لحظه  بروز رسانی 
بهنام711-0
گرفتارگرفتار
بهنام711-0

سلام سلام سلام.حال دوستای خوبه من چطوره؟ کسی منو یادش هست؟از

سلام سلام سلام...حال دوستای خوبه من چطوره؟ کسی منو یادش هست؟از دوستای من کسی اینجاهست؟{-98-}{-86-}{-86-}

مشاهده همه ی 8 نظر
بهنام711-0
گرفتارگرفتار
بهنام711-0

سلام به همه ی مهربونا

سلام به همه ی مهربونا..........{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 13 نظر
بهنام711-0
گرفتارگرفتار
بهنام711-0

یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد دوستی کی

یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست خون چکید از شاخ گل، باد بهاران را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بهنام711-0
گرفتارگرفتار
بهنام711-0

ای کاش می توانستم دنیای خودم را از پشت شیشه های

ای کاش می توانستم دنیای خودم را از پشت شیشه های پاک و مواج نظاره کنم... وقتی که فقط یک روزنه کافیست تا بتوانی بی قلم مو ، بی کاغذ و بی رنگ، نقاشی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بهنام711-0
گرفتارگرفتار
بهنام711-0

وقتی که فقط یک روزنه کافیست تا بتوانی بی قلم مو

وقتی که فقط یک روزنه کافیست تا بتوانی بی قلم مو ، بی کاغذ و بی رنگ، نقاشی خلق کنی درست مثل نور کنجکاو آفتاب...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بهنام711-0
گرفتارگرفتار
بهنام711-0

و به آن ها گفتم هر که در حافظه چوب ببیند

و به آن ها گفتم هر که در حافظه چوب ببیند باغی... صورتش در وزش بیشه شور ابدی خواهد ماند هر که با مرغ هوا دوست شود... خوابش آرام ترین خواب جهان خواه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بهنام711-0
گرفتارگرفتار
بهنام711-0

ديري ست دل مرغ مهاجر شدنم نيست ره توشه يك عمر

ديري ست دل مرغ مهاجر شدنم نيست ره توشه يك عمر مسافر شدنم نيست انديشه ام از باور معني خداوند تار است ولي جرئت كافر شدنم نيست صد قرن عقب مانده ام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بهنام711-0
گرفتارگرفتار
بهنام711-0

زندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی کردن در

زندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی کردن در حوضچه ی اکنون است رخت ها را بکنیم آب در یک قدمی است روشنی را بچشیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید