لحظه  بروز رسانی 
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

رفته ام گرچه دلم منتظر برگرد است چقدر صبر از

رفته ام گرچه دلم منتظر برگرد است چقدر صبر از

رفته ام گرچه دلم منتظر برگرد است
چقدر صبر از این زاویه اش نامرد است!

مشاهده همه ی 1 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

احتیاج دارم راحت شوم روی شانه ات از این

احتیاج دارم راحت شوم روی شانه ات از این

احتیاج دارم راحت شوم
روی شانه ات
از این جهان

مشاهده همه ی 18 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

ب حواسی ک "فقط" پرت "ما" باشد

ب حواسی ک "فقط" پرت "ما" باشد

ب حواسی ک
"فقط"
پرت "ما" باشد
نیازمندیم

مشاهده همه ی 5 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

خدایا ما دیابت نداریما. ی ذره اتفاقات شیرین برامون

خدایا ما دیابت نداریما. ی ذره اتفاقات شیرین برامون

خدایا ما دیابت نداریما...
ی ذره اتفاقات شیرین
برامون رقم بزن...

مشاهده همه ی 10 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

بسه دیگه راجبش دیگه حرف نزنیم (۲۰ ثانیه بعد)

بسه دیگه راجبش دیگه حرف نزنیم 
 (۲۰ ثانیه بعد)

_بسه دیگه راجبش دیگه حرف نزنیم
(۲۰ ثانیه بعد)
+بعد میدونی از چی بیشتر از همه حرصم میگیره؟


دخترا میدونن چی میگم{-7-}

مشاهده همه ی 12 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

پزشکان اعلام کردند اگر در مورد کسی قضاوت نکنید لال نمیشید!

پزشکان اعلام کردند اگر در مورد کسی قضاوت نکنید لال نمیشید!

پزشکان اعلام کردند اگر در مورد کسی قضاوت نکنید لال نمیشید!{-5-}

المــاس هــای درخشــان
مشاهده همه ی 20 نظر