لحظه  بروز رسانی 
Danial-crazy
عصبانیعصبانی
Danial-crazy

♚ ﻫــى ♚ ﻧـــﺰﺩﯾــﮑــــ ﻧـــﺸـــﻮ ♚ ﺍﯾـــﻨـــﺠـــــﺎ ﺁﺧـــــﺮِ☜ ﻣــــــﺮﺯِﻩ ☞


♚ ﻫــى


♚ ﻧـــﺰﺩﯾــﮑــــ ﻧـــﺸـــﻮ


♚ ﺍﯾـــﻨـــﺠـــــﺎ ﺁﺧـــــﺮِ☜ ﻣــــــﺮﺯِﻩ ☞


♚ ﺩﯾــﮕــﻪ ﻣــﻌـــﺬﻭﺭﯾـــﻢ


♚ ﺍﺯ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺁﺩﻡِ ☜ ﻫــــــــﺮﺯﻩ ☞


Waiting_for_you____by_LoveFlam.jpg?async

مشاهده همه ی 3 نظر
bahar_elena
بی‌حالبی‌حال
bahar_elena

خـــوبِ مـــن ، هـنــر در فــاصـلـه هــاســت . .

خـــوبِ مـــن ، هـنــر در فــاصـلـه هــاســت . . .


زیـاد نـزدیـک بـه هـم مـیسـوزیـم و زیــاد دور از هـم یـخ میزنـیـم !


تــو ، نـبـایـد آنـکـسی بـاشـی کـه مـن مـیـخـواهـم ،


و مــن نـبــایــد آنـکـسی بـاشــم کـه تـو مـیـخــواهــی . . .


کـسـی کـه تــو از مــن مـی خـواهـی بـسـازی ،


یـا کـمـبــودهـایــت هـسـتـنـد یـا آرزوهـایـت . . .


مـن بــایــد بـهـتــریــن خــودم بـاشــم بــرای تــو ،


و تــو بـایــد بـهـتــریــن خــودت بـاشــی و بـشــوی بــرای مــن . . .


خــوب ِ مــن ، هـنــر عـشـق در پـیـونـد تـفـاوت هــاسـت ،


و مـعـجــزه اش نــادیـده گـرفـتـن کـمـبــودهــا . . .

مشاهده همه ی 25 نظر
bahar_elena
بی‌حالبی‌حال
bahar_elena

مــــــــــیــــــــــگی بــــــیــــــــــخــــــیــــــالـــــت شـــــم ؟! .خـــــــــ

مــــــــــیــــــــــگی بــــــیــــــــــخــــــیــــــالـــــت شـــــم ؟!
..خـــــــــــــــب لـــــــعـــنتــــــی اگـــــــه
 اســـــــونــــــــه تــــــــو
بــــیــــــــــخـــــیــــــــال اون شــــــــــــــــــو

مشاهده همه ی 50 نظر
bahar_elena
بی‌حالبی‌حال
bahar_elena

    مــلـــودے آرام بـــود . . .   ســڪـوت

 

 

مــلـــودے آرام بـــود . . .

 

ســڪـوت ِ زیـبــایے فـــــریـاد مــیـزد . . .

 

خــسـتـه اے مــشـغــول ِ نــوشـتــن بــود . . . 


ضـجّــه مــے زد ُ مـے نــوشــت . . .

 

غـــرق بــود در ڪـتـاب هـایـے ڪـه هـنــوز بـرگے را ورق نـزده بـود . . .

 

بـاران سیـلے مے زد بـر اطــاق زیـر بـامے ڪـه شیـروانـیـش ،


بـه الـتـمـاس خـیـس نـڪردن ِ ڪـفـش هـایـت بـه پــاے زمـیـن افـتــاده بـود . . .

 

هــمـه چــیـز آرام بــود . . . 


تــو هــم بــرو . . . 


تــو بـا ایـن پــاهـایــت بـه جــان خــط مـمـتــد ایــن جـاده هـا بـیـافـت . . . 


رفـتـنـت دردے نـداشـت . . .

 

تـنـها دردم دهـن ڪـجے تـیـڪ تـاڪـ سـاعـتے اسـت ڪه ،


ثـانـیـه بـه ثـانـیــه ے نـبــودت را بـه رخــم مـیـڪـشـنـد .

مشاهده همه ی 10 نظر
bahar_elena
بی‌حالبی‌حال
bahar_elena

خـــوبم . باور کنیـــــد . اشکـــــــ ها را ریختــه

خـــوبم ..

باور کنیـــــد ..

اشکـــــــ ها را ریختــه ام ..

غصـــــه ها را خورده ام ..

نبــــودن ها را شمرده ام ...

این روزهــــــا که می گــــذرد ..

خــــــــــــــــالی امـــــ ..

خــــــــــــــــالی امـــــ از خشــــــمـــ ، دلتنگـــــــــی ، نفــــــــرتـــــــ ...

وحــــــــــتی از عـــــــــــــــشـــ♥ـــــق ...

خــــــــــــــــالی امـــــ از احــــــــــســــــــــــــــاس ....

65651912265632126730.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
bahar_elena
بی‌حالبی‌حال
bahar_elena

عــشـق ؛ زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست . کــه بـه وقــت ِ

عــشـق ؛
زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست ..

کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن ..
...
خـــــدا ،

بـــــرای ِ بـــــشر ..

ایــــستــاده “دســـت” مــــــیـزنــــد

79010994514455639360.jpg

مشاهده همه ی 10 نظر
bahar_elena
بی‌حالبی‌حال
bahar_elena

بـبـیـن گـوش کـن : فـرقـے نـمـیـکـنـﮧ مـن و تـو مـتـولـב

بـبـیـن گـوش کـن :فـرقـے نـمـیـکـنـﮧ مـن و تـو مـتـولـב کـבوم بـرج ِ سـالـیـم ( ! )مـــهم ایـنـﮧ کـﮧ اگـﮧ تـــــو نـبـاشـے ،مـــن هـمـیـشـﮧ بـــرج ِ زهـــرِمــــارم .

7.png

مشاهده همه ی 2 نظر
bahar_elena
بی‌حالبی‌حال
bahar_elena

خـوشـ لهجــ ه اﮮ فـ ــال گیـر کوچَکــــ! بلاتکلیفـــ در

خـوشـ لهجــ ه اﮮ فـ ــال گیـر کوچَکــــ!
بلاتکلیفـــ در دَستـــــ هاﮮ گنگـِـ من دنبالــِـ ردِ پاﮮ کدامیــ ن غریبــ ه ای؟؟
اینـــ بـُغض هاﮮ سَـــرزده معنــآ نمـــی شـــــود
زمینــــ و زمــآنـــ را زحمتــــــ نده!
در مــــ ن مســـــآفـــرﮮ هستــــــــ که هـَـــــرگــز نمــی رسد

543624762475.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
bahar_elena
بی‌حالبی‌حال
bahar_elena

شبا وقتــــــــــــــــــی تو بیداری خـــــــــدا همـ باتو بیــــــــــداره تاوقتی كه

شبا وقتــــــــــــــــــی تو بیداری خـــــــــدا همـ باتو بیــــــــــداره

تاوقتی كه نخوابی تو ، ازت چشم بر نـــــــــــمی داره...

خــــــــــــــــــــــــــــدا میبینه حــــــــــــــــالت رو.

خــــــــــدا میــــــــــــــــدونه حسّت رو

ازاون بالا میــــــــــــــــــاد پائین

خـــدا میگیره دستت رو

22616413821919729156.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید