لحظه  بروز رسانی 
behzad bm
شیطونشیطون
behzad bm

ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﻤﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ

ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﻤﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﻢ ﺧﺘﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺩﻫﻦ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ |: ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﺭﺟﯿﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﻣﯿﺮﺳﻦ ﻣﯿﮕﻦ : ﺁﯼ ﻻﻭ ﯾﻮﻭﻭ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﯾﻮ ﺧﺘﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺩﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﺨﻮﺩ ﺑﺤﺎﻟﺖ ﻏﻨﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﺮﺍ ﺑﻮﺱ ... ﻻﻣﺼﺐ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﺍﺷﻮﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺪﺳﺖ ((((: ﺣﺎﻻ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﻟﺐ ﻭ ﻟﻮﭼﺘﻮ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻨﯽ

مشاهده همه ی 1 نظر
behzad bm
شیطونشیطون
behzad bm

شيطان می گوید: 1. کسي که اذان را بشنود. و به

شيطان می گوید: 1. کسي که اذان را بشنود. و به نماز نرود پدر من است 2. کسي که اسراف مي کند برادر من است. 3. کسي که پيش از امام به رکوع وکسي که بدون بسم الله شروع به نان خوردن مي کند اولاد من است. 4. کسي که اين گفتار من را به کسي مي گويد دشمن من است وکسى که نميگويد دوست من است. آیا می دانید که اگر شما در حال حمل قرآن باشید ، شیطان دچار درد شدید در سر میشود و باز کردن قرآن ، شیطان را تجزیه می کند و با خواندن قرآن ، به حالت غش فرو میرود.. و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش میشود؟؟؟؟ و آیا شما می دانید که هنگامی که می خواهید این پیام را به دیگران ارسال کنید ، شیطان سعی خواهد کرد تا شما را منصرف کند؟؟؟؟ به فکر نمازت باش مثل شارژ موبایلت! با صدای اذان بلند شو مثل صدای موبایلت! از انگشات واسه اذکار استفاده کن مثل صفحه کلید موبایلت! قرآن رو همیشه بخون مثل پیامهای موبایلت! خدایی ما کجاییم کپی کنید ببینیم چی میشه, آروم بگو (خدایا من

مشاهده همه ی 2 نظر
behzad bm
شیطونشیطون
behzad bm

نرهایی که دم از تعصب و چشم در برابر چشم میزنند

نرهایی که دم از تعصب و چشم در برابر چشم میزنند چرا درک نمیکنند معنای خیانت در برابر خیانت را؟ (س . آذر)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
behzad bm
شیطونشیطون
behzad bm

چاپلين به دخترش نوشت:تا وقتی قلب عريان كسی را نديدی بدنت

چاپلين به دخترش نوشت:تا وقتی قلب عريان كسی را نديدی بدنت را عريان نكن؛هرگز چشمانت را برای كسی كه معنی نگاهت رانمیفهمد گريان مکن؛قلبت راخالی نگه دارواگرروزی خواستی كسی رادرقلبت جای دهی سعی كن فقط يك نفرباشدوبه اوبگو:تو راکمترازخداوبيشتراز خودم دوست دارم.

مشاهده همه ی 2 نظر
behzad bm
شیطونشیطون
behzad bm

ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﻮﻥ ﻫﺎﯾﯽ

ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﻮﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﺷﺎﻡ ﻗﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪﺵ ﺗﻮ ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ ﺷﯿﺶ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ!

مشاهده همه ی 4 نظر