افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
FAZLI
FAZLI
photo_2017-10-17_21-55-04.jpg

♥️وعـــشـــق...
💛قـــافـیـــہ اش
💚گـــرچـــہ مشــکل اســت
❣️امـــــا.....
💙خـــدا اگـــر کـــہ بخــواهــد
💜ردیـــــف خـــواهـــــد شــــــد...

سپندارمذگان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
FAZLI
FAZLI

✨هــَر از گــاهــے💥
✨بـراے كسـي ڪــہ
✨دوستــش داري
✨نشــانــہ اے بـفرسـت💥
✨تـا بــہ یــادش آورے
✨ڪـہ هنــوز او
✨بــراي تــو عــزیــز اســت...💥

سپندارمذگان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
FAZLI
FAZLI
photo_2017-10-17_21-52-41.jpg

🏖تا یادت میکنم ...
🔮باران می آید ...
💔نمی دانستم ;
💖لمس خیالت هم
☔️چتر می خواهد ....

سپندارمذگان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
FAZLI
FAZLI

✨هــَر از گــاهــے💥
✨بـراے كسـي ڪــہ
✨دوستــش داري
✨نشــانــہ اے بـفرسـت💥
✨تـا بــہ یــادش آورے
✨ڪـہ هنــوز او
✨بــراي تــو عــزیــز اســت...💥

سپندارمذگان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
FAZLI
FAZLI
photo_2017-10-17_21-48-51.jpg

رٌوزے مےآیَـد
کہ خُـدا مےگویـَد:
یـِك قَسَــم را اَز قََلـم انداختَـم
قَسـَم بـِہ لـحظه اے کہ
دِلِـت شِکستـ....

سپندارمذگان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
FAZLI
FAZLI

📜🌺درچشـــم تودیدم

📜🌺غــــم پنهـان شـده ات را

📜🌺پنهــــان نکـن

📜🌺احســـاس نمــایان شده ات را

📜🌺گاهے ‌به‌ نگـاهے

📜🌺شـده یک پنجـره وا کـن

📜🌺این عاشــــق پابنــــدِ

📜🌺خیــابــان شـــده ات را

سپندارمذگان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
FAZLI
FAZLI

اے مــاه دلـــم
اشکـــامــو ببیـــن
ببیـــن کــه دل
تــو سیــــنه پــر میـــزنه
درمـــــون دلـــــم دیــــدار تــوعـــــه

سپندارمذگان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
FAZLI
FAZLI

سراغم را که میگیرے
دلــــ{-w67-}ــــم
یکباره میلــــــرزد💓
تمامِ داغِ آن دورے
به این یک لحظه میارزد

سپندارمذگان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
FAZLI
FAZLI
photo_2017-10-17_21-34-40.jpg

دلتنگی هایم را بر شانه ے این شهر چکه چکه می بارم ... شاید گنجشکی تنها ، بر دیوار دروغ این کوچه ترانه اے صادقانه بخواند....

سپندارمذگان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید