لحظه  بروز رسانی 
بهار محمدی
بهار محمدی

خانه های نیمساز شهر را خسته میکنند عشقهای

خانه های نیمساز شهر را خسته میکنند عشقهای

خانه های نیمساز
شهر را
خسته میکنند
عشقهای ناتمام
روح را.

مشاهده همه ی 6 نظر
بهار محمدی
بهار محمدی
پست شماره 317778339 از بهار محمدی

.

مشاهده همه ی 5 نظر
بهار محمدی
بهار محمدی

شادی را هدیه کن! حتی به کسانی که آن را از

شادی را هدیه کن! حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند!

عشق بورز! حتی به آنهایی که دلت را شکستند!

دعا کن! حتی برای آنهایی که نفرینت کردند!

و بخند که خدا هنوز آن بالا با توست...

مشاهده همه ی 2 نظر
بهار محمدی
بهار محمدی
پست شماره 317454990 از بهار محمدی

.

مشاهده همه ی 9 نظر
بهار محمدی
بهار محمدی
پست شماره 317421906 از بهار محمدی

.

مشاهده همه ی 6 نظر
بهار محمدی
بهار محمدی
پست شماره 317235019 از بهار محمدی

.

مشاهده همه ی 5 نظر
بهار محمدی
بهار محمدی
پست شماره 317093412 از بهار محمدی

.

مشاهده همه ی 7 نظر