لحظه  بروز رسانی 
baran
مهربونمهربون
baran

سلام

مشاهده همه ی 53 نظر
baran
مهربونمهربون
baran

بَعْضـــی مُوقِـــع ها : بایَد قَــبول کُنــــی که یه نَفَــــــر فَقَــــط

بَعْضـــی مُوقِـــع ها :

بایَد قَــبول کُنــــی

که یه نَفَــــــر فَقَــــط می‍تــونه

تو "قَــلْبِت" باشه نه تو "زِنْدِگیت"...

مشاهده همه ی 4 نظر
baran
مهربونمهربون
baran

چالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشدعوت شُده از طرف @sevda0098 دقی

چالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش
دعوت شُده از طرف @sevda0098

1404994650768973.jpg
دقیقا چَند سالته؟!
23 سالمه
اهل حسودی هسی؟
خییییییییییییییلی زیاد.....ینی خیلیا....{-7-}
اخرین کسی که بقلش کردی ؟دلیلش؟؟؟!
سِودا بود....مممم اونم ب خاطر اینکه سر ی موضوعی دوتایی خیلی خوشحال بودیم!{-44-}
ادامستو چ جوری میخوری؟؟؟
سودا اینم سواله؟؟؟ خو مثه آدم دیه {-15-}
الان باید چیکار میکردی؟؟؟
الان باید میرفتم کلاس...که فک کنم دیر شده دیگه ...نمیرم!{-18-}
صمیمی ترین رفیقای مجازیت کین؟؟؟
سودا که بهترین رفیق واقعیم هست!{-32-}{-41-}
بزرگترین سوتی؟؟
اووووف یادم نیست!زیاد سوتی میدم خو {-7-}
حوصلت بپوکه سراغ کی میری؟؟؟
سراغ کسی نمیرم..خودمو با ی چیزی سرگرم میکنم!

خُب اینم از ما×{-7-}

مشاهده همه ی 25 نظر
baran
مهربونمهربون
baran

خب!!خب!! خب!!هنوز نیومده میخوام بگم ک.خوبی بدی دیدین حلال کنین!خیلیاتونو اذیت

خب!!خب!! خب!!
هنوز نیومده میخوام بگم ک......
خوبی بدی دیدین حلال کنین!
خیلیاتونو اذیت کردم میدونم!
حقتون بوده اصن!{-7-}
خیلی خیلی ناراحتم که دیگه منو ندارین!!{-31-}{-31-}{-31-}
ب هرحال
این اخرین پستمه!
خیلی دوستون دارم
دلمم واستون تنگ میشه!
اوه اوه
درضمننننننن

هوای این خواهر زاده ی منم داشته باشینااااااا @sevda0098

سودا جون یدونه ی خاله ای تو!!{-23-}{-29-}{-41-}{-41-}{-41-}

by for ever{-60-}


oh6m_61e6cf68b3ebdde1d7dede34b5fcedd6.jp

مشاهده همه ی 21 نظر
baran
مهربونمهربون
baran

@sevda0098  سِودا مثلا خالتماا!یکاری بکن واسه خالت جیگری!

xwigse5jn12xop5lhua5.jpg

@sevda0098  سِودا مثلا خالتماا!
یکاری بکن واسه خالت جیگری!مشاهده همه ی 256 نظر
baran
مهربونمهربون
baran

☜✖هَــــر کــے از چِـــشـمـــمـــون اُفــتـاد⇩ بـــعــدِش روے ســـَـرِمـون جــا داره

☜✖هَــــر کــے از چِـــشـمـــمـــون اُفــتـاد⇩

بـــعــدِش روے ســـَـرِمـون جــا داره .

☜✖الـــَــبـــتـہ بـہ عـــّـزت شـرَفــــِــ:

↞لٰااِلهّ اِلٰاالله↠
هــــнεــــہ

مشاهده همه ی 60 نظر
baran
مهربونمهربون
baran

⬅هر شبـــــــــــــــــــ چتیمـ یا مستـــــــــــــــــــُ پاتیلیمـ ↪ ⬅در کـــــــــــــــ

⬅هر شبـــــــــــــــــــ چتیمـ یا مستـــــــــــــــــــُ پاتیلیمـ ↪

⬅در کـــــــــــــــــــل حاجی مغـــــــــــــــــــزُ گاییدیمـ

حال هر روز و شــــــب من اینــــــــجوریه↪

مشاهده همه ی 2 نظر
baran
مهربونمهربون
baran

یــــه خیابــــــــونایـــــــــــــــی.✧ یــــه عطرایـــــــــــــــی.✧ یــــه آهنـــ

یــــه خیابــــــــونایـــــــــــــــی...✧
یــــه عطرایـــــــــــــــی...✧
یــــه آهنــــــــگایـــــــــــــــی...✧
یــــه تیــــــــکه کلــــــــامایـــــــــــــــی...✧
یــــه لــــــــباسایـــــــــــــــی...✧
یــــه کــــــــارایـــــــــــــــی...✧
یــــه روزای خاصـــــــــــــــی...✧
یــــه فیلــــــــمایـــــــــــــــی...✧
یــــه پــــــــارکایـــــــــــــــی...✧
یــــه عکــــــــسایـــــــــــــــی...✧
یــــه رنگـــــــایــــــــــــــی...✧
یــــه ساعـــــــتایــــــــــــــی...✧
یــــه...✧

اینا شایــــــد هیچـــــــــی نباشن

ولی گاهــــــی خیلــــــــی عـــــــذاب آورن برای یــــه آدمایــــــــــــی...✧

مشاهده همه ی 166 نظر
baran
مهربونمهربون
baran

یـہ وقتــــــایے هست کـہ جواب همـہ نگرانیـــات و دلتنگیات میشـــہ یـہ

یـہ وقتــــــایے هست کـہ جواب همـہ نگرانیـــات و دلتنگیات
میشـــہ یـہ جملـہ
کـہ میکوبـטּ تو صورتــــت
بهم گیر نـــــــده، حوصلـہ ندارم 

506141_Z2sL0ORm.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر