لحظه  بروز رسانی 
behrooz
behrooz

گرچه در خیال تو بسیار به از ما باشد

گرچه در خیال تو بسیار به از ما باشد

گرچه در خیال تو بسیار به از ما باشد

ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر
سعدی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
behrooz
behrooz
-

-

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
behrooz
behrooz

مرا غیر تماشای جمالت مبادا در دو عالم

مرا غیر تماشای جمالت مبادا در دو عالم

مرا غیر تماشای جمالت

مبادا در دو عالم کار دیگر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
behrooz
behrooz
-

-

مشاهده همه ی 2 نظر
behrooz
behrooz

@AMIRMASOUD2013 داشتن دوست خوب غم را

@AMIRMASOUD2013 داشتن دوست خوب غم را

@AMIRMASOUD2013

داشتن دوست خوب
غم را از بین نمی برد،
اما کمک می کند محکم سرپا باشیم
درست مثل چتر خوب
که باران را متوقف نمی کند
اما کمک می کند
راحت زیر باران قدم بزنیم

ویکتور هوگو

مشاهده همه ی 2 نظر
behrooz
behrooz
-

-

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
behrooz
behrooz

انگار با تمام جهان وصل می شوم در لحظه

انگار با تمام جهان وصل می شوم در لحظه

انگار با تمام جهان وصل می شوم
در لحظه ای که می کشمت تنگ در بغل

منزوی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید