لحظه  بروز رسانی 
Saeed_hiva
بی‌حالبی‌حال
Saeed_hiva

حالم حال درختی ست که زیبا به نظر می رسد

حالم حال درختی ست که زیبا به نظر می رسد
"" یار قدیمی ""

حالم حال درختی ست که
زیبا به نظر می رسد ، اما ...
در حجم نبودن کسی خشکیده !‏

ظاهری آرام دارد باطن طوفانیم

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed_hiva
بی‌حالبی‌حال
Saeed_hiva

تـــــــــــو که نمی دانی‌ هر آدمی‌ دل تنگی های مخصوص

تـــــــــــو که نمی دانی‌ هر آدمی‌ دل تنگی های مخصوص
"" آوای زندگی ""

تـــــــــــو که نمی دانی‌
هر آدمی‌ دل تنگی های مخصوص خودش را دارد
و تــــــــــــو پنهانی ترین
دلتنگی منی … .

آوای زندگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed_hiva
بی‌حالبی‌حال
Saeed_hiva

یه وقتایی نه گریه آرومت میکنه نه نفس عمیق

یه وقتایی نه گریه آرومت میکنه نه نفس عمیق
"" بـ ـزن بـ ـاران ""

یه وقتایی
نه گریه آرومت میکنه نه نفس عمیق
نه یه لیوان آب سرد نه داد زدن ...
ﻳﻪ ﻭﻗﺘﺎیی ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ نیاز داری برای همیشه نباشی ...

بـ ـزن بـ ـاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A l m a
آروم و عادیآروم و عادی
A l m a
☘️

☘️

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A l m a
آروم و عادیآروم و عادی
A l m a
☘️

☘️

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A l m a
آروم و عادیآروم و عادی
A l m a
☘️

☘️

coffe khiyal
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A l m a
آروم و عادیآروم و عادی
A l m a
☘️

☘️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A l m a
آروم و عادیآروم و عادی
A l m a
☘️

☘️

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A l m a
آروم و عادیآروم و عادی
A l m a
☘️

☘️

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A l m a
آروم و عادیآروم و عادی
A l m a
☘️

☘️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید