افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
96114669080515225652.jpg
بروز رسانی 
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n
ورزشکارورزشکار
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n

سعی کن آنقدر کامل باشی

که بزرگترین تنبیه تو

برای دیگران

گرفتن خودت از آنها باشد

نویسندگان برتر
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n
ورزشکارورزشکار
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n

بیش از هر هدیه ای دلم میخواست میتوانستم

به بعضی آدمها

کمی لیاقت هدیه بدهم

نویسندگان برتر
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n
ورزشکارورزشکار
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n


انسانها را از روی عکس هایشان

قضاوت نکنید

هیچ انسانی از دلتنگی‌هایش عکس نمیگیرد

نویسندگان برتر
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n
ورزشکارورزشکار
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n

دریغا از انروز که شیری بیوفتد به خاک

شغالی بر میدان کند گرد و خاک

خدایا نیاید انروز که بیشه خالی از شیر شود

که سلطانی جنگل نصیب شغالی پیر شود

نویسندگان برتر
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n
ورزشکارورزشکار
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n


گوش هایت را به همه بسپار

اما صدایت را به عده ای معدود

همیشه سعی کن بیشتر از دیگران بدانی

بیشتر از همه کار کنی

و کمتر از دیگران توقع داشته باشی

نویسندگان برتر
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n
ورزشکارورزشکار
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n

اولین گام برای خوشبختی این است

که از پذیرفتن و تن‌دادن به شرایطی

که در آن زندگی می‌کنیم دست برداریم

نویسندگان برتر
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n
ورزشکارورزشکار
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n

برای رویاهات بجنگ

قطعا رویاهات هم

برای رسیدن به تو

خواهند جنگید

نویسندگان برتر
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n
ورزشکارورزشکار
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n

‌‌‌هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که یک نفر احساست رو بفهمد

بدون اینکه مجبورش کنی

نویسندگان برتر
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n
ورزشکارورزشکار
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n

غم پنهان خود را با که گویم؟

تو با من بی من و

من بی تو با تو

نویسندگان برتر
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید