بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
mahdis
آروم و عادیآروم و عادی
mahdis

من آرمین نیستم که بگم:
اگه دیگه نداری روم هیچ میلی
اگه منو نمیخوای نداره عیبی
من میگم:
اگه دیگه نداری روم هیچ میلی
اگه منو نمیخوای بدرک هرررررررری

مشاهده همه ی 18 نظر
mahdis
آروم و عادیآروم و عادی
mahdis

به به همه شمالییییییا.خوبین بلامیسراااااا؟{-41-}

مشاهده همه ی 22 نظر
mahdis
آروم و عادیآروم و عادی
mahdis

ﺍﺯ ﺩﺳـــﺖ ﺍﯾـــﻦ ﻣﻮﺭﭼـــﻪ ﻫﺎﺍﺍ ﯾﻪ ﺩﯾﻘﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻤﻮ ﻧـﻤﯿﺘـﻮﻧﻢ
ﺑﺰﺍﺭﻡ ﺯﻣﯿـﻦ ﻫـﻤﺶ ﻓـﮏ ﻣﯿـﮑﻨﻦ ﺳـﯿﺐ ﮔـﺎﺯ ﺯﺩﺱ ﺟﻤـﻊ ﻣﯿﺸﻦ
ﺩﻭﺭﺵ ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻻﻥ ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ ﺍﭘــــﻞ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻡ ؟ !!!!

مشاهده همه ی 14 نظر
mahdis
آروم و عادیآروم و عادی
mahdis

داشتم از کنار رودخونه رد میشدم ، مرده داشت ماهی میگرفت... شعر میخوند :

من مرد ماهیگیرم ، آب اومده تا زانووم....

 

بهش گفتم : آقا یه کم برو جلوتر بذار شعرت قافیه پیدا کنه!

مشاهده همه ی 22 نظر
mahdis
آروم و عادیآروم و عادی
mahdis

☜▼♚ﻗـــــَدﯾـﻤـــــﺂ ﻋـَــــــﺮق ﺑــــﻮد ﻭ ﻭَﺭﻗــ ﺑـــــﻮد ﻭﻣــــَﺮﺁم ﺑـــــــﺂﺯی☞▲✘

✘▼☜ﺍﻟـﺂن ﺷـــــدﻫـِ ﺍِکـــــﺲ ﻭ سکـــــﺲ ﻭﺧــﺂﻧـــــــﻮم ﺑـــــــــــﺂﺯی☞▲✘

سلام ، میشه لطف کنید ...

مشاهده همه ی 11 نظر