باور باران
مهربونمهربون
باور باران
IMG_20150124_112256.jpg

این كتابى است شكست ناپذير كه باطل هرگز بر آن غلبه نخواهد کرد.
(فصلت/42)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باور باران
مهربونمهربون
باور باران
v075421_photo_2015-01-30_23-32-38.jpg

حضرت محمد(ص) ،پیامبر مهربانی و اخلاق

مشاهده همه ی 1 نظر
باور باران
مهربونمهربون
باور باران
u17507_photo_2015-01-30_23-32-45.jpg

مهربانترین ، مهربانان...

مشاهده همه ی 2 نظر
باور باران
مهربونمهربون
باور باران
IMG_20150207_114657.jpg

تدبری در فهم آیات الهی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باور باران
مهربونمهربون
باور باران
IMG_20150213_122029.jpg

دانایی و حکمت خداوند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باور باران
مهربونمهربون
باور باران
IMG_20150214_112520.jpg

قرآن بهترین و کاملترین کتاب برای هدایت انسان!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باور باران
مهربونمهربون
باور باران
IMG_20150215_120436.jpg

معیار برتری ، تقواست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باور باران
مهربونمهربون
باور باران
IMG_20141113_102950.jpg

تدبری تازه درفهم آیات قرآن کریم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باور باران
مهربونمهربون
باور باران
IMG_20141112_104712.jpg

به جای سد راه انرژی افراد پرانرژی
، انرژی و جنب و جوش آنها را در مسیر صحیح و خوب هدايت كنيم.

مشاهده همه ی 1 نظر
باور باران
مهربونمهربون
باور باران
IMG_20141110_090437.jpg

امام على عليه‏السلام :
هرگاه از سختى و دشوارى كارى ترسيدى ، در برابر آن سرسختى نشان بده ، كه رامت مى‏شود و در برابر حوادث روزگار چاره‏انديشى كن ، كه بر تو آسان مى‏شوند .

غرر الحكم : 4108

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید