بروز رسانی 
★ sᴏʀᴀɴɪ ★
گرفتارگرفتار
★ sᴏʀᴀɴɪ ★
پست شماره 316570884 از ★ sᴏʀᴀɴɪ ★
______ ★______

.

نظرات برای این پست غیر فعال است
mohammad
ولخرجولخرج
mohammad

مورد داشتیم خانومه رفت بانک فیش گاز رو پرداخت کنه رفته

مورد داشتیم خانومه رفت بانک فیش گاز رو پرداخت کنه رفته پشت باجه به مرده گفته ببخشید اقا شما گازم میگیرید....

.

.

.

.

.مرده گفته نه من فقط جفتک میندازم اون یکی همکارم گاز میگیره

مشاهده همه ی 2 نظر
✘ مــــــ♥ــــژگــانــ ✘
✘ مــــــ♥ــــژگــانــ ✘

[  وِلـــ کـُــטּ شـیـــرو نَـگَـטּ سُــلـطـانِ جَـنـگَـلــــ بـا کـیـــ[?] راهــوِلـــ کـُــטּ شـیـــرو نَـگَـטּ سُــلـطـانِ جَـنـگَـلــــ بـا کـیـــ[?] راهــ مـیرِه ]
 
 [ مِــثـلِ پَـنـگـوئَـטּ بـاش نیـمــ وَجَـب قَــב בاره لــاتـے راه میـرِه ]مشاهده همه ی 2 نظر