لحظه  بروز رسانی 
zahra
عاشقعاشق
zahra

تموم زندگیم با 2 کلمه گذشت          

تموم زندگیم با 2 کلمه گذشت          

تموم زندگیم با 2 کلمه گذشت


                                                               بیخیال مهم نیست{-10-}

مشاهده همه ی 2 نظر
zahra
عاشقعاشق
zahra

کااااااااااااااااااش میشد این نفس برود             

کااااااااااااااااااش میشد این نفس برود             

کااااااااااااااااااش میشد این نفس برود

                                                  

                                                            دیگر برررنگردد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zahra
عاشقعاشق
zahra

یه حرفایی رو                 

یه حرفایی رو                 

یه حرفایی رو

                              باید فقط به اینه زد

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zahra
عاشقعاشق
zahra

ساااااااااااااااااااال          نووووووووووووووووووو          

ساااااااااااااااااااال          نووووووووووووووووووو          

ساااااااااااااااااااال          نووووووووووووووووووو                      مبارررررررررررررررررک

{-35-}{-44-}{-41-}{-41-}{-41-}{-35-}

                                                       

                                                                        1395سال {-35-}{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zahra
عاشقعاشق
zahra

@HAGIXسلام

مشاهده همه ی 19 نظر
zahra
عاشقعاشق
zahra

ﺧﺒﺮ ﻓﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﭼﯿﻦ卂妝十夾太乗乗¥乗醂煅排埔泄覯狿母 墄嫺媯覛毎廿 卄廾丸毋忒娉溈毋牀姆才 媯覛毎廿 卄廾丸忒娉溈毋牀姆才 媯覛毎廿 卂妝十夾太乗䅈乗

ﺧﺒﺮ ﻓﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﭼﯿﻦ
卂妝十夾太乗乗¥乗醂煅排埔泄覯狿母 墄嫺媯覛
毎廿 卄廾丸毋忒娉溈毋牀姆才 媯覛毎廿 卄廾丸
忒娉溈毋牀姆才 媯覛毎廿 卂妝十夾太乗䅈乗

مشاهده همه ی 13 نظر