لحظه  بروز رسانی 
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan
جای دوستان خالی

جای دوستان خالی....

مشاهده همه ی 23 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan
پست شماره 320613367 از Keyvan

مشاهده همه ی 2 نظر
ılılıll♚թครรtเเl кђคภ๏๏๏๓♚llılılı
لوسلوس
ılılıll♚թครรtเเl кђคภ๏๏๏๓♚llılılı

امیـدوارم هـر بـار امیـدت ُ گـم کـردی بلـد بـاشـی

امیـدوارم هـر بـار امیـدت ُ گـم کـردی بلـد بـاشـی
◠‿◠ بـِـخــَــنــــد ◠‿◠

امیـدوارم هـر بـار امیـدت ُ گـم کـردی
بلـد بـاشـی دوبـاره پیـداش کـنی
جـوری کـه کـمتـرین زمـان ُ فــدای ِ نـابـلـدی کنـی{-w5-}
بــرات آرزو میـکـنم تـو سـال ِ پـیـش ِ روت شـرمـنده هـیشـکـی نـشـی{-w4-}
بــرات آرزو میـکـنم تـو سـال ِ جــدیــد غــرق ِ شــادی ِ بـی حــَد شـی {-w7-}
بــرات آرزو میـکـنم تـو سـال ِ نـو حـال ِ جـون و تـَـنـت ســالـم و چـشــات از خـنـده گـِریـون{-w18-}
بــرات آرزو میـکـنم تـو سـالـی کـه میـاد خـبـرای خـوب جـوری قـافـلگیـرت کـنـن کـه هـمـه دردای ِ سـال ِ قـبلـو بشـوره بـبـره{-w2-}

کـنـاره عـزیزان ِ زنـدگیـتون بـراتـون بـهـتریـن هـای ِ مـُمـکـن ُ مـیـخـام از خـدای مـِهــرَبــون{-w71-}

نـبـایـد نـا امیـد بـاشـی چـون تـو خــدا رو داری{-w67-}

سـال نـو هـمـه ی شـما عـزیزانـم مـبـارک {-w69-}

هـمسفر عشـقـ...
نظرات برای این پست غیر فعال است
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

عمررمون مثله چی دااره میگذره.😑😶.مثل یک چشم به هم زدن، یکسااااله

عمررمون مثله چی دااره میگذره.😑😶.مثل یک چشم به هم زدن، یکسااااله

عمررمون مثله چی دااره میگذره....😑😶....مثل یک چشم به هم زدن، یکسااااله دیگه گذشت و تولد وزیرر اعظم شد بازز...😑😱😨...گفتنی هاارو قبلا زیاد گفتیم...الان دیگه ایشالا از اواایله مهرماه...وقته عمله....😁😅😂😝🙈....زیاد امسال کش نمیدم پست تبریکتو...😑😅🙈...تبریک میگم تولدتو و امیدوارم هممممیشه در درجه اول ساالم و سلامت باشی و بعدشم شاد و خوشحال و خوشبخت...🌹...عکسی که ضمیمه کردم، حاصل کاره امروزمه توی آزمایشگاه دانشگاه، اووولین سرری کپسولی که تولید کردم و زیر میکروسکوپ ازشون عکس گرفتم...🙊😍🙈...تقدیمش میکنم به توو....😋😁😝....امیدوارم تا سال دیگه این موقه توی این کپسول ها سلول های انسانی رو با موفقیت کشت داده باشم و در حال دفاع از پایان نامم باشم...و...اتفاقات خووب...😑😁😝...توولددددت مباااارررررک بانووو....
@rooshka2

مشاهده همه ی 37 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

وقتی که آدم از جنبه و شخصیته طرررف مقاابلش مطمئنه و

وقتی که آدم از جنبه و شخصیته طرررف مقاابلش مطمئنه و

وقتی که آدم از جنبه و شخصیته طرررف مقاابلش مطمئنه و بهش اعتمااد دااره، از ابرااز کردن حسی که توی دلش هست نسبت به اون شخص ترررسی نداره دیگه...{-102-}...از همووون قدیم توی دلمووون نیشستی....کم کم شدی وزیززز اعظم.....الااانم داری میشی باانوی اول...{-33-}{-51-}
.
یک دووونه ایی...خووشحاالم که بررگشتی پیشموون باازز...{-w64-}...پستمووو قششنگ و خووشگل وااست خطاااب میزنم...{-132-}...چیزی وااس پنهون کرردن وجود ندااره...!!{-124-}

.
@rooshka2

از طرفه " بز اصلی "، تقدیم به " گوسفنده ابروکمونم ".......!!{-w23-}{-88-}

مشاهده همه ی 70 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

😂.اینو دیدم ، یاده تووع افتادم.😂😅🙈 @fanofenrique

😂.اینو دیدم ، یاده تووع افتادم.😂😅🙈 @fanofenrique

😂....اینو دیدم ، یاده تووع افتادم...😂😅🙈

@fanofenrique

مشاهده همه ی 39 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan
پست شماره 318826729 از Keyvan

مشاهده همه ی 29 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

کوییززززه منم شرررکت کنین. . ببینم باا کدوومتون بااید

کوییززززه منم شرررکت کنین....{-84-}{-84-}
.
ببینم باا کدوومتون بااید ازدباااج کنم....!!!{-w63-}{-88-}
.
https://grandedesafio.com/quiz/9796537
.
اااگع باا نحوه کار آشناا نیستین بپررسین اوول...!!{-82-}

مشاهده همه ی 71 نظر
♥︎FatemehZahra♥︎
ناراحتناراحت
♥︎FatemehZahra♥︎

اما‌رفیق‌جان! میون‌تَمام‌سَختیا، مَن‌پُشتَم‌گَرمه‌به‌بودنِت،مرسی ک هستین

اما‌رفیق‌جان!
میون‌تَمام‌سَختیا،
مَن‌پُشتَم‌گَرمه‌به‌بودنِت،مرسی ک هستین{-w67-}{-w67-}{-w67-}

مشاهده همه ی 142 نظر
نَــصـــتَـــرَنَـــم
بی‌حالبی‌حال
نَــصـــتَـــرَنَـــم

1-تاریخ تولدت کیه؟!1383/11/28 2-اسممو تو گوشیت چی سیو کردی؟!ندارمت ولی

1-تاریخ تولدت کیه؟!1383/11/28 2-اسممو تو گوشیت چی سیو کردی؟!ندارمت ولی

1-تاریخ تولدت کیه؟!1383/11/28
2-اسممو تو گوشیت چی سیو کردی؟!ندارمت ولی اگ داشتم کیوی سیو میکردم
3-بدترین خصوصیت من؟خیلی فضولی:/
4-بهترین خصوصیت من؟!عاقل تر ع هممونی
5-اسم عشقت؟!اِهــِـــــم
6-بزرگترین عارزوت؟!مهندس کامپیوتر بشم
7-سینگلی یا رل؟!رل
8-از چی من بدت میاد؟!بالا گفتم
9-از چی من خوشت میاد؟؟بالا گفتم
10-از 1 تا 10 بم چن میدی؟!6(چون عدد شیش رو دوس دارم)
11-اگع پارسال کاری کردم از دستم ناراحت شدی بگو همین الان؟!هن؟؟؟اصن من یادم نی الان چی گوش کردم
12-کاری کرده باشی خبر نداشته باشم راجبم و بگو؟! هیچ:/
13-آخرین حرفت؟!خیلی خر خونی
@bigbangk20

مشاهده همه ی 86 نظر