لحظه  بروز رسانی 
آروم و عادیآروم و عادی
@be_brave

like a child (( : smile more

قضاوت نکردن و کنترل خشم


...like a child
(( : smile more

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@be_brave

هر چی سنت بالاتر میره ، تعداد


هر چی سنت بالاتر میره ،
تعداد آرزوهایی که با پول قابل خریدن نیستن بیشتر میشه!

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@be_brave

آدما رو زمانى كه نياز به شنيده شدن دارن


آدما رو زمانى كه نياز به شنيده شدن دارن بشنويد، نه زمانى كه حوصله‌ى شنيدن داريد.

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@be_brave

روزى كه مجبور شدى به چيزى كه حقت نيست


روزى كه مجبور شدى به چيزى كه حقت نيست عادت كنى، 
فاتحه ى خودت و زندگى‌ت رو بخون.

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@be_brave

آنلاین بودن آدم لزوما به این معنی نیست که


آنلاین بودن آدم لزوما به این معنی نیست که آدم دوست داره 
با کسی حرف بزنه، بیشتر وقتا چون دوست نداره با کسی از آدمای دور و برش حرف بزنه آنلاینه.

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@be_brave

و خدا گفت دشمنت را دوست بدار و من


و خدا گفت دشمنت را دوست بدار و من اطاعت كردم و 
عاشق خود شدم.. 


| جبران خلیل جبران |

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@be_brave

و گفت: هرچیزی را زکاتی است  و


و گفت:
هرچیزی را زکاتی است 
و زکات عقل، اندوهی است طویل. . . 


| تذکرة الاولیاء |

نظرات برای این پست غیر فعال است