باور باران
مهربونمهربون
باور باران

بسم الله  عليكُم بِه أنفُسُكُم خوب شدن مثل عطر زدن است

بسم الله

photo_2015_12_26_18_57_42.jpg

 عليكُم بِه أنفُسُكُم
خوب شدن مثل عطر زدن است.
چه كار داري ديگران خوبند يا نه!
اين حرف ونصيحت خداست كه ميگويد: خود را باش!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

بسم الله کتزیاس، مورخ و پزشک نامدار دربار هخامنشی : #کوروش

بسم الله

photo_2015_12_15_13_43_28.jpg


کتزیاس، مورخ و پزشک نامدار دربار هخامنشی :
#کوروش راهزنی بود که بارها به خاطر شرارتش تازیانه خورده بود .
او به دروغ، حیله و تزویر به مقام پادشاهی رسید.


 سند :
حسن پيرنيا، تاريخ ايران باستان، تهران: انتشارات دنياى كتاب، 1375.‏ج‏1، ص 240-241

مورّخ مذكور گويد:
كوروش پسر چوپانى بود از ايل (مردها)، كه از شدت احتياج مجبور گرديد را‏زنى پيش گيرد. كوروش در ايام جوانى بكارهاى پست اشتغال ميورزيد و از اين جهت مكرر تازيانه خورد. او با آستيگاس، آخرين پادشاه ماد، هيچگونه قرابتى نداشت و از راه حيله و تزوير به مقام سلطنت رسيد. دوست او (ابارس) هم از حيث تقلب و نامردى معروف بود.
در ابتداء آستيگاس نسبت بكوروش فاتح شد و حتى بپارس درآمده او را تعقيب كرد، ولى كوروش بواسطه دخالت زنان نجات يافت و پس از آن پادشاه ماد با پدر كوروش به مسالمت رفتار كرده آزارى بوى نرسانيد.
بعد كوروش باز بر ضد آستيگاس قيام كرده فائق آمد. در اين حال پادشاه ماد فرار كرده بهمدان پناه برد و دخترش آمی‏تيس‏ و دامادش (سپی‏تاماس) او را پنهان كردند.
كوروش در حال در رسيد و گفت دختر و داماد آستيگاس را با اطفال آنان و دو نفر دربارى، موسوم به سپی‏تاس‏ و مگابرن، شكنجه كنند، تا بروز دهند، كه آستيگاس كجا است.
پادشاه ماد، چون نميخواست اولاد او را زجر كنند، خودش نزد كوروش رفت و (ابارس) او را زنجير كرده به محبس‏ انداخت، ولى كوروش بزودى پشيمان شده او را رها كرد و نسبت باو احترامات پدر را بجا آورد.
درباره آمی‏تيس نيز همان احترامات را مرعى داشت.
اما (سپی‏تاماس) را از جهت اينكه گفته بود، نميداند آستيگاس كجا است و اين حرف دروغ بود، امر كرد كشتند و آمی‏تيس را ازدواج كرد.


✨پنجـــــره ای رو به حقـایـق


http://telegram.me/BavarBaran_ir/

مشاهده همه ی 32 نظر
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

بسم الله شرر زهرجفا سوخته پاتا سر من آب گردید چو

بسم الله

photo_2015_12_10_11_23_56.jpg

شرر زهرجفا سوخته پاتا سر من
آب گردید چو شمعی همه ی پیکرمن
این نه اشک است که بسته ره دیداربه من
دل من سوخته ریزد ز دوچشم تر من

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

بسم الله داغی اگر نبودکه گریان نمی شدیم ▪️لطفی اگرنبود مسلمان

بسم الله


photo_2015_12_10_11_20_41.jpg

داغی اگر نبودکه گریان نمی شدیم
▪️لطفی اگرنبود مسلمان نمی شدیم
▪️یاایّها الرّسول بدون دعای تو
▪️ازپیروان عترت وقرآن نمی شدیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

بسم الله سوره مبارکه طارق آیه ۱۱ : وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

بسم الله

photo_2015_12_03_19_58_19.jpg

سوره مبارکه طارق آیه ۱۱ :
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ.
سوگند به آسمان برگرداننده.آسمان برگرداننده :

● یکی از پژوهشهای مهم دانشمندان، کشف  ویژگی بازگردانندگی امواج صوتی توسط آسمان می باشد.
● زیرا صوت تنها در محیط مادی و به دلیل خاصیت ارتجاعی محیط منتشر میشود و در جو زمین که شامل خلا می باشد، انتشار صوت ناممکن است.

◥اینست تدبیر خدای حکیم و اعجاز کلام او که ذات آسمان را "رجع(برگرداننده)" خوانده است.◣

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید :
• کنفرانس


مشاهده همه ی 3 نظر
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

بسم الله خداوند دوست دارد مثل گل باشيم، يعني هر كس

بسم الله

photo_2015_12_03_09_42_49.jpg

خداوند دوست دارد مثل گل باشيم، يعني هر كس به ما محبتي كرد با محبت بيشتر پاسخ بدهيم.

مشاهده همه ی 2 نظر
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

بسم الله کربلا نشان داد که با شکیبایی در عطشی کوتاه

بسم الله

photo_2015_12_02_15_29_07.jpg
کربلا نشان داد که با شکیبایی در عطشی کوتاه میتوان همیشه تاریخ را سیراب کرد •○●برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

بسم الله بخاطر بسپاریم که: بخشنده از دست نمی دهد. او

بسم الله

photo_2015_12_02_15_27_41.jpg
بخاطر بسپاریم که:
بخشنده از دست نمی دهد.
او همواره در حال بدست آوردن است.
#باورباران
@BavarBaran ]

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

بسم الله اعجاز علمی قران کریم سوره مبارکه نباء آیات﴿۶

بسم الله

اعجاز علمی قران کریم

photo_2015_12_01_18_51_58.jpg

سوره مبارکه نباء آیات﴿۶ - ۷﴾:
آیا زمین را محل آرامش(شما).
و کوه ها را میخ های زمین قرار ندادیم؟

※↺∴✨∵

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

بسم الله اعجاز علمی قرآن سوره مبارکه مومنون آیه﴿۲۹﴾: و بگو

بسم الله

اعجاز علمی قرآن


photo_2015_12_01_18_41_37.jpg

سوره مبارکه مومنون آیه﴿۲۹﴾:
و بگو پروردگارا ما را در منزلگاهي پر بركت فرود آر، و تو بهترين فرود آورندگاني.

سوره مبارکه قمر آیه ﴿۱۵﴾:
ما اين ماجرا به عنوان نشانه‏اي در ميان امتها باقي گذارديم، آيا كسي هست كه پند گيرد.● یافته های جدید دانشمندان در محدوده ی کوه های آرارات ترکیه، از کشف بقایای کشتی غول آسایی خبر میدهد که شواهد بسیاری حاکی از آنست که اینها متعلق به کشتی حضرت نوح (ع) می باشد.

●و شگفت آور اینکه 14 قرن پیش، آیات قرآن به صراحت بیان می کند که آثار این کشتی بعد از هزاران سال، به عنوان نشانه ای برای آیندگان پدیدار خواهد شد!

#موسسه_علمی_فرهنگی_باورباران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید