لحظه  بروز رسانی 
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

ای کاش "شانس" مثه "فامیل" بود هرجا میرفتی، جلوت ظاهر

ای کاش "شانس" مثه "فامیل" بود هرجا میرفتی، جلوت ظاهر

ای کاش "شانس" مثه "فامیل" بود
هرجا میرفتی، جلوت ظاهر میشد..

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 3 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

ب هوایت بگو آنقدر ب سرم نزند من سرم

ب هوایت بگو آنقدر ب سرم نزند من سرم

ب هوایت بگو
آنقدر ب سرم نزند
من سرم درد میکند...

دلدادگـــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

رفته ام گرچه دلم منتظر برگرد است چقدر صبر از

رفته ام گرچه دلم منتظر برگرد است چقدر صبر از

رفته ام گرچه دلم منتظر برگرد است
چقدر صبر از این زاویه اش نامرد است!

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 1 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

احتیاج دارم راحت شوم روی شانه ات از این

احتیاج دارم راحت شوم روی شانه ات از این

احتیاج دارم راحت شوم
روی شانه ات
از این جهان

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 18 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

ب حواسی ک "فقط" پرت "ما" باشد

ب حواسی ک "فقط" پرت "ما" باشد

ب حواسی ک
"فقط"
پرت "ما" باشد
نیازمندیم

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 5 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

بسه دیگه راجبش دیگه حرف نزنیم (۲۰ ثانیه بعد)

بسه دیگه راجبش دیگه حرف نزنیم 
 (۲۰ ثانیه بعد)

_بسه دیگه راجبش دیگه حرف نزنیم
(۲۰ ثانیه بعد)
+بعد میدونی از چی بیشتر از همه حرصم میگیره؟


دخترا میدونن چی میگم{-7-}

مشاهده همه ی 12 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

پزشکان اعلام کردند اگر در مورد کسی قضاوت نکنید لال نمیشید!

پزشکان اعلام کردند اگر در مورد کسی قضاوت نکنید لال نمیشید!

پزشکان اعلام کردند اگر در مورد کسی قضاوت نکنید لال نمیشید!{-5-}

مشاهده همه ی 20 نظر