لحظه  بروز رسانی 
Iman
آروم و عادیآروم و عادی
Iman

سلام ب بچه گل اراک.اقا کسی گپ نداره تو تلگرام منم

سلام ب بچه گل اراک..اقا کسی گپ نداره تو تلگرام منم ببره..تنهایی حوصلم سر رفته تو شهرتون..دمتون گرمه 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Iman
آروم و عادیآروم و عادی
Iman

@llhadis خودت را به هيچ زباني  براي كسي  ترجمه نكن  آنكس كه دوستت دارد  بايد

@llhadis

خودت را
 به هيچ زباني 
 براي كسي 
 ترجمه نكن 
 آنكس كه دوستت دارد 
 بايد همه آنچه كه هستي را 
 از لا به لاي حرف هاي نگفته ات 
 از عمق نگاه ساده ات از 
 حس  دستهاي مهربانت 
 بفهمد...☕️

مشاهده همه ی 6 نظر

اگه ...

مشاهده همه ی 12 نظر
Iman
آروم و عادیآروم و عادی
Iman
پست شماره 308137049 از Iman


مشاهده همه ی 2 نظر
Iman
آروم و عادیآروم و عادی
Iman

صادق هدایت میگه: عاشقی… باید قسمته آدم بشه… وقتی شد یهو

صادق هدایت میگه:
عاشقی…
باید قسمته آدم بشه…
وقتی شد یهو بخودت میایی میبینی یکی هست با همه فرق میکنه!
صدای پاشو میشناسی!!
وقتی میبینیش آنقدر قلبت تند تند میزنه فکر میکنی الان صداشو همه میشنون
بهت محل نذاره کلافه ای؛وقتی هست خوبی وقتی نیست….
مهم نیست که با هم قهرین یا آشتی ؛ مهم اینکه باشه ؛ پیشت باشه،فقط باشه…
وقتی هم نیست جاشو هیچکس دیگه ای پر نمیکنه……..
و این یعنی بهترین و ناب ترین حس دنیا
اصلا”یعنی…
خوده خوده زندگی{-63-}{-63-}{-63-}{-63-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Iman
آروم و عادیآروم و عادی
Iman

آینه میگویـב پیر شـבے  موهاے مشڪے ات سفیـב شـב  عیبے نـבارב

آینه میگویـב پیر شـבے 

موهاے مشڪے ات سفیـב شـב 

عیبے نـבارב آینه موهایم را رنگ میڪنم 

בوباره جوان میشوم 

בلم با بغض میگویـב 

میشوב مرا هم رنگ ڪنے 

زیر لب میگویم "ـבلڪم" ڪـבام تڪه ات را....... !!{-31-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Iman
آروم و عادیآروم و عادی
Iman

ﻣﯿﮕـــﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺭﺍﻣــﺶ ﺧـــﻮﺩﺗﻢ ﮐﻪ ﺷـــﺪﻩ ﺑﺒـــﺨﺶ ﻭ ﻓــﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ! ﻭﻟـــﯽ

ﻣﯿﮕـــﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺭﺍﻣــﺶ ﺧـــﻮﺩﺗﻢ ﮐﻪ ﺷـــﺪﻩ ﺑﺒـــﺨﺶ ﻭ ﻓــﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ!
ﻭﻟـــﯽ ﻭﻗﺘـــﯽ ﺍﺯ ﮐﺴــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻗـــﻊ ﻧــــﺪﺍﺭﯼ ﻣﯿــــﺮﻧﺠــﯽ...
ﻫــﺮ ﭼﻘـــﺪﺭ ﻫـــﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺑﺒﺨـــﺸﯽ ﻭ ﻓـــﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨـــﯽ ﻧﻤﯿـــﺸﻪ...
ﺍﻧﮕـــﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ ﺧــــﻮﺩﺗﻮ ﮔــــﻮﻝ ﻣﯿــــﺰﻧﯽ...!
ﻭﻗﺘـــــﯽ ﺍﺯ ﯾـــــﻪ ﺩﻭﺳــــﺖ ﻣﯿـــــــﺮﻧﺠﯽ,
حتــﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﮕــــﯽ ﺑﺨـــــﺸﯿﺪﻣـــﺶ...
ﯾﻪ ﭼــــﯿﺰﯼ ﺗﻪ ﺩﻟــــﺖ ﻣﯽ ﻣـــﻮﻧﻪ...
ﮐﯿـــــــﻨﻪ ﻧﯿـــﺴﺖ ...
ﯾﻪ ﺟــــــــﺎﯼ ﺯﺧـــــﻢ ...
ﯾﻪ ﭼﯿــــــﺰﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯿـــــــﺬﺍﺭﻩ ﺍﻭﺿـــــــﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﻗﺒــــﻞ ﺑﺸــــﻪ...
ﻫـــــﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨــــﯽ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﮕﯽ ﻧـــﻪ ... 
ﺑﯽ ﻓﺎﯾـــــــﺪﻩ ﺳﺖ !
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﺳـــــﻂ ﺍﺯ ﺑﯿــــﻦ ﺭﻓﺘـــــﻪ 
ﻭ ﺟﺎﯼ ﺧـﺎﻟﯿﺶ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﺩ میکنه ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﺜﻞ
"ﺣـــــــــﺮﻣـــــﺖ"

مشاهده همه ی 7 نظر