باور باران
مهربونمهربون
باور باران

این كتابى است شكست ناپذير كه باطل هرگز بر آن غلبه

این كتابى است شكست ناپذير كه باطل هرگز بر آن غلبه

این كتابى است شكست ناپذير كه باطل هرگز بر آن غلبه نخواهد کرد.
(فصلت/42)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

تدبری در فهم آیات الهی

تدبری در فهم آیات الهی

تدبری در فهم آیات الهی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

دانایی و حکمت خداوند

دانایی و حکمت خداوند

دانایی و حکمت خداوند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

معیار برتری ، تقواست

معیار برتری ، تقواست

معیار برتری ، تقواست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

تدبری تازه درفهم آیات قرآن کریم

تدبری تازه درفهم آیات قرآن کریم

تدبری تازه درفهم آیات قرآن کریم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

به جای سد راه انرژی افراد پرانرژی، انرژی و جنب و

به جای سد راه انرژی افراد پرانرژی، انرژی و جنب و

به جای سد راه انرژی افراد پرانرژی
، انرژی و جنب و جوش آنها را در مسیر صحیح و خوب هدايت كنيم.

مشاهده همه ی 1 نظر
باور باران
مهربونمهربون
باور باران

امام على عليه‏السلام :هرگاه از سختى و دشوارى كارى ترسيدى ،

امام على عليه‏السلام :هرگاه از سختى و دشوارى كارى ترسيدى ،

امام على عليه‏السلام :
هرگاه از سختى و دشوارى كارى ترسيدى ، در برابر آن سرسختى نشان بده ، كه رامت مى‏شود و در برابر حوادث روزگار چاره‏انديشى كن ، كه بر تو آسان مى‏شوند .

غرر الحكم : 4108

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید