لحظه  بروز رسانی 
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan
جای دوستان خالی

جای دوستان خالی....

مشاهده همه ی 7 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan
پست شماره 320613367 از Keyvan

مشاهده همه ی 2 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

عمررمون مثله چی دااره میگذره.😑😶.مثل یک چشم به هم زدن، یکسااااله

عمررمون مثله چی دااره میگذره.😑😶.مثل یک چشم به هم زدن، یکسااااله

عمررمون مثله چی دااره میگذره....😑😶....مثل یک چشم به هم زدن، یکسااااله دیگه گذشت و تولد وزیرر اعظم شد بازز...😑😱😨...گفتنی هاارو قبلا زیاد گفتیم...الان دیگه ایشالا از اواایله مهرماه...وقته عمله....😁😅😂😝🙈....زیاد امسال کش نمیدم پست تبریکتو...😑😅🙈...تبریک میگم تولدتو و امیدوارم هممممیشه در درجه اول ساالم و سلامت باشی و بعدشم شاد و خوشحال و خوشبخت...🌹...عکسی که ضمیمه کردم، حاصل کاره امروزمه توی آزمایشگاه دانشگاه، اووولین سرری کپسولی که تولید کردم و زیر میکروسکوپ ازشون عکس گرفتم...🙊😍🙈...تقدیمش میکنم به توو....😋😁😝....امیدوارم تا سال دیگه این موقه توی این کپسول ها سلول های انسانی رو با موفقیت کشت داده باشم و در حال دفاع از پایان نامم باشم...و...اتفاقات خووب...😑😁😝...توولددددت مباااارررررک بانووو....
@rooshka2

مشاهده همه ی 37 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

وقتی که آدم از جنبه و شخصیته طرررف مقاابلش مطمئنه و

وقتی که آدم از جنبه و شخصیته طرررف مقاابلش مطمئنه و

وقتی که آدم از جنبه و شخصیته طرررف مقاابلش مطمئنه و بهش اعتمااد دااره، از ابرااز کردن حسی که توی دلش هست نسبت به اون شخص ترررسی نداره دیگه...{-102-}...از همووون قدیم توی دلمووون نیشستی....کم کم شدی وزیززز اعظم.....الااانم داری میشی باانوی اول...{-33-}{-51-}
.
یک دووونه ایی...خووشحاالم که بررگشتی پیشموون باازز...{-w64-}...پستمووو قششنگ و خووشگل وااست خطاااب میزنم...{-132-}...چیزی وااس پنهون کرردن وجود ندااره...!!{-124-}

.
@rooshka2

از طرفه " بز اصلی "، تقدیم به " گوسفنده ابروکمونم ".......!!{-w23-}{-88-}

مشاهده همه ی 70 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

😂.اینو دیدم ، یاده تووع افتادم.😂😅🙈 @fanofenrique

😂.اینو دیدم ، یاده تووع افتادم.😂😅🙈 @fanofenrique

😂....اینو دیدم ، یاده تووع افتادم...😂😅🙈

@fanofenrique

مشاهده همه ی 39 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan
پست شماره 318826729 از Keyvan

مشاهده همه ی 29 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

کوییززززه منم شرررکت کنین. . ببینم باا کدوومتون بااید

کوییززززه منم شرررکت کنین....{-84-}{-84-}
.
ببینم باا کدوومتون بااید ازدباااج کنم....!!!{-w63-}{-88-}
.
https://grandedesafio.com/quiz/9796537
.
اااگع باا نحوه کار آشناا نیستین بپررسین اوول...!!{-82-}

مشاهده همه ی 71 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

یک جفت کتاب در زمینه رشتمون از انتشارات وایلی، قیمت ناقابل.۴

یک جفت کتاب در زمینه رشتمون از انتشارات وایلی، قیمت ناقابل.۴

یک جفت کتاب در زمینه رشتمون از انتشارات وایلی، قیمت ناقابل....۴ میلیون تومن....😐😅
نمایشگاه کتاب بین المللی تهران 1398

مشاهده همه ی 44 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

از یک طرف انتشارات Wiley، از طرف دیگه انتشارات Elsevier.!!😅

از یک طرف انتشارات Wiley، از طرف دیگه انتشارات Elsevier.!!😅

از یک طرف انتشارات Wiley، از طرف دیگه انتشارات Elsevier....!!😅
قیمتهارو نیگاه کردم و موووهااایم ررریخت...😑
نمایشگاه بین المللی کتاب-غرفه های زبان اصلی

مشاهده همه ی 40 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

سلام دووووستاای گلم، متن مصااحبمون منتشرر شده.لطفاا برای دیدن کل خبر

 لینک
سلام دووووستاای گلم، متن مصااحبمون منتشرر شده.لطفاا برای دیدن کل خبر

سلام دووووستاای گلم، متن مصااحبمون منتشرر شده...{-26-}...لطفاا برای دیدن کل خبر و بالا رفتن آماره بازدید خبرمون....روی لینک کلیک کنین...{-89-}
.
مرررسییی....{-124-}

.
پ.ن1 : زیر متن خبر هم میتونین براامون کامنت بذاارین....!!!{-w7-}
پ.ن2 : بازنشر لطفا...!!{-127-}

مشاهده همه ی 62 نظر