baharmah70_1376161833_facenama_cover.png
هوای همو داشته باشیم....

لایک و بازنشر الزامی نیست!!!

اینجا گروه همه دلی هاست

baharmah70_1376161833_facenama_cover.png
بروز رسانی 
@Mohammad_4065

هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که

هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد.((برایان تریسی))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@Mohammad_4065

هر چقدر کارتان را بهتر انجام دهید، خودتان را بیشتر دوست

هر چقدر کارتان را بهتر انجام دهید، خودتان را بیشتر دوست خواهید داشت و اعتماد به نفس تان نیز بیشتر خواهد شد.((برایان تریسی))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@Mohammad_4065

آنکه می دزدد، جز حق خویش چیزی نمی ستاند. اما این

آنکه می دزدد، جز حق خویش چیزی نمی ستاند. اما این ستاندن، نفرین و خواری ابدی در پی دارد.((اُرد بزرگ))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@Mohammad_4065

آنان که تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند،

آنان که تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند، خود و فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت.((اُرد بزرگ))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید