لحظه  بروز رسانی 
Ehsan عشق بی همتا-آواز قو
Ehsan عشق بی همتا-آواز قو

بر درت می آمدم هر شب مرا وا میزدی گفتمت

بر درت می آمدم هر شب مرا وا میزدی
گفتمت نا مهربانی دم ز حاشا میزدی
دیدمت یک شب به دریا خیره بودی تا سحر
کاش دریای تو بودم دل به دریا میزدی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ehsan عشق بی همتا-آواز قو
Ehsan عشق بی همتا-آواز قو

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯼ؛ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻠﯽ

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯼ؛
ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻠﯽ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﺎﺭﺷﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ
ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻦ
ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ehsan عشق بی همتا-آواز قو
Ehsan عشق بی همتا-آواز قو

خوش به حال خدا که لحظه به لحظه با

خوش به حال خدا
که لحظه به لحظه
با توست
و من همه ي وقت
درمورد تو با او
حرف می زنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ehsan عشق بی همتا-آواز قو
Ehsan عشق بی همتا-آواز قو

قدیمی ها چه حرف هایي می زدند میگفتند برای کسی

قدیمی ها چه حرف هایي می زدند
میگفتند برای کسی بمیر
که برایت تب کند
من برایت میمیرم اما
خدا نکند تو تب کنی
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید