لحظه  بروز رسانی 
آروم و عادیآروم و عادی
@be_brave

like a child (( : smile more

قضاوت نکردن و کنترل خشم


...like a child
(( : smile more

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@be_brave

دانایی مردم دیگر مطلقاً به من کمک نمی کند

دانایی مردم دیگر مطلقاً به من کمک نمی کند


دانایی مردم دیگر مطلقاً به من کمک نمی کند. هر آنچه آنها می خواهند به من بگویند، من در صد ساعت بی خوابی به خود گفته ام.

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@be_brave

,Yesterday I was clever .so I wanted to

,Yesterday I was clever .so I wanted to


,Yesterday I was clever
.so I wanted to change the world
.Today I am wise, so I am changing myself

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@be_brave

یکی از بزرگترین روزهای زندگیم، روزی بود که فهمیدم

یکی از بزرگترین روزهای زندگیم، روزی بود که فهمیدم


یکی از بزرگترین روزهای زندگیم، روزی بود که فهمیدم آنچه در من به نظر دیگران ناپسند و خطرناک می‌آید، اتفاقا بهترین و اصیل‌ترین خصوصیات من است!

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@be_brave

گفت بیا به عقاید هم احترام بگذاریم !

گفت بیا به عقاید هم احترام بگذاریم !


گفت بیا به عقاید هم احترام بگذاریم !
گفتم: نه دلیلی دارد، نه ضرورتی ؛
همین که کاری به کار هم نداشته باشیم
کافیست.

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@be_brave

من از آن تافته های جدابافته نبودم که هر توهینی را

من از آن تافته های جدابافته نبودم که هر توهینی را

من از آن تافته های جدابافته نبودم که هر توهینی را ببخشایم، اما همیشه در آخر کار آن را از یاد می بردم. آن کس که تصور میکرد که من از او نفرت دارم چون می‌دید که با لبخندی صمیمی به او سلام می گویم غرق در شگفتی می شد و نمی توانست باور کند. در این حال، برحسب خلق و خوی خودش، یا بزرگواریم را تحسین و یا بی غیرتی ام را تحقیر می کرد، بی آنکه فکر کند که انگیزه من ساده تر از اینها بوده است،
من همه چیز حتی نام او را از یاد برده بودم!

نظرات برای این پست غیر فعال است