افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
                                                                        
بروز رسانی 
مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی
photo_2018-02-17_22-39-01.jpg

تو میتونی به هدفی که دوست داری برسی .پس قوی باش،تلاش کن و به هدفت برس.

لوتی های فیس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی
photo_2018-02-17_22-38-14.jpg

قرار نیست در کاری عالی باشی تا آن را شروع کنی
قراراست آن کار را شروع کنی تادرآن عالی شوی

لوتی های فیس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی

💫از درخت بیاموزیم...

✅برای بعضی ها باید ریشه بود

تا امید به زندگی را به آنها بدهیم.

✅برای بعضی ها باید تنه بود

تا تکیه گاه آنها باشیم.

✅برای بعضی ها باید شاخ و برگ بود

تا عیب های آنها را بپوشانیم.

✅برای بعضی ها باید میوه بود

تا طعم زندگی کردن را به آنها

بیاموزیم نه زنده ماندن را.

لوتی های فیس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی

👈🏼هفت گروه انسانی را از زندگی خود حذف کنید تا روحتان سالم بماند :

۱ - ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
۲ - ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺘﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
۳ - ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﯿﺪﻫﺪ .
۴ - ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
۵ - ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
۶ - ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺏ میگذارد
7 - شخصی که بی حرمتی برایش تفریح است .

لوتی های فیس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی
photo_2018-02-17_22-36-43.jpg

حق دادنی نیست،گرفتنیه.
از خواسته های به حق خود به هیچ عنوان کوتاه نیایید.

لوتی های فیس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی
photo_2018-02-17_22-35-51.jpg

کسی که به منتظر بنشیند تا شانس به او رو آورد،سالها قبل مرده است.
موفقیت شانسی نیست،به دست آوردنیست.

لوتی های فیس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
gandomzar
خوشحالخوشحال
gandomzar

برای زیستن دو قلب لازم است
قلبی که دوست بدارد و قلبی که دوست داشته شود
قلبی که هدیه کند و قلبی که بپذیرد
قلبی که بگوید و قلبی که جواب دهد
قلبی برای من و قلبی برای تنها نازنینم

لوتی های فیس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
gandomzar
خوشحالخوشحال
gandomzar

در سرم تویی

در چشمم تویی

در قلبم تو

من عکس دسته جمعی تو ام

لوتی های فیس
نظرات برای این پست غیر فعال است
حامد 2
حامد 2
1053500x1100_1518286210191370.jpg

♣ ✓✓پیمودن راه حق کار دل ️ است . نه کار عقل ..
راهنمایت همیشه دلت باشد .،
نه سری که بالای شانه هایت هست ...
از کسانی باش که به نفس خود آگاهند .،
نه از کسانی که نفس خود را نادیده میگیرند.✓✓♣

لوتی های فیس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
gandomzar
خوشحالخوشحال
gandomzar

**********************************


من ذره و خورشید لقایی تو مرا

بیمار غمم عین دوایی تو مرا

بی بال و پر اندر پی تو می‌پررم

من کَه شده‌ام چو کهربایی تو مرا


**********************************

لوتی های فیس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید