و هم من را !


مشاهده همه ی 1 نظر
yegane-92
خوشحالخوشحال
yegane-92

وقتی می گویم : دیگر به سراغم نیا !فکر نکن که

وقتی می گویم : دیگر به سراغم نیا !

فکر نکن که فراموشت کرده ام ….

یا دیگر دوستت ندارم !

نه ….

 

من فقط فهمیدم :

...وقتی دلت با من نیست ؛

بودنت مشکلی را حل نمی کند ،

تنها دلتنگترم میکند … !!!

q239_naghmehsara_ir0f0.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
yegane-92
خوشحالخوشحال
yegane-92

یه وقتایی که دلت گرفته.بغض داری.آروم نیستیدلت براش تنگ شده .حوصله

یه
وقتایی که دلت گرفته...بغض داری....

آروم نیستی

دلت براش تنگ شده .....حوصله هیچکس را نداری

به یاد لحظه ای بیفت که

اون همه بی قراری ها تودید

اما چشماش و بست ورفت

مشاهده همه ی 1 نظر
yegane-92
خوشحالخوشحال
yegane-92

خيلی سخته عاشقکسی باشی که روحشمخبر نداشته باشهاما خيلی شيرينه کهيواشکی

خيلی سخته عاشق

کسی باشی که روحشم

خبر نداشته باشه

اما خيلی شيرينه که

يواشکی عاشقانه

نگاهش کنی

و توی دلت بگی

خیلی دوستت دارم ...!!!

کاش میدونستی............؟؟؟؟

مشاهده همه ی 1 نظر
yegane-92
خوشحالخوشحال
yegane-92

20f49238135bd91c852ff04156ad567c-425

مشاهده همه ی 6 نظر