لحظه  بروز رسانی 
رضا
آروم و عادیآروم و عادی
رضا

یه روز مهمون اومد خونمون یه دختر داشت قدش 180از در

یه روز مهمون اومد خونمون یه دختر داشت قدش 180از در خاست بیاد تو کفششو در اورد ش 160 اومد تو کیلیپسشو باز کرد شد 140 . هیچی دیگه صد تا صلوات نظر کردم که تو خونه ما محو نشه

مشاهده همه ی 1 نظر
رضا
آروم و عادیآروم و عادی
رضا

دعاي قشنگ براي  آخر شب ﺩﻋﺎ کنیم هیچکس ﺩﻟﺶ ﻧﮕﯿﺮﻩ

دعاي قشنگ براي  آخر شب

ﺩﻋﺎ کنیم هیچکس ﺩﻟﺶ ﻧﮕﯿﺮﻩ ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺶ!

ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﯿﭽﮑﺪﻭممون ﺍﺷﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﯿﺎﺩ ﺍگرم اﻭﻣﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻪ!

ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﯿﭽﮑﯽ ﺩﻟﺶ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺷﺪ ﭘﺮ ﺑﺸﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ، ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ!

ﺩﻋﺎ کنیم هیچکی ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻧﺸﻪ ﺍﮔﻪ ﻫﻢ  ﺷﺪ ﺧﺪﺍ ﺯﻭﺩ ﯾﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ!

ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﻪ!

ﺩﻋﺎ کنیم حکمت خدا با آرزوهامون یکی باشه..

شبتون پراز حس آرامش

مشاهده همه ی 1 نظر
【✿ℒஇyஇ✿】
خجالتیخجالتی
【✿ℒஇyஇ✿】

 فروغ ؋ـرפֿـزاـב  ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩ   ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺁﺳــــــﺎﻧﯽ  ﻣﻦ

 فروغ ؋ـرפֿـزاـב


 ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩ 


 ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺁﺳــــــﺎﻧﯽ


 ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


 ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺴﺘﻢ

ﻋﺎﺷﻖ ﺑــــــــ دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهــــــﺮﮒ ﺩﺭﺧﺖ


 ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﯼ ﻃﺮﺑﻨﺎﮎ ﭼﻤﻦ 


 ﻋﺎﺷﻖ ﺭﻗﺺ ﺷــــــــــﻘﺎﯾﻖ ﺩﺭﺑﺎﺩ 


 ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻨﺪﻡ ﺷﺎﺩ !


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه ﺁﺭﯼ دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


 ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩ

 
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ ﻭﻟﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

 
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺭخــــ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻧﮕﺎﺭ ! 


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎﺭ !دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


ﯾﺎﺑﻘﻮﻝ ﺧﻮﺍﺟﻪ، ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺑﻮﺱ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ !


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﯿﺴﺖدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


 ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﻮﯾﻨﺪ .. 


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه ﻣﻦ ﻧﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﻧﻪ ﻧﮕﺎﺭﯼ ﻧﻪ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﻡ … دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


 ﻋﺸــــــــــــﻖ ﺭﺍ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ، 


 ﺑﺎﺗﻤﺎﻡ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ! 


 ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻧﮓ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺍﻧـــــدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهــــﺎﺭ ...
2333457jq0ehzm05x.gif

1489050523896079_large.jpg

مشاهده همه ی 219 نظر
رضا
آروم و عادیآروم و عادی
رضا

مهم.مهم.مهم.مهم.مهم حتماً بخونین خوندن این پیام فقط دو دقیقه از وقتتون

مهم.مهم.مهم.مهم.مهم

حتماً بخونین

خوندن این پیام فقط دو دقیقه از وقتتون رو میگیره لطفا توجه کنید:

میخوام همه ما یه کار خیلی بزرگ بکنیم ، یه کاری که صداش بپیچه ، کاری نداره کافیه یه ذره همت بکنیم ، از همین لحظه ، همین جا ، همین گروه...


میدونستید که :

85% جوک ها تو اسراءیل ساخته و نشر میشه؟؟؟

85% سهام شرکت های بزرگ مسنجر ها ، مثل واتساپ و وایبر و لاین ، مال یهودی های اسراءیلیه

اعضاء اصلی مجمع creating Persian jock یا همون ساخت جوک های پارسی ، 85نفر هستند

اهداف اصلی و مخرب فضای مجازی مجمع یهودیان که بابت اون 8/5میلیارد دلار از جیب ثروتمندترین یهودیان می باشد

8/5 سال برنامه زمانی اجرا داره ، 85 ماده و هدف عمده داره.
خیلی جالب شد ، نه؟

جالبتر اینه که 85 ثروتمند بزرگ عرب وهابی ، مثل خلیفه همزه حمید و امثال این وهابی ، جز بزرگترین اسپانسرهای مسنجرهای فضای مجازی هستند که برای بخش جوک های پارسی این مسنجرها سالانه 850میلیون دلار پرداخت میکنند

خیلی جالب شد رابطه جوک و 85 و واقعیات پشت صحنه اینها ... چیه؟

حالا کار بزرگ ما چیه؟؟؟؟

میخوایم تمام این جوک هایی که با این هزینه های هنگفت و این همه تشکیلات و با اون همه هدف مخرب ، سوی سرزمین پارسی ما روانه میشه تا خودمون تخریب فرهنگ و هویت خودمون رو اشتراک بذاریم و لایک کنیم

اسم= ترک و لر و کرد و رشتی و قزوینی و .... از توشون برداریم و
 بجاش بذاریم ،

 ===> یه وهابی <===


 انقد این
 ==> یه اسراءیلیه <==
  رو به اشتراک بذاریم که مثل بمب تو دنیا صدا کنه

 و تو همین BBC  و CNN تا یه ماهه دیگه ازش خبر بذارن ، یعنی انقد این متن رو نشر بدیم و تمووووم فضای مجازی رو پر کنیم

 تامجبور بشن پوشش خبری بدنش و بفهمن که ایران و ایرانی ، 7000ساله ، شوخی نیس ،

 بیش از 7000سال ، پای هر متجاوزگری رو به خاک و عقاید و فرهنگ قطع کرده و مشت محکمی به دهانشون زده


این کار بزرگ امروز من و تویه هموطن پارسی


اونا این همه هزینه کردن

اما من و تو بدون هیچ هزینه ای و تنها با چند

مشاهده همه ی 5 نظر
رضا
آروم و عادیآروم و عادی
رضا

مهم.مهم.مهم.مهم.مهم حتماً بخونین

مهم.مهم.مهم.مهم.مهم

حتماً بخونین

مشاهده همه ی 1 نظر
رضا
آروم و عادیآروم و عادی
رضا

شَبی دَر کُنجِ مِیخانِه گِرِفتَم تیغ دَر دَستَم. بِگُفتَم:

شَبی دَر کُنجِ مِیخانِه گِرِفتَم تیغ دَر دَستَم..
بِگُفتَم:
خالِقا،یا رَب تو فِک کَردی کِه مَنْ مَستَم؟
کُجایی تو؟ چِه هَستی تو؟ چِه میخواهی تو اَز قَلبَم؟
تو اَز مَستی چِه میدانی؟ تواَز عُمرَم چِه میجوئی؟
تو فِرعونْ را خُدا کَردی...
تو شیرینْ را زِ فَرهادَش جُدا کَردی..
سِپُردی تیغ بَر ظالِم، بِه مَظلومان جَفا کَردی..
بِه آن شِیطانِ خونخوارَت، تو ظُلم را عَطا کَردی..
↜مَرا اَز عِشقِ دیرینَم سَوا کَردی↝...
سِپَس گویی: نَشو کافر؟
تو فِک کَردی کِه مَنْ مَستَم؟
خُدایا..
گَر عَزیزَت را کَسی دیگَر بِه مَستی دَر بَغل گیرَد..
تو آیا هَمچِنان اَز صَبرِ اَیوبَت دَر آنْ قُرآنِ جاویدَت سُخَنْ آری؟
تو بی پَردِه کُفر خواهی گُفت.. نَخواهی گُفت؟
خُداوَندا... غُرورَم را هَوَسْ داران شِکَستَندو جَوانی اَم گِرفتند و
هَنوزَ پای میکوبَند و میرَقصَند...
عَجَب دُنیایِ بی رَحمی عَطا کَردی....
⇚خُــــــــــــــــــــــدا ⇛
بی پَرده میگویَم..... خَطا کَردی...
خَطایَت را نِمیبَخشَم...
تو دَستَم را رَهـــــا کَردی..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا
آروم و عادیآروم و عادی
رضا
 لینک

مسابقه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مشاهده همه ی 1 نظر