افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
mahmood
ناراحتناراحت
mahmood

بچه ها این پرچم خیلی قشنگ
پرچم سبز و سفید و سرخ رنگ

هم نشان از صلح دارد هم زجنگ
خار چشم دشمنان چشم تنگ


افتخار ما به آن بی انتهاست ...

Image result for ‫داریوش قبالی پرچم ایران‬‎

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahmood
ناراحتناراحت
mahmood

ﻣـﺮﺩﯼ ﺑـﻪ همسرش ﮔـﻔـﺖ: "ﻧـﻤـﯿـﺪﺍﻧـﻢ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﭼـﻪ ﻛـﺎﺭ ﺧـﻮﺑـﯽ ﺍﻧـﺠـﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﻛـﻪ ﯾـﻚ فرشته ﺑـﻪ ﻧـﺰﺩﻡ ﺁﻣـﺪ ﻭ ﮔـﻔـﺖ ﻛـﻪ ﯾـﻚ ﺁﺭﺯﻭ ﻛـﻦ ﺗـﺎ ﻣـﻦ ﻓـﺮﺩﺍ ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺵ ﻛـﻨـﻢ"!

همسرش ﺑـﻪ ﺍﻭ ﮔـﻔـﺖ: "ﻣـﺎ ﻛـﻪ 16 ﺳـﺎﻝ ﺑـﭽـﻪ ﺍﯼ ﻧـﺪﺍﺭﯾـﻢ، ﺁﺭﺯﻭ ﻛـﻦ ﻛـﻪ ﺑـﭽـﻪ ﺩﺍﺭ ﺷـﻮﯾـﻢ.

ﻣـﺮﺩ ﺭﻓـﺖ ﭘـﯿـﺶ ﻣـﺎﺩﺭﺵ ﻭ ﻣـﺎﺟـﺮﺍ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺗـﻌـﺮﯾـﻒ‌ ﻛـﺮﺩ، ﻣـﺎﺩﺭﺵ ﮔـﻔـﺖ: "ﻣـﻦ ﺳـﺎﻟـﻬـﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧـﺎﺑـﯿـﻨـﺎ ﻫـﺴـﺘـﻢ، ﭘـﺲ ﺁﺭﺯﻭ ﻛـﻦ ﻛـﻪ ﭼـﺸـﻤـﺎﻥ ﻣـﻦ ﺷـﻔـﺎ ﯾـﺎﺑـﺪ".

ﻣـﺮﺩ ﺍﺯ ﭘـﯿـﺶ ﻣـﺎﺩﺭﺵ ﺑـﻪ ﻧـﺰﺩ ﭘـﺪﺭ ﺭﻓـﺖ، ﭘـﺪﺭﺵ ﺑـﻪ ﺍو ﮔـﻔـﺖ: "ﻣـﻦ ﺧـﯿـﻠـﯽ ﺑـﺪﻫـﻜـﺎﺭﻡ ﻭ ﻗـﺮﺽ ﺯﯾـﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ، ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻓـﺮﺷـﺘـﻪ ﺗـﻘـﺎﺿـﺎﯼ ﭘـﻮﻝ ﺯﯾـﺎﺩﯼ ﻛـﻦ".

ﻣـﺮﺩ ﻫـﺮﭼـﻪ ﻓـﻜﺮ ﻛـﺮﺩ, ﻫـﻮﺍﯼ ﻛـﺪﺍﻣـﺸـﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷـﺘـﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ، ﻛـﺪﺍﻡ ﯾـﻚ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺗـﻘـﺪﻡ ﺩﺍﺭﻧـﺪ، همسرم؟ ﻣـﺎﺩﺭﻡ؟ ﭘـﺪﺭﻡ؟

ﺗـﺎ ﻓـﺮﺩﺍ ﺭﺍﻩ ﭼـﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﭘـﯿـﺪﺍ ﻛـﺮﺩ ﻭ ﺑـﺎ ﺧـﻮﺷـﺤـﺎﻟـﯽ ﺑـﻪ ﭘـﯿـﺶ فرشته ﺭﻓـﺖ ﻭ ﮔـﻔـﺖ: "ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﻛـﻪ ﻣـﺎﺩﺭﻡ ﺑـﭽـﻪ‌ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔـﻬـﻮﺍﺭﻩﺍﯼ ﺍﺯ ﻃـﻼ ﺑـﺒـﯿـﻨـﺪ“!

براى همديگر آرزوهاى قشنگ کنيم{-w67-}{-w68-}{-w67-}{-w68-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahmood
ناراحتناراحت
mahmood
images.jpg

قمار بی برنده ایست بازی تلخ زندگی 
    
    چه برده و چه باخته از این قمار خسته ام

مشاهده همه ی 2 نظر
mahmood
ناراحتناراحت
mahmood
خدایم.jpg

هر گوشه این جهان تو را میجویم ....
در اوج سکوت هم تورا میگویم

               ای جام جهان جانم از تو سرشار ....
                           دست از طلب تو من مگر میشویم

مشاهده همه ی 2 نظر
mahmood
ناراحتناراحت
mahmood
1936520_1640779082839587_4230889287737249345_n.jpg

عشق و شعور و اعتقاد کالای بازار کساد
                                 سوداگران در شکل دوست بر نارفیقان شرم باد ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahmood
ناراحتناراحت
mahmood
10584058_592386730872272_2790887225802198417_n.jpg

از هجرت تو شکنجه دیدم ... کوچ تو اوج ریاضتم بود
چه مومنانه از خود گذشتم... کوچ من از من نهایتم بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahmood
ناراحتناراحت
mahmood

ب سلامتی داریوش که گفت:

دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است
شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است
بار حمالان را بدوش خود کشیدن ننگ نیست
زیر بار منت نامرد رفتن مشکل است

مشاهده همه ی 5 نظر
mahmood
ناراحتناراحت
mahmood

پدر داشت روزنامه می خواند پسر که حوصله اش سر رفته بود پیش پدرش رفت و گفت : پدر بیا بازی کنیم.
پدر که بی حوصله بود چند تکه از روزنامه که عکس نقشه دنیا بود تکه تکه کرد و به پسرش داد و گفت برو درستش کن . پسر هم رفت و بعد از مدتی عکس را به پدرش داد. پدر دید پسرش نقشه جهان رو کاملاً درست جمع کرده از او پرسید که نقشه جهان رو …از کجا یاد گرفتی؟
پسر گفت : من عکس اون آدم پشت صفحه رو درست کردم.
وقتی آدم ها درست بشن, دنیا هم درست می شه

مشاهده همه ی 4 نظر
mahmood
ناراحتناراحت
mahmood
4.jpg

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ :
ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻋﺪﺩ 64 ﻭ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ 3090 ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ

مشاهده همه ی 1 نظر