افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
96114669080515225652.jpg
بروز رسانی 
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n
ورزشکارورزشکار
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n


گاهی با یک قطره، لیوانی لبریز می شود

گاهی با یک کلام، قلبی آسوده و آرام می گیرد

گاهی با یک کلمه، یک انسان نابود می شود

گاهی با یک بی مهری، دلی می شکند

مواظب بعضی یک ها باشیم

در حالی که ناچیزند، همه چیزند

مشاهده همه ی 1 نظر
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n
ورزشکارورزشکار
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n


هیچوقت برای تبدیل شدن

به کسی که می توانستید باشید

دیر نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n
ورزشکارورزشکار
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n


یه جوری درباره آدمها قضاوت کنید

که اگه یه روزی

خلافش بهتون ثابت شد

شرمنده خودتون نشید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n
ورزشکارورزشکار
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n


سه چیز برای شاد بودن حیاتی است

کاری برای انجام دادن

کسی برای دوست داشتن

و امید به فردای بهتر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n
ورزشکارورزشکار
keyv@n( ارشد نویسندگان برتر - تیک تاک - فیسنمای های عزیز)keyv@n


تنها راه خوب انجام دادن کارها این است که به آنچه انجام میدهی، عشق بورزی

اگر هنوز چنین کاری را پیدا نکرده ای، به جست و جو ادامه بده

متوقف نشو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید