باور باران
مهربونمهربون
باور باران

photo_2015_11_02_17_39_12.jpg


مشاهده همه ی 1 نظر
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

انلود ترجمه واقعی #منشور_کوروش ازموزه بریتانیا فارسی دانلود

photo_2015_11_02_17_43_00.jpg

انلود ترجمه واقعی #منشور_کوروش ازموزه بریتانیا

فارسی

دانلود

مشاهده همه ی 4 نظر
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

حقیقت یا دروغ کوروش به ادیان دیگر احترام میگذاشت؟ کوروش حاکم

حقیقت یا دروغ
کوروش به ادیان دیگر احترام میگذاشت؟

کوروش حاکم بابل را مسخره میکند و او را یاوه سرا و بی پروا می خواند
...فقط بدلیل آنکه او بت های کوروش،"مردوک،نبو و بئل" را پرستش نمی کرد!
مفهوم احترام به ادیان را متوجه شدید؟

سند: منشور کورش بند 6

www.bavarbaran.ir
24.jpg


مشاهده همه ی 4 نظر
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

بسم الله در انتشار دروغ و خیانت بازیچه باستان گرایان نباشیم

بسم الله


%DA%A9%D9%88.jpgدر انتشار دروغ و خیانت بازیچه باستان گرایان نباشیم
۷ آبان ، #روز_کوروش_کبیر نیست !!!!
دروغ ممنـــــــــــــــوع ⛔️

مشاهده همه ی 8 نظر
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

بسم الله آسوده نخواب #کوروش_کبیر پاشو ببین فرزندات چه سوتی خفنی

بسم الله
%D9%85%D8%AD%D8%AE.jpg

آسوده نخواب #کوروش_کبیر
پاشو ببین فرزندات چه سوتی خفنی دادن!!!{-w23-}{-w16-}

مشاهده همه ی 3 نظر