بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
baran
مهربونمهربون
baran

سلام

مشاهده همه ی 53 نظر
baran
مهربونمهربون
baran

بَعْضـــی مُوقِـــع ها :

بایَد قَــبول کُنــــی

که یه نَفَــــــر فَقَــــط می‍تــونه

تو "قَــلْبِت" باشه نه تو "زِنْدِگیت"...

مشاهده همه ی 4 نظر
baran
مهربونمهربون
baran

چالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش
دعوت شُده از طرف @sevda0098

1404994650768973.jpg
دقیقا چَند سالته؟!
23 سالمه
اهل حسودی هسی؟
خییییییییییییییلی زیاد.....ینی خیلیا....{-7-}
اخرین کسی که بقلش کردی ؟دلیلش؟؟؟!
سِودا بود....مممم اونم ب خاطر اینکه سر ی موضوعی دوتایی خیلی خوشحال بودیم!{-44-}
ادامستو چ جوری میخوری؟؟؟
سودا اینم سواله؟؟؟ خو مثه آدم دیه {-15-}
الان باید چیکار میکردی؟؟؟
الان باید میرفتم کلاس...که فک کنم دیر شده دیگه ...نمیرم!{-18-}
صمیمی ترین رفیقای مجازیت کین؟؟؟
سودا که بهترین رفیق واقعیم هست!{-32-}{-41-}
بزرگترین سوتی؟؟
اووووف یادم نیست!زیاد سوتی میدم خو {-7-}
حوصلت بپوکه سراغ کی میری؟؟؟
سراغ کسی نمیرم..خودمو با ی چیزی سرگرم میکنم!

خُب اینم از ما×{-7-}

مشاهده همه ی 25 نظر
baran
مهربونمهربون
baran

خب!!خب!! خب!!
هنوز نیومده میخوام بگم ک......
خوبی بدی دیدین حلال کنین!
خیلیاتونو اذیت کردم میدونم!
حقتون بوده اصن!{-7-}
خیلی خیلی ناراحتم که دیگه منو ندارین!!{-31-}{-31-}{-31-}
ب هرحال
این اخرین پستمه!
خیلی دوستون دارم
دلمم واستون تنگ میشه!
اوه اوه
درضمننننننن

هوای این خواهر زاده ی منم داشته باشینااااااا @sevda0098

سودا جون یدونه ی خاله ای تو!!{-23-}{-29-}{-41-}{-41-}{-41-}

by for ever{-60-}


oh6m_61e6cf68b3ebdde1d7dede34b5fcedd6.jp

مشاهده همه ی 21 نظر
baran
مهربونمهربون
baran

xwigse5jn12xop5lhua5.jpg

@sevda0098  سِودا مثلا خالتماا!
یکاری بکن واسه خالت جیگری!مشاهده همه ی 256 نظر
baran
مهربونمهربون
baran

☜✖هَــــر کــے از چِـــشـمـــمـــون اُفــتـاد⇩

بـــعــدِش روے ســـَـرِمـون جــا داره .

☜✖الـــَــبـــتـہ بـہ عـــّـزت شـرَفــــِــ:

↞لٰااِلهّ اِلٰاالله↠
هــــнεــــہ

مشاهده همه ی 60 نظر
baran
مهربونمهربون
baran

⬅هر شبـــــــــــــــــــ چتیمـ یا مستـــــــــــــــــــُ پاتیلیمـ ↪

⬅در کـــــــــــــــــــل حاجی مغـــــــــــــــــــزُ گاییدیمـ

حال هر روز و شــــــب من اینــــــــجوریه↪

مشاهده همه ی 2 نظر
baran
مهربونمهربون
baran

یــــه خیابــــــــونایـــــــــــــــی...✧
یــــه عطرایـــــــــــــــی...✧
یــــه آهنــــــــگایـــــــــــــــی...✧
یــــه تیــــــــکه کلــــــــامایـــــــــــــــی...✧
یــــه لــــــــباسایـــــــــــــــی...✧
یــــه کــــــــارایـــــــــــــــی...✧
یــــه روزای خاصـــــــــــــــی...✧
یــــه فیلــــــــمایـــــــــــــــی...✧
یــــه پــــــــارکایـــــــــــــــی...✧
یــــه عکــــــــسایـــــــــــــــی...✧
یــــه رنگـــــــایــــــــــــــی...✧
یــــه ساعـــــــتایــــــــــــــی...✧
یــــه...✧

اینا شایــــــد هیچـــــــــی نباشن

ولی گاهــــــی خیلــــــــی عـــــــذاب آورن برای یــــه آدمایــــــــــــی...✧

مشاهده همه ی 166 نظر
baran
مهربونمهربون
baran

یـہ وقتــــــایے هست کـہ جواب همـہ نگرانیـــات و دلتنگیات
میشـــہ یـہ جملـہ
کـہ میکوبـטּ تو صورتــــت
بهم گیر نـــــــده، حوصلـہ ندارم 

506141_Z2sL0ORm.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر