ایوب{ گروه حامیان منافع ملی ایران اسلامی}
خوشتیپخوشتیپ
ایوب{ گروه حامیان منافع ملی ایران اسلامی}

سخنان امام بزرگوار انقلاب در راتبطه با امریکا و اینکه بعضی

سخنان امام بزرگوار انقلاب در راتبطه با امریکا و اینکه بعضی

سخنان امام بزرگوار انقلاب در راتبطه با امریکا و اینکه بعضی ها مثل اقای هاشمی رفسنجانی خواب باز کردن سفارت امریکا رو بعد توافق دارند.

مشاهده همه ی 1 نظر