basiratjooyan.ir
basiratjooyan.ir

سیر فشرده اعتقادی -سطح یک سیر مطالعاتی فشرده اعتقادی کوتاه مدت

 لینک

سیر فشرده اعتقادی -سطح یک

سیر مطالعاتی فشرده اعتقادی کوتاه مدت و آسان برای کسانی که خواستار آشنایی عمیق و روان و زمان اندکی دارند.این سیر صرفاً مخصوص آشنایی با کلام و انسان شناسی و سطح نخست مطالعاتی در حوزه معارف اسلامی می باشد. 
سیر فشرده اعتقادی -سطح یک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
basiratjooyan.ir
basiratjooyan.ir

نهاد خانواده و مسئله حقوق بشرشهریور امسال، اتفاقی در فضای رسانه

 لینک

نهاد خانواده و مسئله حقوق بشر
شهریور امسال، اتفاقی در فضای رسانه ای انتشار یافت که هم دستمایه ضد انقلاب خارج نشین شد و هم بهانه ای برای جنبش سازی برای تغییرات لیبرالی در جامعه ایران؛ خبری مبتنی برعدم اجازه خروج یکی از زنان فوتبالیست ایران زمین از جانب شوهر وی. ... از این رو برآن شدیم تا جایگاه شوهر را در نهاد خانواده از نگاه جامعه شناسی تحلیل کنیم.
نهاد خانواده و مسئله حقوق بشر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
basiratjooyan.ir
basiratjooyan.ir

نهاد خانواده و مسئله حقوق بشرشهریور امسال، اتفاقی در فضای رسانه

 لینک

نهاد خانواده و مسئله حقوق بشر
شهریور امسال، اتفاقی در فضای رسانه ای انتشار یافت که هم دستمایه ضد انقلاب خارج نشین شد و هم بهانه ای برای جنبش سازی برای تغییرات لیبرالی در جامعه ایران؛ خبری مبتنی برعدم اجازه خروج یکی از زنان فوتبالیست ایران زمین از جانب شوهر وی. ... از این رو برآن شدیم تا جایگاه شوهر را در نهاد خانواده از نگاه جامعه شناسی تحلیل کنیم.
نهاد خانواده و مسئله حقوق بشر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
basiratjooyan.ir
basiratjooyan.ir

از جنگ نرم ایمان تا تفکر بت شکن دوران جنگ نرم،

 لینک

از جنگ نرم ایمان تا تفکر بت شکن دوران

جنگ نرم، اصطلاحی که این روزها زیاد آن را می شنویم و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده و شاید همین تعاریف مختلف میل شما به خواندن این یادداشت را گرفته باشد. اما چه بخواهیم چه نخواهیم درگیر این جنگ هستیم. جنگی که میدان نبرد آن مشخص است، توپخانه آن مشخص است، نیروی احتیاط دارد، نیروی پشتیبانی و نیروی مهاجم دارد، جانباز دارد، کشته هم البته دارد! کسی که هدف توپخانه این جریان قرار می گیرد دیگر شهید نیست! می پرسید چرا؟ عرض می کنم ....

راه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
basiratjooyan.ir
basiratjooyan.ir

از جنگ نرم ایمان تا تفکر بت شکن دوران جنگ نرم،

 لینک

از جنگ نرم ایمان تا تفکر بت شکن دوران

جنگ نرم، اصطلاحی که این روزها زیاد آن را می شنویم و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده و شاید همین تعاریف مختلف میل شما به خواندن این یادداشت را گرفته باشد. اما چه بخواهیم چه نخواهیم درگیر این جنگ هستیم. جنگی که میدان نبرد آن مشخص است، توپخانه آن مشخص است، نیروی احتیاط دارد، نیروی پشتیبانی و نیروی مهاجم دارد، جانباز دارد، کشته هم البته دارد! کسی که هدف توپخانه این جریان قرار می گیرد دیگر شهید نیست! می پرسید چرا؟ عرض می کنم ....

راه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
basiratjooyan.ir
basiratjooyan.ir

از تحریف امام تا نفی یک مبناتحریف امام یک مقوله دو

 لینک

از تحریف امام تا نفی یک مبنا
تحریف امام یک مقوله دو چهره است که تنها یک چهره آن تحریف شخصیت حقیقی امام امت است. چهره مهم تر و باطنی آن ، در اثری است که از این تحریف حاصل می آید..... ادامه در لینک

11376350_1447531745550322_675289582_n

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید