بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
آروم و عادیآروم و عادی
@birahmi

باید از نیمه بگذرد ؛
تا شوی!
و خیابان را با خاطراتی ،
زیر باران قدم بزنی..!؟

+از نیمه پاییز به بعد فقط باید آهنگ گوش داد ، تا مرزِ دیوانگی+

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@birahmi

بوی دوباره
پیچیده لایِ خاطره هایی که ،
برای ؛
چشمامو ببندم انگاری...!؟

+داره رو به سردی میره این خونه ، کجایی لعنتیِ عاشق؟+

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@birahmi

می شد جز من ،
کسی را دوست نداشته باشی ،
یا مرا آنقدر بخواهی که ؛
را نه..!؟

+این روزها دوزِ دوست داشتنم پایین است ، حتّی شاید هیچ+

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@birahmi

من تو را آنطور که می خواهم
میزنم ،
چقدر قند در دلم آب میشود ؛
از اینکه مرا می خواهی..!؟

+مینویسم دوستم داری ، پس داری ، ذوق می کنم برای این اوهام+

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@birahmi

دیر نیامدی ،
...
مثل بارانی که ؛
به جای
اواخر مرداد آمد..!؟

+آخرش دیدی شد همین که میشنوی: میترسم که عشقت به من برنگرده+

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آروم و عادیآروم و عادی
@birahmi

مثل
از تو خوابِ من سُر خوردی
بگو اون کیه که ؛
رو ترجیح دادی..!؟

+باید بیدار بود و خوابید+

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@birahmi

حتّی نمی بارد
ولی ...
هوا است!
در ؛
از آسمان جهنم می بارد!
یک جهمِ سرد و بی روح ؛
مثل نگاه من به
عکس های دو نفره ی تو..!؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آروم و عادیآروم و عادی
@birahmi

اتفاقای خوبی بودن
بوسه های روی عکست ؛
نمیدونستی و
منم نگفته بودم
داری میگیری توی دستت..!؟

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@birahmi

تو شو ، بسوز ، غرق شو!
که ترس ندارد ؛
نمانده از تو
جسمت ندارد..!؟

+کشتی غم انگیز است ، امّا ماه رمضان سال گذشته ، خدا ملوانانی را که می رفت در آغوش مرگ آرام بگیرند ، نجات داد ، خدای هر دو یکی ست فقط حکمتش فرق می کند+

نظرات برای این پست غیر فعال است