لحظه  بروز رسانی 
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

بیا شیرازی وار همدیگرو بخوایم! نه تو حال رفتن داشته

بیا شیرازی وار همدیگرو بخوایم! نه تو حال رفتن داشته

بیا شیرازی وار همدیگرو بخوایم!
نه تو حال رفتن داشته باشی
نه من حال دل کندن!

مشاهده همه ی 11 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

دنبال یکی باش که تورو بلد باشه. اگه نفهمنت مریض

دنبال یکی باش که تورو بلد باشه. اگه نفهمنت مریض

دنبال یکی باش که تورو بلد باشه...
اگه نفهمنت مریض میشی...

مشاهده همه ی 1 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

‏محبت رو با مُخ زنی اشتباه نگیرید!!

‏محبت رو با مُخ زنی اشتباه نگیرید!!

‏محبت رو با مُخ زنی اشتباه نگیرید!!

مشاهده همه ی 8 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

زندگى فقط يكبار بهم لبخند زد ذوق كردم نزديكتر

زندگى فقط يكبار بهم لبخند زد ذوق كردم نزديكتر

زندگى فقط يكبار بهم لبخند زد
ذوق كردم
نزديكتر شدم
و اونجا بود كه فرق لبخندو با پوزخند فهميدم

مشاهده همه ی 7 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

اعتماد هم نشون داد که مثل اعتیاد میتونه خانمان‌سوز باشه

اعتماد هم نشون داد که مثل اعتیاد میتونه خانمان‌سوز باشه

اعتماد هم نشون داد که مثل اعتیاد میتونه خانمان‌سوز باشه.

مشاهده همه ی 13 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

عشق باید عین چربی شیکم باشه هرکاری کنی ولت نکنه

عشق باید عین چربی شیکم باشه هرکاری کنی ولت نکنه

عشق باید عین چربی شیکم باشه هرکاری کنی ولت نکنه...

مشاهده همه ی 11 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

واسه اینکه حسادت اسب رو تحریک کنی که نباید سوار خر

واسه اینکه حسادت اسب رو تحریک کنی که نباید سوار خر

واسه اینکه حسادت اسب رو تحریک کنی که نباید سوار خر بشی حالا باز هرجور خودت میدونی...

مشاهده همه ی 20 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

از وقتي كه يادمه مهربونا به همه بدهكار بودن

از وقتي كه يادمه مهربونا به همه بدهكار بودن

از وقتي كه يادمه مهربونا به همه بدهكار بودن..

مشاهده همه ی 3 نظر