لحظه  بروز رسانی 
هدی سادات دقیقی
آروم و عادیآروم و عادی
هدی سادات دقیقی

دل ز تن بردی و در جانی هنوز

 لینک
دل ز تن بردی و در جانی هنوز

دل ز تن بردی
و در جانی هنوز

دردها دادی
و درمانی هنوز

آشکارا سینه‌ام بشکافتی
همچنان در سینه پنهانی هنوز

امیرخسرودهلوی ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هدی سادات دقیقی
آروم و عادیآروم و عادی
هدی سادات دقیقی

تو به حالِ من مسکین به جَفا می نگری

 لینک
تو به حالِ من مسکین به جَفا می نگری

تو به حالِ من مسکین به جَفا می نگری

من به خاکِ کف پایَت به وَفا می نگرم ...

سعدی ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هدی سادات دقیقی
آروم و عادیآروم و عادی
هدی سادات دقیقی

باز هم دعوت به طوفان کن مرا اما بدان

 لینک
باز هم دعوت به طوفان کن مرا اما بدان

باز هم
دعوت به
طوفان کن مرا اما بدان ...

من دلم دریاست دریا را به دریا می بری ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هدی سادات دقیقی
آروم و عادیآروم و عادی
هدی سادات دقیقی

می دانم اهل بارانی از جنس بارانی پس به

 لینک
می دانم اهل بارانی از جنس بارانی پس به

می دانم اهل بارانی
از جنس بارانی
پس به کلبه ی بارانی بیا
تا کمی زیر باران قدم بزنیم
کمی خیس شویم
و اگر مجالی برای همنوایی بود
کمی هم نوا شو با ما
ما با هم قطره های باران را یک به یک
از پشت قاب پنجره اتاق
جمع کرده ایم و پر کرده ایم
آن جام را که در جداره هایش
شراب خشکیده بود
اگر بیایی جامی لبریز از باران
با طعم شراب دوستی خواهیم نوشید
یا مست خواهیم شد ...
یا می زده ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هدی سادات دقیقی
آروم و عادیآروم و عادی
هدی سادات دقیقی

راهِ مرا اشاره شو من به کُجا رسیده ام

 لینک
راهِ مرا اشاره شو من به کُجا رسیده ام

راهِ مرا اشاره شو
من به کُجا رسیده ام ؟

هرچه دویده ام تو را ؛
خسته شدم ، ندیده ام

مولانا ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید