لحظه  بروز رسانی 
محمد علی به ابادی
محمد علی به ابادی

سخنان مهم رهبری دردیدار با نمایندگان مجلس

سخنان مهم رهبری دردیدار با نمایندگان مجلس


بنام خدا

ایشان در این دیدار امروز با نمایندگان مجلس فرمودند:

*مجلس عصاره‌ی همه‌ی فضائل ملت است

*مجلس نباید نماد «تردید»، «خودکم‌بینی»، «یأس»، «ناامیدی» و «عدم توجه به مسائل کشور» باشد. مجلس نباید نگاهش به توانایی‌ها و ظرفیت‌های ملی مأیوسانه باشد.

*این معاهدات بین‌المللی که در زبان لاتین، به آن کنوانسیون گفته میشود، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز می‌شود. کشورهای عضو این کنوانسیون‌ها هیچ تأثیری در ایجاد این‌ها ندارند.

*بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند؛ عیبی ندارد

*راه‌حل مسئله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلاً یک قانون مبارزه با پول‌شویی، یک قانون مبارزه با تروریسم.

ادامه دارد

نکات مهمی ازسوی رهبری مطرح گردیده است که البته بی سابقه هم نیست اما چرا چنین مجلسی قادر به درک ویا عمل به این توصیه های مهم نیست؟ بنظر بنده دو دلیل عمده دارد

یک: اینکه این مجلس ومشابه آن درگذشته عصاره ملت نیست چرا که بدلیل نظارت استصوابی کسانی که قادر وشجاع بوده اند از حضور درمجلس وامانده اند نمونه مشابه آن عدم امکان حضور نماینده ای درشهر یزد درشورای شهر حتی پس از کسب آراء لازم

دو:آنقدر برطبل جدائی دو گروه اصلاح طلب واصولگرا زده ایم تا آنجا که همدیگررا دشمن ونفوذی می پنداریم وتا این رفتار جدا نمودن خودی ها ازغیر خودی ها هست دیگر امکان تصمیم گیری درمجلس شورای اسلامی نیست تنها اوقات نمایندگان به هتاکی بیکدیگر ورد نظرات مخالف هم وبعد کنار گذاشتن طرح یا لایحه پیشنهادی

بنابراین دوره این مجلس بهرحال میگذرد دراندیشه مجلسی درشان ملت ایران باشیم تا عصاره فضائل ملت درآن جمع گردند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد علی به ابادی
محمد علی به ابادی

چگونه مردم را از تلگرام ومشابه آن آزاد کنیم؟ نام

چگونه مردم را از تلگرام ومشابه آن آزاد کنیم؟
نام خدا

برای اینکه ببینیم چرا مردم از تلگرام استقبال میکنند باید دلائل آن را بیابیم واگر بخواهیم مردم ازآن رویگردان شوند با توجه به دلائل توجه مردم وتامین نظر آنان مردم را ازآن رسانه دور سازیم.

بنظر بنده با توجه به مطالبی که در رسانه ها آمده است موارد زیر علل توجه مردم به تلگرام است

1- سهولت در استفاده از این ابزار

2-آزاد بودن دسترسی به سایتها ورسانه هائی که توسط نظام ما فیلتر شده اندو تبادل آزاد اطلاعات

3-احتمال دور بودن اطلاعات کاربران از دسترسی دستگاه های امنیتی کشورمان

بجز این سه مورد هیچ دلیل دیگری وجودندارد اما دستگاه های امنیتی کشورمان چه دلائلی برای خروج از تلگرام عنوان کرده اند؟

1- اطلاعات کاربران دراختیار اجانب قرار میگیرد

2-گروه های افراطی وتروریستی ازآن سوء استفاده میکنند

3- مردم نباید برخی اطلاعات را بدانند

4- حمایت ازکالای ایرانی(اخیرا)

اینها مواردی است که دستگاه های امنیتی وقضائی اعلام کرده اند

خوب حالا بررسی میکنیم علل را ونتیجه منطقی میگیریم

بند اول ودوم وچهارم دلائل دور شدن از تلگرام منطقی است اما بند2 نادرست است ومردم باید از اطلاعات آگاه باشند چرا که صاحب این کشورند.بنابراین اگر نظام ما ودولت ما وقوه قضائیه ما بجز رسانه های جنسی وتروریستی رفع فیلتر کنند بنده قاطعا اعلام میکنم که اکثریت قاطع مردم به رسانه داخلی مراجعه میکنند. نیاز مردم به اطلاعات ازهر نیاز دیگری بیشتر است

مثلا چرا باید سایت دولت بهار یا کلمه یا توئیتر یا بی بی سی یا صدای آمریکا یا دیگر سایتهای اطلاعاتی فیلتر باشد؟ آنهارا آزاد کنید تا مردم دیگر نیاز به تلگرام نداشته باشند واجازه دهید تا اینها در رسانه داخلی آزاد باشند .امتحان کنید نتیجه را ببینید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد علی به ابادی
محمد علی به ابادی

خود شکن آئینه شکستن خطاست بنام

خود شکن آئینه شکستن خطاست


بنام خدا

مدتهاست مردم گرفتار مشکلات اقتصادی اند وبازار ارز وسکه بساط همه چیررا بهم ریخته است.

ودرهرگوشه وکنار پرونده ای جنائی وامنیتی تشکیل میگردد وکشورمارا با عکس العملهای جهانی روبرو میکند. اعتراضات درداخل ویا خارج سکه روز شده است وهمه قوا زیر ذره بین مردم قرار گرفته است برخی بگونه ای تنها دولت را هدف قرار داده تا خودرا از تیرهای زهر آگین مردم رها سازند .بیاد بیاورند که دردوره دولت سابق رهبری فرمودند که سنت براین است که هر دولتی دوره خودرا طی کند وچنان هم شد اما این آویزه را ازگوش بیرون کرده اند وبرطبل ضدیت با دولت میکوبند. اینک که کشور در آستانه خطر قرار گرفته است هم ازجهت امنیتی وهم اقتصادی وهم قضائی .بجاست آنانکه بیش ازسی سال چنین سیاستهائی را دنبال کرده اند بجای شکستن آئینه خودرا بشکنند چرا که دولت بهر تقدیر آئینه یک ملت است و آئینه شکستن خطاست .باید خودرا شکست که دیگر چنان دولتهائی در جمهوری اسلامی پدیدار نگردند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد علی به ابادی
محمد علی به ابادی

گره کاربدست نمایندگان مردم بازمی شود نام خدا

 لینک

گره کاربدست نمایندگان مردم بازمی شود
نام خدا

اعتراضات مردم ایران در شهرهای مختلف رهبری ندارد وخودجوش است اما ممکن است توسط اجانب ودشمنان کشورهدایت شود.

اینجاست که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان رهبری باید دست بکار شوند ونگذارند اعتراضات بحق مردم مسیر انحرافی بگیرد. آنان دیگر از این اوضاع خشنود نیستند وباید تحولی صورت پذیرد وکمترین تغییر وسریعترین تحول با حداقل هزینه کناررفتن بخشی از مسوولان کشور است .امری که درسیاست دنیای امروز وکشورهای پیشرفته امری عادی است.

مسوولان عالیرتبه بقای نظام وکشوررا بربقای خود ترجیح ندهند ودراین لحظات بحرانی کشور عزیزمان را از ورود به یک شیب خطرناک برهانند.مردم ناظر ومنتظر اقدام مثبت در سیستم اداری کشورند تا بتوان با انرژی بهتر مسیر آبادانی را طی نمود.

خداوندا کشورمان راتو خود نجات ده وبه مسوولان ما اراده وقدرت بصیرت واقدام را ببخش آمین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد علی به ابادی
محمد علی به ابادی

ترسوها خودرا پشت جانبازان مخفی میکنند بنام خدا در

ترسوها خودرا پشت جانبازان مخفی میکنند
بنام خدا

در رویداد زشت گروهی علیه رئیس جمهور منتخب مردم در روز قدس بارها تصاویری نشان داده میشود که رهبری آن گروه معترض یک جانبازی است که روی ویلچر نشسته و شعار میدهد.آیا انسان خردمند باور میکند که چنین فردی رهبر گروه معترض باشد؟ بنظر بنده رهبران این گروه پشت پرده قائم شده اند وشجاعت رودروئی ندارند .آنان جانبازان عزیز وفرزندان شهدای مارا بازیچه دست خود قرار میدهند .چرا که مردم ما دربرخورد با یک جانباز اگر هم اهانت کند اورا با محبت برخورد میکنند وحق را باو میدهند .در کجا ی جهان با چنین افرادی برخورد تند میشود؟ حتی شکایت از اینان مفهومی ندارد و کدام قاضی است که با دیدن یک جانباز ویلچری ویا فرزند شهید دربرابر اوباحترام نایستد . چه ستمگرند آنانکه آگاهانه جوانان عزیز مارا بازیچه دست خود قرار داده وموجب تحریک آنان میشوند . بنظر بنده قضات محترم دادگستری با این عزیزان با رافت برخورد نموده وآنانرا هدایت کنند وبروند سراغ سردمداران این حرکات وریشه ای برخورد نمایند.اگر درگذشته با موارد مشابه ریشه ای برخورد میشد دیگر شاهد تکرار اینگونه رویدادهای اسف انگیز نبودیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد علی به ابادی
محمد علی به ابادی

فتنه بد فتنه خوب؟ یا فتنه سخت وفتنه نرم! بنام

فتنه بد فتنه خوب؟ یا فتنه سخت وفتنه نرم!
بنام خدا

اصطلاح فتنه مربوط به رویداد سال 1388 است که در انتخابات ریاست جمهوری گروه رقیب شکست خورده به خیابان آمد وفریاد (رای من کو؟)سرداد وگروهی درمیان آنان شعارهائی علیه نظام دادند که این امر موسوم به فتنه شدو هم اینک رهبران آن وقایع در حصرند.

در سال جاری درانتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور با همان میزان رای درسال 88 انتخاب شد. اما رقیب شکست خورده که با پشتیبانی قوی وارد میدان شده بود شکست خودرا باور نمیکرد وچون نمیتوانست مشابه سال88 وارد خیابانها شده وشعار (رای من کو؟) بدهد . شیوه دیگری را برای مقابله برگزید .آنها نه تنها پیروزی رئیس جمهوررا تبریک نگفتند . بلکه در عمل به شیوه انتخابات سخت اعتراض نمودند با طرح مطالبی گوناگون وبعد دیدند که نتیجه ای دربرنداشت اقدام به شکایات عدیده علیه مسوولان دست اندرکار درانتخابات زدند که هم اینک قوه قضائیه بسرعت موارد را رسیدگی ومسوولان مربوطه را به مراجع قضائی احضار میکند.ازطرف دیگر تمام هوش وحواسشان به سخنان رئیس جمهور ووزیران است تا برآن انگی بزنند و مراجع وحوزه ها را علیه آنان برآشوبانند.در چنین فضائی داعش نیز وارد میدان شد وبدنبال آن بسیاری از شهرها در گیر مسایل امنیتی شد و فضای جامعه تاحدودی حالت امنیتی گرفت . ازجانب دیگر عوامل تحریک کننده مردم را علیه شعب بانکها وموسسات اعتباری بسیج نمودند وهرچند گاه مردمی در نقاطی ازکشور به مراکز برخی از موسسات اقتصادی یورش میبرند. آیا این عملیات که بدنبال شکست رقیب روی میدهد خود نوعی فتنه نیست؟ مگر فتنه بد وخوب دارد؟ شاید آن فته اول از نوع سخت واین یکی ازنوع نرم است!

البته نکته ای باریکتر از مو در این حوادث وجوددارد وآن اینستکه در این فضای امنیتی باز مردم احساس آزادی میکنند ومیتوانند اعتراض خودرا بهر حال بنمایند واین خود از اثرات انتخاب احسن ازسوی ملت ایران است چرا که دولت اعتدال یکی ازاهداف مهمش پیگیری حقوق شهروندی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد علی به ابادی
محمد علی به ابادی

اسلام بن بست ندارد بنام خدا قانون اساسی جمهوری

اسلام بن بست ندارد


بنام خدا

قانون اساسی جمهوری اسلامی برگرفته ازکلام وحی است وچون دین اسلام برای حل همه مشکلات راه حل دارد لذا در نظام اسلامی بن بستی وجودندارد. تنها باید تلاش کرد تا راه حل را ازدرون قوانین بدست آورد واگر خلائی درآن هست آنرا یا با قانون جدید ویا یک حکم ولائی پر نمود .مراد از ولایت مطلقه نیز همین است که هرجا خلا قانونی وجوددارد یا با هدایت ایشان قانون مورد نیاز بوجود میاید ویا اینکه راسا با حکم حکومتی مشکل حل میگردد. مثال مشخصی که در این چند روز پیش آمد میتواند بدرک مطلب کمک کند.

سند2030 که مصوب یونسکو است برای اجرا به ایران وهمه کشورها توصیه شده است ودولت مقدمات اجرائی آنرا آغاز کرد ومشکلی در پذیرش آن نبود وقرار بود که این سند در مجلس شورای اسلامی مطرح وبه تصویب نمایندگان برسد . رهبری نظام با آگاهی از محتوای سند از طریق رسانه ملی نگرانی های خودرا ابراز داشتند ودر برابر برخی نیز اجرای آن را منافی با نظام نمیدانستند .این برخوردها سرانجام به حکم حکومتی منجر ودستور لغوآن صادر شد ودیروز درشورای عالی انقلاب فرهنگی بریاست رئیس جمهور این سند براساس حکم حکومتی ازدستورکارخارج شد . ملاحظه میشود که ممکن است دربدوامر میان نظرات بزرگان اختلاف باشد اما درنهایت رهبری میتوانند با یک حکم نظر قطعی را اعلام کنند .بنابراین نباید اینگونه اختلاف نظرها جنبه سیاسی پیدا کند .البته کاش بجای طرح اینگونه موارد در صدا وسیما مشکل در محافل داخلی پیگیری شود. مثال دیگر همین موضوع آتش به اختیار است که رهبری در سخنان چند روز پیش فرمودند .اگر این مورد در چارچوب قوانین باشد که مشکلی نیست اما اگر فراتر ازآن باشد حتما باید بصورت حکم حکومتی به افسران نرم ویا سخت ابلاغ گردد . اسلام بن بست ندارد هر عیب که هست از مسلمانی ماست التماس دعا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد علی به ابادی
محمد علی به ابادی

در توبه برای گناهکاران همیشه بازاستبنام خدایکی از سنت های حسنه

در توبه برای گناهکاران همیشه بازاست

بنام خدا

یکی از سنت های حسنه دردنیای غرب اعلام پذیرش اشتباه وپوزش از مردم توسط مسوولان است ودیگر اینکه دروغگوئی بدترین رفتار درآن دیار میباشد .متاسفانه با اینکه ادیان الهی نیز دروغ را بدترین گناه ودر توبه را برای پذیرش اشتباه همیشه باز میدارد اما در نظام اسلامی ما هم دروغ بسیار است وهم فرار از پذیرش مسوولیت خطا ونتیجه آن میشود که خسارات سنگینی برمردم وجامعه بار میگردد .اگر آن مسوول قضائی در همان اوائل رویداد خطای خودرا می پذیرفت وتوبه میکرد این همه خسارات به روان مردم وارد نمیشد تا اینکه چند سال را مقاومت کند وسرانجام که راه فرار نیست آنرا بپذیرد .واگر آن چهره قرآنی خطای خودرا میپذیرفت وتن به پذیرش مسوولیت خویش میداد وپرونده بلا اقدام نمی ماند اینک با انتشار آن رویداد زشت هم به خود وخانواده خویش لطمه زد وهم روان جامعه را پریشان نمود .اگر آنانکه در گذشته اقدامات نا مطبوعی کرده ودوباره هوس مسوولیت بالاتر نمیکردند وخودرا دردولت ونهادی جا نمیدادند امروز مردم با دیدن چهره آنان پرونده گذشته آنان را باز نمیکردند ویا آنانکه با رای مردم کنار زده میشوند مدام بر حضور خود اصرارمی ورزند سرانجامشان تباهی است. همه مسوولان بدانند که اگر خطائی مرتکب میشوند بهترین راه توبه وکناره گیری ازمسوولیت است والا نه تنها روزی گند خطایشان رو میشود بلکه موجب خسران جامعه نیز میگردد. باور کنیم که ماه پشت ابر نمیماند وروزی خطاها آشکار میگردد آنگاه دیگر قابل جمع کردن نیست وآبروی دین ونظام برباد میرود که البته عذاب اخروی هم بدنبال دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید