لحظه  بروز رسانی 
@jahandideh772

از شیخ بهایی پرسیدند: "سخت می گذرد" چه باید

از شیخ بهایی پرسیدند:
"سخت می گذرد" چه باید کرد؟

گفت: خودت که می گویی
️سخت "مــــی گذرد"
سخت که "نمی ماند"!
️پس خـــــــــدارا شکر که
️"می گذرد" و "نمــی ماند".
️امروزت خوب یا بد "گذشت"
️و فردا روز دیــــــــــگری است...
️قدری شادی با خود به خانه ببر...
️راه خانه ات را که یاد گرفت،
فردا با پای خودش می آید
‌‌‌‌‌
🌷 @sاز شیخ بهایی پرسیدند:
"سخت می گذرد" چه باید کرد؟

گفت: خودت که می گویی
️سخت "مــــی گذرد"
سخت که "نمی ماند"!
️پس خـــــــــدارا شکر که
️"می گذرد" و "نمــی ماند".
️امروزت خوب یا بد "گذشت"
️و فردا روز دیــــــــــگری است...
️قدری شادی با خود به خانه ببر...
️راه خانه ات را که یاد گرفت،
فردا با پای خودش می آید

🌷🌷

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ســــــــــــیاوش
ســــــــــــیاوش

Quelles sont les créatures maléfiques, Ad. Quand leur fils et

Quelles sont les créatures maléfiques, Ad...
Quand leur fils et aiguilles, vives se trouvent corde...

آدم ها چه موجودات دلگیری هستند
وقتی سوزن شان را نخ می کنی، برایت دروغ می بافند ..

Déteste les gens de ce modèle

متنفرم از اینجور آدمااا...........!

رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
یاسین
یاسین

می سرایــم بہ امیدی ڪه تو خوانی. ور

می سرایــم 
 بہ امیدی ڪه تو خوانی. 
 ور

می سرایــم
بہ امیدی ڪه تو خوانی...
ور نہ...
آخرین
مصـرع من
قافیہ‌اش مردن بود...

رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج
مهربونمهربون
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج

فکر کنم سال دیگه همین موقع داریم میگیم: کی فکرشو میکرد

فکر کنم سال دیگه همین موقع داریم میگیم: کی فکرشو میکرد پراید 45 میلیونی بشه 180میلیون.

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 11 نظر