لحظه  بروز رسانی 
عماد
خوشحالخوشحال
عماد

تو کلاسمون دختری بود که خیلی شر بود

تو کلاسمون دختری بود که خیلی شر بود و توی کلاس ها تیکه می انداختو همه ما از خنده ریسه می رفتیم.

یکی از کلاس هامون با استادی بود که خیلی سختگیر و اخمو بود و حتی همون دختر هم جرات تیکه انداختن نداشت.

همون استاد یک بار قفسی سر کلاس آورده بود و روزي بود كه اون دختر یک کنفرانس ۵دقیقه ای ارائه داد.
بعد استاد گفت به من بگو این چه پرنده اييه؟

قفس با پارچه ای پوشانده شده بود و فقط پاهای حیوون دیده می شد.این دوست ما جواب داد من نمی تونم بگم چيه، باید جاهای دیگه ای از بدنشو ببینم.


استاد اخم کرد و گفت: نه خیر از همین پاهاش باید بفهمی چه حیوونیه
.
دانشجو گفت : نمی دونم و رفت نشست.

استاد پرسید ببخشید خانم اسم شما چیه؟


اون هم بلند شد و پاچه های شلوارشو کشید بالا و گفت خودتون ببینید اسمم چیه !!!
etapfgce81fuz8q25qkn.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
milad
عاشقعاشق
milad

دختره ۹ سالشه پست گذاشته سیگار یا ماشه؟ کدام را امشب بکشم؟حضرت

دختره ۹ سالشه پست گذاشته سیگار یا ماشه؟ 
کدام را امشب بکشم؟
حضرت عباسی کی تیتاب اینو برداشته؟ بره پس بده حوصله نداریم.... ツ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
: ﻭﺍﻻ ﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻫﻤﺶ ﺍﻭﻥ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﺠﺮﯼ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﺍ
ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺭﺿﺎﯾﯽ !
ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺷﻤﺎ …
ﻣﺎﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﯿﻢ : ﻣﺎ؟
ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺑﻌﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻧﺸﺴﺘﯽ، ﯾﮑﻢ
ﺑﺮﻭ ﻋﻘﺒﺘﺮ ﺑﺸﯿﻦ !
ﻣﺎﻡ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ ﻋﻘﺐ !
ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﯾﮑﻢ ﻋﻘﺒﺘﺮ !
ﺁﻗﺎ ﻣﺎﻡ ﺗﺎ ﻧﺰﺩﯾﮑﯿﻬﺎﯼ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ ﻋﻘﺐ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﻪ
ﻟﺞ ﮐﻨﻪ ﮐﺎﺭﺗﻮﻥ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﺪﻩ !..
ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ساده های ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﯾﻢ
ﻣﺎ

مشاهده همه ی 1 نظر
هيراد
هيراد

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه عاشقـــــــــانه ها تعداد دوستان شما :

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه عاشقـــــــــانه ها
  • تعداد دوستان شما : 39229 کاربر
  • تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 37716 کاربر
  • تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 49 کاربر

نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

دعوتنامه با موفقیت برای 49 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هيراد
هيراد

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه لبــــــــخند زندگـــــی تعداد دوستان شما :

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه لبــــــــخند زندگـــــی
  • تعداد دوستان شما : 39229 کاربر
  • تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 36118 کاربر
  • تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 47 کاربر

نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

دعوتنامه با موفقیت برای 47 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد

مشاهده همه ی 1 نظر