لحظه  بروز رسانی 
↭ בخْــ♂ــتَـرے اَزجِنـسِ غُـ♂ــرورْ ↭
ناراحتناراحت
↭ בخْــ♂ــتَـرے اَزجِنـسِ غُـ♂ــرورْ ↭

1451419304144295_large.jpg

مشاهده همه ی 92 نظر
↭ בخْــ♂ــتَـرے اَزجِنـسِ غُـ♂ــرورْ ↭
ناراحتناراحت
↭ בخْــ♂ــتَـرے اَزجِنـسِ غُـ♂ــرورْ ↭

(ghamgin) (ghamgin)

مشاهده همه ی 32 نظر
↭ בخْــ♂ــتَـرے اَزجِنـسِ غُـ♂ــرورْ ↭
ناراحتناراحت
↭ בخْــ♂ــتَـرے اَزجِنـسِ غُـ♂ــرورْ ↭

gjfmna0bodf5ugj61c17.jpg

مشاهده همه ی 345 نظر
↭ בخْــ♂ــتَـرے اَزجِنـسِ غُـ♂ــرورْ ↭
ناراحتناراحت
↭ בخْــ♂ــتَـرے اَزجِنـسِ غُـ♂ــرورْ ↭

اگــر کــســـی را دوســتـــــــ داریـــد بــه او بــگــویــیــد  چــــــون . قـلـبـــــ♥

اگــر کــســـی را دوســتـــــــ داریـــد بــه او بــگــویــیــد 
چــــــون
 ...
قـلـبـــــ♥ هـا مـعـمـولا بـا کـلـمـاتـی کـه نـاگـفـتـه مـی مـانـنـد مـیـشکـنـنـد.
56208655481408443939.jpg

مشاهده همه ی 212 نظر
↭ בخْــ♂ــتَـرے اَزجِنـسِ غُـ♂ــرورْ ↭
ناراحتناراحت
↭ בخْــ♂ــتَـرے اَزجِنـسِ غُـ♂ــرورْ ↭

بهش گفتم دیگه نمی خوامت!خندید و رفتتازه فهمیدم شوخی من حرف دلش بود

بهش گفتم دیگه نمی خوامت!

خندید و رفت

تازه فهمیدم شوخی من حرف دلش بود27.jpg

مشاهده همه ی 9 نظر
↭ בخْــ♂ــتَـرے اَزجِنـسِ غُـ♂ــرورْ ↭
ناراحتناراحت
↭ בخْــ♂ــتَـرے اَزجِنـسِ غُـ♂ــرورْ ↭

a8de37fbfc0d264493134e1ac513dcf1_1024.jpg

مشاهده همه ی 7 نظر
↭ בخْــ♂ــتَـرے اَزجِنـسِ غُـ♂ــرورْ ↭
ناراحتناراحت
↭ בخْــ♂ــتَـرے اَزجِنـسِ غُـ♂ــرورْ ↭

1.jpg

مشاهده همه ی 15 نظر