basiratjooyan.ir
basiratjooyan.ir

چرا حکم روزه مسافر در زمان ما تفاوتی با زمان صدر

 لینک
چرا حکم روزه مسافر در زمان ما تفاوتی با زمان صدر

چرا حکم روزه مسافر در زمان ما تفاوتی با زمان صدر اسلام ندارد؟

با ذکر نکاتی این سؤال را پاسخ می دهیم:

۱. آیات متعددی در قرآن کریم حکم روزه مسافر را بیان کرده است. آیه ۱۸۵ سوره بقره می گوید: «و من کان مریضاً أو علی سفر فعدّۀ من أیّام أخر» (و هر کس که بیمار یا در سفر باشد تعدادی از روزه های [ماه های] دیگر را [روزه بگیرد.]) این آیه به صراحت از برداشته شدن حکم وجوب روزه برای مسافران و بیمارانی که توان روزه گرفتن ندارند (در آیه ۱۸۴)، سخن می گوید.

۲. برای کشف احکام شرعی صرفاً نمی توان به قرآن کریم بسنده کرد. برخی احکام از قرآن به دست نمی آید و فقط از طریق اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده است. همانند حکم نماز مسافر که از سیره نبوی (ص) و روایت امام محمّد باقر (ع) می دانیم.

۳. خداوند در برخی از احکام شرعی تخفیف قائل شده است و تخفیف و سهل گیری خداوند ربطی به هیچ زمان ندارد. ادامه ی آیه ۱۸۵ سوره بقره پس از بیان حکم روزه مسافر می گوید: «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر» (خداوند اراده آسانی بر شما می کند و دشواری شما را نمی خواهد.) یعنی هر چند مسافر توان روزه گرفتن داشته باشد امّا خداوند به سبب آسانی، وجوب روزه را از او برداشته است.

۴. نمی توان نماز و روزه مسافر را به خاطر وسایل نقلیه آسان در زمان کنونی متفاوت دانست. زیرا هر چقدر هم که زمان ها بگذرد، محدوده شهری ثابت است. یعنی اوّلاً وسیله نقلیه ملاک نیست. وگرنه همان زمان نزول قرآن کریم هم برخی شتر و به صورت طولانی رفت و آمد می کردند و برخی با اسب تندرو سریع به مقصد می رسیدند. ثانیاً هر چقدر هم شهر ها بزرگ تر شود، با رسیدن به حدّ ترخص (جایی که صدای شهر شنیده نشود و دیوار آن دیده نشود.) شهر پایان می یابد و با رسیدن به مسافت شرعی (۲۲ کیلومتر و نیم) حومه شهر هم اتمام پذیرفته است. و اتفاقاً اگر فاصله ی شهر ها کم تر باشد، «بلاد کبیره» شکل می گیرد که رفت و آمد در این شهر ها موجب شکسته شدن نماز و برداشته شدن وجوب روزه نمی شود. بنابر این، وجوب روزه مربوط به یک جا نشینی است که در فقه تعبیر به «وطن» می شود و مسافر هم اگر قصد ده روز ماندن در جایی را دارد باید همانند ساکنان آن شهر رفتار کند و روزه هایش را کامل بگیرد. به همین خاطر است که اگر شخصی از محدوده شهری خود خارج شود مسافر است و نباید روزه بگیرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
basiratjooyan.ir
basiratjooyan.ir

سیر فشرده اعتقادی سطح دو سطح دوم سیر مطالعاتی اندیشه

 لینک
سیر فشرده اعتقادی سطح دو سطح دوم سیر مطالعاتی اندیشه

سیر فشرده اعتقادی سطح دو
سطح دوم سیر مطالعاتی اندیشه اسلامی مربوط به تاریخ اسلام و سیره شناسی اهل بیت (علیهم السلام) است.
http://basiratjooyan.ir/?p=4901

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
basiratjooyan.ir
basiratjooyan.ir

سیر فشرده اعتقادی سطح یک سیر مطالعاتی فشرده اعتقادی کوتاه

 لینک
سیر فشرده اعتقادی سطح یک سیر مطالعاتی فشرده اعتقادی کوتاه

سیر فشرده اعتقادی سطح یک
سیر مطالعاتی فشرده اعتقادی کوتاه مدت و آسان برای کسانی که خواستار آشنایی عمیق و روان با آن هستند و زمان اندکی دارند. این سیر صرفاً مخصوص آشنایی با کلام و انسان شناسی و سطح نخست مطالعاتی در حوزه معارف اسلامی می باشد
http://basiratjooyan.ir/?p=4897

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
basiratjooyan.ir
basiratjooyan.ir

پاسخی علمی و متفاوت از سؤالی اعتقادی آیا اسلام ۱۴۰۰سال پیش

 لینک
پاسخی علمی و متفاوت از سؤالی اعتقادی آیا اسلام ۱۴۰۰سال پیش

پاسخی علمی و متفاوت از سؤالی اعتقادی

آیا اسلام ۱۴۰۰سال پیش توانایی پاسخگویی به انسان معاصر را دارد؟

پاسخ تفصیلی در لینک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
basiratjooyan.ir
basiratjooyan.ir

مقاله: الگوی تمدنی انسان شناسی اسلامی بر مدار تکاملی جامعهچکیده الگوی

 لینک
مقاله: الگوی تمدنی انسان شناسی اسلامی بر مدار تکاملی جامعهچکیده الگوی

مقاله: الگوی تمدنی انسان شناسی اسلامی بر مدار تکاملی جامعه

چکیده

الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ناظر به تشکیل تمدن اسلامی است. از این رو برای این امر شناخت شاخصه های پیشرفت تمدنی (خدا محوری، آرمان نگری [توجه به آینده ای مطلوب و متکامل که هدف اساسی از تمدن سازی را تأمین کند] و واقع گرایی [توجه به آسیب ها، چالش ها و ظرفیت های تمدنی جامعه مانند ظرف طبیعی، انسانی، فناوری، فرهنگی-اجتماعی، ظرف مرزها و ظرف مدیریت])، ابزار پایشی آن (علم الهی، قانون الهی، نظام الهی و جامعه الهی که لوازم پایش تمدن اسلامی است) و شاخصه های تمدن اسلامی (شاخصه های فکری، فرهنگی-اجتماعی،حکومتی[فقهی،حقوقی،اقتصادی،سیاسی و نظامی] و عبادی که اساس تمدن اسلامی را شکل می دهد.) ضروری به نظر می رسد. تمام این امور بر پایه ی تفکر اجتماعی اسلام است که از انسان شناسی اسلام و رابطه کمال الهی فرد و اجتماع حاصل می شود. نگاه انسان شناسی اسلام نیز در مباحثی چون اصالت وجود،تشکیک وجود، وحدت وجود و وجود رابط و مستقل وام گیر فلسفه الهی است. فلسفه الهی نیز با توجه به مبانی معرفت شناسی الهی شکل می گیرد.

مشاهده همه ی 1 نظر
basiratjooyan.ir
basiratjooyan.ir

مقاله: الگوی تمدنی انسان شناسی اسلامی بر مدار تکاملی جامعه چکیده

 لینک
مقاله: الگوی تمدنی انسان شناسی اسلامی بر مدار تکاملی جامعه چکیده

مقاله: الگوی تمدنی انسان شناسی اسلامی بر مدار تکاملی جامعه
چکیده

الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ناظر به تشکیل تمدن اسلامی است. از این رو برای این امر شناخت شاخصه های پیشرفت تمدنی (خدا محوری، آرمان نگری [توجه به آینده ای مطلوب و متکامل که هدف اساسی از تمدن سازی را تأمین کند] و واقع گرایی [توجه به آسیب ها، چالش ها و ظرفیت های تمدنی جامعه مانند ظرف طبیعی، انسانی، فناوری، فرهنگی-اجتماعی، ظرف مرزها و ظرف مدیریت])، ابزار پایشی آن (علم الهی، قانون الهی، نظام الهی و جامعه الهی که لوازم پایش تمدن اسلامی است) و شاخصه های تمدن اسلامی (شاخصه های فکری، فرهنگی-اجتماعی،حکومتی[فقهی،حقوقی،اقتصادی،سیاسی و نظامی] و عبادی که اساس تمدن اسلامی را شکل می دهد.) ضروری به نظر می رسد. تمام این امور بر پایه ی تفکر اجتماعی اسلام است که از انسان شناسی اسلام و رابطه کمال الهی فرد و اجتماع حاصل می شود. نگاه انسان شناسی اسلام نیز در مباحثی چون اصالت وجود،تشکیک وجود، وحدت وجود و وجود رابط و مستقل وام گیر فلسفه الهی است. فلسفه الهی نیز با توجه به مبانی معرفت شناسی الهی شکل می گیرد.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
basiratjooyan.ir
basiratjooyan.ir

اهداف سه گانه حیات در قرآنبرای هدف خلقت انسان با لحاظ طبیعت

 لینک
اهداف سه گانه حیات در قرآنبرای هدف خلقت انسان با لحاظ طبیعت

اهداف سه گانه حیات در قرآن
برای هدف خلقت انسان با لحاظ طبیعت و سرشت وجودی وی، سه مرتبه طولی می‏توان برشمرد؛ یعنی هر انسانی برپایه توان و استعداد وجودی ‏اش می‏تواند به برترین مرتبه هدف خویش دست یابد و نیز با عدم حرکت و تلاش در اولین مرحله هم گام نگذارد. به بیان آن مراحل سه‏ گانه می‏پردازیم.


مشاهده همه ی 2 نظر
basiratjooyan.ir
basiratjooyan.ir

اهداف سه گانه حیات در قرآن برای هدف خلقت انسان با لحاظ

 لینک
اهداف سه گانه حیات در قرآن برای هدف خلقت انسان با لحاظ

اهداف سه گانه حیات در قرآن

برای هدف خلقت انسان با لحاظ طبیعت و سرشت وجودی وی، سه مرتبه طولی می‏توان برشمرد؛ یعنی هر انسانی برپایه توان و استعداد وجودی ‏اش می‏تواند به برترین مرتبه هدف خویش دست یابد و نیز با عدم حرکت و تلاش در اولین مرحله هم گام نگذارد. به بیان آن مراحل سه‏ گانه می‏پردازیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shia muslim
مهربونمهربون
shia muslim

فقط عاشقان امیرالموئمنین علی(ع) بخوانند @ali لطفا" عکس رو

فقط عاشقان امیرالموئمنین علی(ع) بخوانند

@ali


pv31_26_tir_roze_pedar_mobarak_by_s_mad.jpg


لطفا" عکس رو در شبکه های اجتماعی که عضو هستید منتشر کنیدمشاهده همه ی 673 نظر
استاد حسین انصاریان
استاد حسین انصاریان

مراعات شیعه از جانب امام زمان (علیه السلام)امام مهدی (علیه السلام)

 لینک
مراعات شیعه از جانب امام زمان (علیه السلام)امام مهدی (علیه السلام)

مراعات شیعه از جانب امام زمان (علیه السلام)
امام مهدی (علیه السلام) می‌فرماید:
«إنّا غَیْرُ مُهْمِلینَ لِمُراعاتِکُمْ، وَلا ناسینَ لِذْکْرِکُمْ، وَلَوْلا ذلِکَ لَنَزَلَ بِکُمُ الَّلأُواءُ وَاصْطَلَمَکُمُ الأَعْداءُ»؛
«ما از رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده‌ایم که اگر جز این بود دشواری‌ها و مصیبتها بر شما فرود می‌آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می‌نمودند».

ادامه مطلب

مشاهده همه ی 4 نظر