لحظه  بروز رسانی 
beyond ㋡
مهربونمهربون
beyond ㋡

و امروز چون دو خطِ موازی در امتدادِ

و امروز چون دو خطِ موازی در امتدادِ

و امروز
چون دو خطِ موازی
در امتدادِ یک راه،
یک شهر،
یک افق،
بی نقطه‌ی تلاقی و
دیدار حتی در جاودانگی...

شفیعی کدکنی

مشاهده همه ی 24 نظر
beyond ㋡
مهربونمهربون
beyond ㋡

axneveshte ☀️عاشقانه های آسمان🌞😍 وقتی تو دل جنگل

axneveshte ☀️عاشقانه های آسمان🌞😍 وقتی تو دل جنگل

{-116-}axneveshte
☀️عاشقانه های آسمان🌞😍
وقتی تو دل جنگل
🌞خورشید غروب میکنه
و با سرانگستان نارنجی و قرمزش ،
به مهر{-25-}
رو تن خاک و جوونه ها🌱دست نوازش میکشه
و درختارو گرم در آغوش ...

مشاهده همه ی 19 نظر
beyond ㋡
مهربونمهربون
beyond ㋡
پنجره ای رو به نور

{-116-}
پنجره ای رو به نور...

مشاهده همه ی 29 نظر
beyond ㋡
مهربونمهربون
beyond ㋡

و من آنان را به صدای قدم پیک بشارت دادم

و من آنان را به صدای قدم پیک بشارت دادم

و من آنان را
به صدای قدم پیک بشارت دادم
و به نزدیکی روز
و به افزایش رنگ
به طنین گل سُـــــرخ
پشت پرچینِ سخن‌های درشت...

مشاهده همه ی 14 نظر
beyond ㋡
مهربونمهربون
beyond ㋡

و رهایی سرگردانی بود ، کاش دست‌هایت نزدیک

و رهایی سرگردانی بود ، کاش دست‌هایت نزدیک

و رهایی
سرگردانی بود ،
کاش دست‌هایت
نزدیک بودند...

رسول یونان

مشاهده همه ی 18 نظر
beyond ㋡
مهربونمهربون
beyond ㋡

دست روی دست نگذار کاری بکن ، دنیا،چشم

دست روی دست نگذار کاری بکن ، دنیا،چشم

دست روی دست نگذار
کاری بکن ،
دنیا،چشم انتظار معجزه است
به خودت بیا ...
حرف های تازه بزن ...
لبخند بزن ،
مهربانی را جاری کن ...

آذین قانع

مشاهده همه ی 37 نظر
beyond ㋡
مهربونمهربون
beyond ㋡

خوشحال باش. برو، بدو، پرواز کن،

خوشحال باش. برو، بدو، پرواز کن،


خوشحال باش...
برو، بدو، پرواز کن،
آرزو کن، بزرگ شو،
درد بکش و خوش گذرانی کن،
ولی زندگی کن...!
آنا گاوالدا

مشاهده همه ی 136 نظر
beyond ㋡
مهربونمهربون
beyond ㋡

بهار به اندازه تمام فصل های سال شگفت انگیز

بهار به اندازه تمام فصل های سال شگفت انگیز

بهار
به اندازه تمام فصل های سال شگفت انگیز است
میشود راحت تر ، واقعی تر و زیباتر
لبخند زد 😇
میشود خوشبختی را حس کرد {-25-}
لابه لای شکوفه های عاشق🌺🌼💮🌸🏵
به قدر لیاقتِ بهار😍
زندگی کن!
به زیباترین شکلِ ممکن ...{-25-}

مشاهده همه ی 22 نظر