لحظه  بروز رسانی 
ilar
آروم و عادیآروم و عادی
ilar

جملات زیبای تصویری, عکس های زیبا

مشاهده همه ی 7 نظر
کاملیا
سرما زدهسرما زده
کاملیا

ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﭼﮑﺎﺭﻩ ﺷﻮﯼ؟ﮔﻔﺖ؛ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﻮﻡ

ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﭼﮑﺎﺭﻩ ﺷﻮﯼ؟ﮔﻔﺖ؛

ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﻮﻡ ! ﮔﻔﺘﻨﺪ؛ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺍ

ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ ... ﮐﻮﺩﮎ ﮔﻔﺖ؛ﮔﻮﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ

ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ...
.
.
.
.
.
.
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﺑﭽﻪ ﺭﻭ ﺯﺩﻥ،ﺗﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻏﻠﻄﺎ

ﻧﮑﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﺭﻭ ﭺ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ گُه ﺧﻮﺭﺩﻧﺎ .ﻣﺚ ﺑﭽﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﮕﻮ ﺩﮐﺘﺮ،ﻣﻬﻨﺪﺱ

مشاهده همه ی 1 نظر
مي_MeYSaM_ثم
ورزشکارورزشکار
مي_MeYSaM_ثم

وقتــــی^ "قرتـــی" شــده☜شـــاخ " هــــرزه" شــده☜داف " عشـــق" شـــده☜خــاص "لاشـــی" شـ

وقتــــی^ "قرتـــی" شــده☜شـــاخ "

هــــرزه" شــده☜داف "

عشـــق" شـــده☜خــاص

"لاشـــی" شـــده☜داش

"تفریـح" شـــده☜لــاس "

تنهــــایی???" پرچمــــت بالــاس "!!

 

مشاهده همه ی 2 نظر
parisa...
خوشحالخوشحال
parisa...

هَـــرچـَـــند مــــال مـَـــــن نَشـــدی، ولی خیــلی چــیزا ازت یـــاد گــرفتَم: √

هَـــرچـَـــند مــــال مـَـــــن نَشـــدی، ولی خیــلی چــیزا ازت یـــاد گــرفتَم:
√ یــــادگــــرفتـَـــم به خـــاطر کسی که دوســش دارم باید دروغ بـــگم!
√ یــــاد گــــرفتـَـــم هـــیچ وقــت، هیـــچ کس ارزش غــــرورمو نَــــداره!
√ یــــاد گــــرفتـَـــم تــــو زنـــدگیم به جای اینکه بفهمم چــقَد دوسَـم داره،
هـــــر روز دلــــشــو بـــه بــَـــهونه ای بشــــکنم!
√ یــــاد گــــرفتــَــم گـــــریــــه های هیچـــــکس و بــــــاور نکـــــــنَم!
√ یـــــاد گــــرفتـَـــم بـــــهش هیــــچ وقـــت فــُــــرصــــــت جُـــبــران نــَــدَم!
√ یـــــاد گــــرفتـَـــم هـــــر روز دَم از عـــــاشقی بزنم ولی خــــودَم عاشـــق نباشَم!
http://8pic.ir/images/67908403277218877437.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید