لحظه  بروز رسانی 
baran
ناراحتناراحت
baran

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ!!!                 

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ!!!
                         ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫـــــــﯽ...
     ﻣﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﯾﺴﺖ...
                    ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ...
    ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ...
          ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﯽ...
                        ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ...
           ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ اﻣﺎ...
         ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺟﺎﯾﺰ "ﻧﯿﺴــﺖ"
                     ﻭ ﺍﯾﻦ "ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ"...
 ﻫﻤﺎﻥ"ﺁﺭﺯﻭ"ﻭ ﯾﺎ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ "ﺍﺷﺘﺒـــــــﺎﻩ" ﺍﺳﺖ...
            ﭼﻮﻥ"اﻭ" ﻣﺎﻝ ﺗﻮ "ﻧﯿﺴــــت..

مشاهده همه ی 3 نظر
baran
ناراحتناراحت
baran

✘☜خُودَمو   دوُست   ندارَم بلکه متنفررررررم❥ ☞      

✘☜خُودَمو   دوُست   ندارَم بلکه متنفررررررم❥ ☞

                  ⇦ چِرا  ؟!؟⇨


♚↲چُون   با   هَمه   می خندم ↱♚

♜⇚ هَمه   رو   دِلداری   میدَم ⇛♜

♞↞نِگران   هَمه   میشم↠♞

♝↺بِه   هَمِه   اَهَمیَت   میدَم↻♝

♛⇇بُغض   خیلی   هارو   بـِه   خَندِه   تَبدیل
   می کُنم⇛♛         ✘وَلی✘✘☜ هیچ   کَس ☞✘
✘☜ هیچ   وَقت ☞✘

           ^نَفهَمید^
            `تو   دِلم`
     ∅ چی   میگذَره

مشاهده همه ی 1 نظر
baran
ناراحتناراحت
baran

پسر دار ﻛﻪ ﺷﺪﻡ .(two hearts)ﭘﺴﺮﻣﻮ ﻣﯿﺒﺮﻡ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﻫﺮ

پسر دار ﻛﻪ ﺷﺪﻡ ...(two hearts)
ﭘﺴﺮﻣﻮ ﻣﯿﺒﺮﻡ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﻫﺮ ﮐﺪﻭﻣﻮ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻪ ...
ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﻡ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺷﻪ ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ...
ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﭘﺴﺮﻭﻧﺶ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ
ﻧﯿﺴﺖ ؛ ﺑﻬﺶ ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﻡ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺧﻮﺏ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ
ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﮑﺶ ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻪ !
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻋﺮﻭﺳﮏ
ﺑﮕﺮﺩﻩ!
ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﻡ ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭ ﮐﺮﺩ ﻭ
ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻬﺎ ﻣﯿﺮﺳﻪ …
ﺍﯾﻨﺎﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﺗﺎ ﭘﺴﺮﻡ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺸﻪ ﻧﻪ ﯾﻪ
ﻧﺎﻣﺮﺩ...!!(two hearts)

مشاهده همه ی 1 نظر
baran
ناراحتناراحت
baran

چند وقتي است. حرفي زيباتر از سكوت براي گفتن ندارم

چند وقتي است....
حرفي زيباتر از سكوت براي گفتن ندارم...
چشمانم به مانند پاييز برگ ريزان است....
قلبم.....قلبم هم هواي دلتنگي دارد.... با اين همه ....
اما بر لبانم لبخندي نقش بسته است... تا مجبور نباشم سكوتم را بشكنم....
دلم پاييز مي خواهد
دلم پاييز مي خواهد ، تا انتهاي راه خلوتي بروم برگ ها را رسوا کنم زير قدم هايم
و تمام روياهاي باران را با يک بوسه از نسيم سوزناک دم غروب به باد دهم..."

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
baran
ناراحتناراحت
baran

يک مرد، يک زن، يک زوج؛ خوشبختيشان پاي خودشان! يک


يک مرد، يک زن، يک زوج؛ خوشبختيشان پاي خودشان!
يک مرد، يک مرد، يک شراکت؛ سود و ضرررش پاي خودشان!
يک زن، يک زن، يک رفاقت؛ معرفت و اعتمادشان پاي خودشان!
و انتهاي پياده رو …
يک من، يک تنهايي، يک رنج؛ آخر و عاقبتش پاي تو!
تنهايي، شاخه ي درختي ست پشت پنجره ام …
گاهي لباسِ برگ ميپوشد، گاهي لباسِ برف …
اما هميشه هست!
يه دريا اشـــــــــــــــک براي ريختن دارم…
يه دل گرفته…
يه زندگي پر از خالــي…
من سرشارم از تنــهايـــــــــي…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید