لحظه  بروز رسانی 
bano
bano

sgh

مشاهده همه ی 2 نظر
bano
bano
پست شماره 313703687 از bano


مشاهده همه ی 2 نظر
آروم و عادیآروم و عادی
@sh-moein

‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 💝 تاتویی در خاطرم. 💝 بادیگران بیگانه ام. 💝باخیالت

‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
💝 تاتویی در خاطرم...

💝 بادیگران بیگانه ام...

💝باخیالت همنشین...

💝 بادوریت دیوانه ام
@tenham

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@sh-moein

عاشق کسی شو که با دیوونه‌بازی‌هات کیف کنه، نه اون نادونی

عاشق کسی شو که با دیوونه‌بازی‌هات کیف کنه،
نه اون نادونی که مجبورت میکنه معمولی و روزمره بمونی!
♥️♥️♥️♥️
@tenham

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@sh-moein

من از قبل “باخته” بودم “مچ انداختن” بهانه ای بود؛ برای

من از قبل “باخته” بودم

“مچ انداختن”

بهانه ای بود؛

برای گرفتن دوباره ی “دست تو”
@tenham

نظرات برای این پست غیر فعال است
saba-khanoom
saba-khanoom

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﻭﺩ ﻋﻮﺽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ … ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﻭﺩ ﮐﻪ

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﻭﺩ ﻋﻮﺽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ …
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﻭﺩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯼ
ﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﻦ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ …

مشاهده همه ی 1 نظر
saba-khanoom
saba-khanoom

ســــاده نگــــذر نوشته هایـــــی که تو را اشــــک یا عشــــق

ســــاده نگــــذر


نوشته هایـــــی که تو را اشــــک یا

عشــــق می بخشنـــد


قلـــــب نویسنــــده اش را هزاران

بـــار سلاخــی کرده انـــد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
saba-khanoom
saba-khanoom

همیشه نباید حرف زد گاه باید سکوت کرد حرف دل

همیشه نباید حرف زد
گاه باید سکوت کرد
حرف دل که گفتنی نیست...!
باید آدمش باشد
کسی که با یک نگاه کردن به چشمت
تا ته بغضت را بفهمد...!

مشاهده همه ی 2 نظر