لحظه  بروز رسانی 
✘maryam✘
سرما زدهسرما زده
✘maryam✘
پست شماره 318596285 از ✘maryam✘

{-w28-}

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 62 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

سلام دووووستاای گلم، متن مصااحبمون منتشرر شده.لطفاا برای دیدن کل خبر

 لینک
سلام دووووستاای گلم، متن مصااحبمون منتشرر شده.لطفاا برای دیدن کل خبر

سلام دووووستاای گلم، متن مصااحبمون منتشرر شده...{-26-}...لطفاا برای دیدن کل خبر و بالا رفتن آماره بازدید خبرمون....روی لینک کلیک کنین...{-89-}
.
مرررسییی....{-124-}

.
پ.ن1 : زیر متن خبر هم میتونین براامون کامنت بذاارین....!!!{-w7-}
پ.ن2 : بازنشر لطفا...!!{-127-}

مشاهده همه ی 62 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

بچه عااا.۱۳ تووون بدررر.😋😍

بچه عااا.۱۳ تووون بدررر.😋😍

بچه عااا.....۱۳ تووون بدررر......😋😍

مشاهده همه ی 33 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

خب.بسم الله الرّحمن الرّحیم.و به نَستعین.انَّه خیرُ الناصرِِ و مُعین

خب....{-7-}.....بسم الله الرّحمن الرّحیم....و به نَستعین...انَّه خیرُ الناصرِِ و مُعین....{-14-}
.
ثم الصلاه و السلام علی الاشرف النبیاء و مرسلین.....{-7-}....ابالقااااااسم....محمّـــــد....!!{-26-}
.
عرض کنم خدمتتون که " امروز " با عناااایات و توجهات خاااص حضرت حق ، توووولد یکی از عززیزززاااای همه موووون ...... نیییییست.....{-w23-}......چوون تولدش چند رووز پیش بوده و من هنوووزززز پست تبررریک تولدشوو نگذاااشته بوودم....{-80-}....مدیوونین اگرر فک کنین فررصتش پیش نیووومده بوود....{-20-}....کااملاا هدفمند و از از قبل برنامه ریزی شده بود این حررکت...{-54-}{-53-}....تاا پست تبرریک تولدی که من میگذاارم برااش، توی اوولین صفحه پرووفاایلش بمونه....{-84-}{-w13-}....ان شاء الله....به حوول و قوه الهی البته...!!!{-w28-}{-47-}
.
خب دیگه مقدمه چینی بسّه...{-w28-}...تووولده سااجده خاانوووومه....{-84-}.....یک شخصیت عججججیب و غرررریب....{-93-}.....!!!! عجججیب و غررریبه خوووب البته...نع بددد...!!{-w23-}
.
خییلیی درک و فهمش بالااتر از سن و ساالشه...{-93-}...اخلااقه خااصی دااره....!! کووشوولووو و بغلیییی و توو دل برووعه....!!!!!{-w63-}{-w64-}{-w23-} حس میکنم یکمی خوودشوو دست کم میگیره گاهی وختاا توی بعضی زمینه هاا....{-93-}....علی رغم اوون چیزی که نشون میده...حس میکنم یکمی توی بعضی زمینه هاا اعتماد به نفسش پااییینه....!!!{-54-} ( این قسمت رو بیشتر از این نمیتونم تووضیح بدم...!!!{-5-}{-59-} )
.
{-7-}....نااخناای دست چپشوو یک لااک قررمزززز خووشگل و مرتبی ززززده که من عکسش از جلو چشمم پااااک نممممیشه....{-w7-}{-88-}....عاااشخه انیمیشنه ظااهراا....!!!{-51-}
.
اطلاعااات عمووومیش هم باالاااست نسبتااا....!!!!{-51-}
.
{-7-}....خب دیگه تاا هممممین جاا کاافیه...دیگه بیشترر از این اطلاعاااتشو در اختیاارتون نمیذاارم...جهت کسب اطلاعااته بیشدرر به پی وی مرااجعه نماایید....{-w13-}....
.
آهاااان راااستییییی....{-88-}....پرررر پررر خاانوووم درخواااست کررده که هررچه زوودتررر ازدباااج کنی سااجدههه....{-w23-}.....میخااد باا پسررررت ازدباااج کنه...{-93-}.....گفتم یکمیی دور و بررتوو نیگااا کنی....موورد هاای خووبی وااسع ازدبااج پیداا میشن هاا...{-82-}....!!{-w13-}
.
پررر پرررر خیااال کررده ما پسرموونوو میدیم بهش...{-w19-}....از سن و ساالش خجالت نمیکشه....!!! وقتی پسرر ما بخاد زن بگیرره توو میشه بالاای 40 ساالت پرر پرری....!!!{-91-}
.
خب دیگه بسسسه.....{-w23-}......سااااجددده خاانوووم...{-7-}....توولددددت مبااارررک...!!{-84-}
.
امیدوااارم هممیشه شاااد و موفق و خووشبخت و سلاامت بااشی...!!{-102-}

.
{-w23-}...ببخشید پست تبررریکم یکمیییییی طوولانی شد...دیگه عکس و ایناا توش نمیذاارم وگرنه خییلیی بزررگ میشه پستم...!!!{-115-}
@nothing-special

مشاهده همه ی 73 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan
😂.اینووو ببینین.😂

😂....اینووو ببینین....😂.....

مشاهده همه ی 42 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

شااگرررد کووچوولووعاااام.😂😍😍

F.F.1.mp4

شااگرررد کووچوولووعاااام....😂😍😍

مشاهده همه ی 31 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

🙁.چقققع حوووصلم سرر رفته.😭 یکیووو نداااریم باهااش حررف

🙁...چقققع حوووصلم سرر رفته.....😭

یکیووو نداااریم باهااش حررف بززنیم یکمی...😑

مشاهده همه ی 43 نظر
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج
مهربونمهربون
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#شوخی آقا کیوان شاگرداتون @bigbangk20

دیرین دیرین


آقا کیوان شاگرداتون
@bigbangk20

مشاهده همه ی 54 نظر
ღ▽ÐσKԋtɾ ✔ Şɧαԋ✔ pαɾiση▽ღ
خوشتیپخوشتیپ
ღ▽ÐσKԋtɾ ✔ Şɧαԋ✔ pαɾiση▽ღ

●اگه بخوایی یکیو از زندگیت حذف کنی ، اون کیه ؟

●اگه بخوایی یکیو از زندگیت حذف کنی ، اون کیه ؟

●اگه بخوایی یکیو از زندگیت حذف کنی ، اون کیه ؟ یکی از اعضای خانوادم {-15-}

●از بچگیت بیشتر دلتنگ چی میشی؟ هعییییییی{-77-}دلتنگ همون بچگی

●اولین بار کی رو بوسیدی؟ یادم نیس:/ یا بابام یا مامانم {-78-}

●بهترین توصیه ای که تاحالا شنیدی؟وقتی ظرف میشوری شیرآبو کم باز کن {-15-}
●. بدترین توصیه؟چیزی ب ذهنم نرسید {-15-}

●اگه توی یه مهمونی رودربایستی دار غذایی که ازش متنفری رو جلوت بذارند چیکار میکنی؟ میگم میل ندارم نمیخورم {-50-}

●با همین شناختی که داری از کدوم اخلاق من بدت میاد؟اخلاق بدی نداری فقط زود قهر میکنی{-7-}

●قلقلکی هستی؟بسیــــــــــــــــــار{-1-}

●پارک یا سینما؟ هردوشو خیلی دوس دارم ولی بیشتر پارک{-26-}
●کدوم ترجیح میدی سفر کنی کشتی / هواپیما / قطار ؟ ماشین {-88-}
●حاضری به خاطرکسیکه خیلی دوستش داری خودت روتغییر بدی؟آره تا جاییکه بتونم{-53-}

●اگه غول چراغ جادو بیاد بهت بگه 3 تا آرزو کن تا براوردشون کنه چه آرزوهایی میکنی؟
۱.مریضا شفا پیدا کنن
۲.شغل مورد علاقمو بدس بیارم
۳.ب هرچی میخوام برسم{-7-}

●معمولا چه مدل کفشی میپوشی؟ اسپرت{-54-}

●دنیای مجازی رو چطور تعریف میکنی؟دنیای سرگرمی{-15-}
●غیرت یا تعصب؟ غیرت

●ورزش مورد علاقت چیه؟ (برای انجام دادن/برای تماشا کردن)؟انجام دادن:بیلیارد
دیدن : والیبال
●آیا سوالی هست که دلت می خواست ازت پرسیده می شد ولی نشد؟ اون چی بود؟فکرنمیکنم چیزی باشه

●کدوم کشور برای زندگی؟ایتالیا..آلمان..مُسکو..

●کدوم کشور برای سفر؟هند

●شوهر غیرتی خوبه یا نه؟ آره ولی نه همیشه {-7-}

●تو اقلام پوشاک معتاد به خرید کدومی بیشتر؟! مانتو و شلوار{-25-}

●-بهترین جای دانشگاه برات و بدترین؟ حالا امسال رفتم دانشگا میفمم کجاش خوبه کجاش بد

●تو اوج عصابینت چیکار میکنی؟ گریه میکنم..ظرف شیشه ای دَم دستم باشه میشکونم{-10-}

●شکموای یا نه؟بسیــــــــــــــار{-138-}

●یه بیت شعر که خیلی دوسش داری؟الان یادم نیس {-15-}

●برا هریک از دوستانی که اینجا تشریف دارن یه معادل از شخصیت های کارتونی بگین!!!!
ببخشید من کارتون زیاد ندیدم ک شخصیتاش یادم باشه{-15-}

●بین دوستات
●خوشتیپ ترین: آقامجتبی.آقامهراد.آقافرشید.آقابهزاد.آقارضا.خیلی زیاد شدین فکر کنم★_★
●خوش اخلاق ترین: زرام.شبنمم.نسترنم.صبام.بازم زیادشد♥_♥
●بد اخلاق ترین: بماند
●شوخ ترین: آقا کیوان
●با شخصیت ترین: آقاعماد،آقاایمان
●بچه ترین:ازلحاظ سن؟
●بزرگترین: آقاسعید(ادوارد)
●خاص ترین:آقا مجتبی

● اولین کلمه که با دیدن اسمای زیر به ذهنت میرسه چیه؟
مادر:عشق
پدر :عشق
خواهر:عشق
برادر : عشق
گل : رز
روز :خواب
فصل: تابستون
رنگ:سرمه ای
ماه :دی

رادیو:خیلی مسخرس:/
ارش : خیلی ازش خوشم نمیاد
سوسک : ایــــــــــــــــــشششش{-4-}
زیرشلواری : نفس راحت
پدر پسر شجاع: {-15-}
آجیل عید : فندق
پاستیل : ندوس{-15-}
لواشک: وووووووووووییییییییییییییییییییییییییی {-w7-}
عمه: {-w19-}

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 59 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

بچه عااا من دیگه معرووففف شددم.😎😂.ببینین چقعع مظلووم نیشستم.😋😝

بچه عااا من دیگه معرووففف شددم.😎😂.ببینین چقعع مظلووم نیشستم.😋😝

بچه عااا من دیگه معرووففف شددم...😎😂...ببینین چقعع مظلووم نیشستم....😋😝

مشاهده همه ی 39 نظر